Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

Sünergia meeskonnas: kõik talendid särama

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

ALGAB: 15/11/2023

Sissejuhatus

II moodul: “Sünergia meeskonnas: kõik talendid särama“

Saavuta sünergia, tugevdades meeskonda ja õppides kunsti, kuidas juhtida meeskonda tõhusalt ja innustada iga meeskonnaliiget särama.

Eesmärk: Koolituse tulemusel oskab õppija juhtida meeskonda kasutades kogu tiimi võimalikku potentsiaali. Koolituse läbinu kasutab meeskonna loomise ja võimestamise meetodeid. 

 

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

 • Keskastme juhid
 • Väikeettevõtete juhid

Läbitavad teemad

 • Autentne ja inspireeriv juht
 • Tiimi profiili loomine ja analüüs, avatud ja “turvalise” tiimi loomine
 • Tugevuste põhine juhtimine 
 • Koostöökogemuse kujundamine, delegeerimine, vastutamine

Koolituse läbinu oskab

 • Valida asjakohase tiimi profiili analüüsimise tööriista ja seda kasutada
 • Praktikas rakendada meeskonna arendamise ja võimestamise meetodeid

Koolitusmeetodid

Koolitusmooduli maht on 35 akadeemilist tundi ja see koosneb:

 • koolituspäevale eelnevalt iseseisva tööna koolitusvideote vaatamisest
 • ühest aktiivõppe vormis klassiruumis kontaktõppena läbiviidavast koolituspäevast 
 • praktilistest iseseisvatest ülesannetest koos tagasisidega 

Koolitusprogrammi moodulid on üles ehitatud põhimõttel, et uusi oskusi omandatakse ning arendatakse arutelude, omavaheliste kogemuste jagamise, praktiliste tegevuste ja enese analüüsimise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. 

Koolitusmoodul sisaldab:


75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, praktilisi grupiarutelusid, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, juhtimiskaasuste lahendamine, iseseisvad tööd (sh. tagasisidestatud), praktiliste juhtimisülesannete lahendamine oma töö käigus koos oma meeskonnaga, personaalse isikliku arengu- ja tegevusplaani koostamine ning sellega töötamine.
25% lühiloenguid ja teooriate tutvustamist Iseseisva õppena koolitusvideote vaatamine koos koolitajapoolsete selgituste ja näidetega läbi koolitaja isikliku praktilise juhtimiskogemuse.

Koolitustingimused

Koolituse viib läbi ja tunnistuse väljastab Visionest Institute OÜ. 

Koolituse läbinule väljastatakse tõend või tunnistus. Tõend täienduskoolitusel osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei sooritanud koolitusel osaleja positiivsele tulemusele hinnatavaid sooritusi ja/või iseseisvaid töid ega saavutanud seeläbi õpiväljundeid. Tunnistus väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutamist ja koolitusel osaleja saavutas need. 

Koolituse käigus hinnatakse igal moodulil osalejate individuaalseid iseseisvaid töid, praktilisi sooritusi ja seeläbi õpiväljundite saavutamist. Tunnistusel või selle lisas märgitakse ka omandatud õpiväljundid/oskused, õpiväljundite saavutamise hindamise viisid ning hindamise tulemused. 

Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://visionestinstitute.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on meil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. 

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

 

Koolitusmooduli ajakava:

II “Sünergia meeskonnas: kõik talendid särama“ 15.11.2023 (8 ak/h) + 13.12.2023 (4 ak/h)

Koolituse Hind

Koolituse hind 525€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

525.00