fbpx Strateegia praktikum 2019 | Marketingi Instituut

Strateegia praktikum 2019

UUS! Strateegia praktikum

EAS koostöös Marketingi Instituudiga kutsub ettevõtteid osalema programmi „Strateegia praktikum“, mis aitab ettevõttel luua uuenenud ja konkurentsivõimelise strateegia 3-5 aastaks koos tegevuskavaga selle elluviimiseks.

Strateegia praktikum aitab viia sinu ettevõtte arengu uuele kasvuteele. Sinu käsutuses on Eesti tippkoolitaja, personaalne mentor ning praktilised tööriistad, et avastada uusi põnevaid arengusuundi ning kavandada konkreetseid tulevikuplaane.

Programm algab jaanuar 2019 ja kestab kuni 6 kuud.

 

Strateegia praktikum on tugitööriist, mis aitab osalejatel omandada uusi teadmisi, laiemat nägemist maailmast ning paneb ettevõtjad, juhid, võtmeisikud ja omanikud tegema oskuslikult strateegilisi valikuid ning inspireerib plaanitut ellu viima. Strateegia loomiseks ja elluviimiseks analüüsivad ettevõtted ümbritsevat turgu ja muid trende, kaasajastavad oma strateegiat ja ärimudelit ning kasvatavad sisemist võimekust.

Praktikumis pööratakse suurt tähelepanu just konkreetsete osalevate ettevõtete tootlikkuse tõstmisele – praktiline kuue päevane koolitus on kombineeritud ettevõtte iseseisva tööga ja seda toetava personaalse mentorlusega. Praktikumi raames on võimalik igal ettevõttel kasutada kuni 8 tundi individuaalse mentori abi.

Praktikumi viivad läbi kogenud koolitajad ja mentorid Indrek Maripuu, Andres Pukspuu, Karin Kiviste, Eero Kotli ja Argo Sildvee jt.

 

Programmi kandideerimine

Nõuded osalemiseks:

Strateegia praktikumi on oodatud eelkõige vähemalt 3 aastat tegutsenud ja vähemalt 8 töötajaga ekspordikogemusega ambitsioonikad kasvupotentsiaaliga ettevõtted, kes on orienteeritud müügikasvule, kõrgema lisandväärtuse loomisele ning uutele sihtturgudele sisenemisele.

Ootame osalema ettevõtte omanikke ja juhte, kelle sõna strateegiliste valikute tegemisel maksab (juhatuse liikmed ja/või tegevjuhid koos ettevõtte jaoks oluliste valdkondade juhtidega, nt tootmine, arendus, kvaliteet jms). Ühest ettevõttest saab praktikumis osaleda 2-3 inimest.

Koolituse õpiväljundid

Miks osaleda?

  • Õpitakse seadma oma ettevõtte jaoks piisavalt ambitsioonikaid eesmärke ning neid saavutama.
  • Läbi mõttemustrite murdmise ja parimate praktikate saadakse julgust planeerida suurema lisandväärtusega tooteid ja liikuda väärtusahelas ülespoole.
  • Omandatakse praktilised teadmised sisenemaks uuetele sihtturgudele.
  • Osalejate käsutuses on praktikutest mentorid, kes omavad pikaajalisi kogemusi ettevõtte loomisel, ülesehitamisel ning uutele turgudele sisenemisel.
  • Saadakse enda kasutusse toimivad tööriistad, mida edaspidi kasutada plaanide tegemisel ja ettevõtte äriloogika arendamisel.
  • Võimalus suhelda teiste sarnase fookusega ettevõtetega, vastastikku panustades üksteise arengusse - saada uusi ideid ettevõtte kasvuks, innovatsiooniks, ekspordivõimekuse suurendamiseks ja tõsta oma ettevõtte konkurentsivõimet.
Koolitaja Indrek Maripuu

Indrek Maripuu – arenguprogrammi strateegiakoolituste läbiviija. Indrek on tunnustatud ja suurte kogemustega koolitaja ja ettevõtete nõustaja. Koolitaja ja mentorina on Indrek aidanud paljudel Eesti ettevõtetel panna kokku äriplaane, luua ärimudeleid ja strateegiaid, arendada uusi tooteid ja teenuseid. Indrek on ettevõtliku vaimuga ja nullist üles ehitanud mitu ettevõtet, olnud uute toodete ja teenuste looja. Ta on disainibrändi SOFAble üks loojatest. Tuntud on ka tema juhitav Loovusait, mis on tegutsenud juba 14 aastat. Ta on viimase üheteist aasta jooksul nõustanud enam kui 100 ettevõtte võtmeisikuid, teiste seas selliseid ettevõtteid nagu Swedbank, Nordea, ERR, Eesti Pank, SEBE, CargoBus, LuxExpress, Balsnack International Holding, Webmedia AS, Solaris AS, Innove SA, EAS jpt.

Mentor Andres Pukspuu

Mentor Andres Pukspuu – pikaajaline tippjuht ja suurte kogemustega mentor. Täna juhib DTL Baltic OÜ-d (valdkond: erinevate brändide eksport ja arendus välisturgudel), enne seda töötas juhatuse liikmena D.T.L. Consumer Product Eesti AS-s (valdkond: rahvusvaheline toidukaupade hulgimüük), kus ta vastutas D.T.L. Balti grupi firmade kogu müügi ja marketingi alase töö eest. Andres on õppinud ärijuhtimist Tartu Ülikoolis (MBA) ja saanud insenerihariduse Tehnikaülikoolis. 2015.a. omandas ta coachi diplomi (EBS, „Acdemy of Executive Coaching“) ja on praktiseeriv koots.

Aastast 2006 on ta mentorina teinud koostööd EAS-ga ärimentorprogrammis. Mentorina on ta juhendanud erinevate valdkondade ettevõtjaid. Andrese tugevateks külgedeks mentorina on tema rahulikkus ja põhjalikkus, oskus luua kliendi jaoks turvaline töökeskkond, mis toetab avatud ja konstruktiivset koostööd eesmärkide saavutamiseks, samuti väga hea metoodikate tundmine ja nende kasutamise oskus.   

Mentor Eero Kotli

Mentor Eero Kotli – suurte kogemustega juht ja mentor. Lõpetanud EKA tarbekunsti eriala. Tugeva tootmisettevõtte taustaga - olnud turundusdirektor ja juhatuse liige AS-s Wienerberger, töötanud Optiroc´is turundusdirektori ja juhatuse liikmena, Fibo ExClay Eestis turundusdirektorina jne. Ta on osalenud ettevõtete arendamisel, uutele sihtturgudele minemises, vastutanud turunduse ja müügi eest. Ta on olnud tööstusettevõtte looja ja ülesehitaja.

Alates 2008 on Eero tegelenud ettevõtete nõustamisega, sh. arhitektuuri- ja projekteerimisettevõtte Novarc  Group AS nõustamisega, mis on tänaseks jõudnud mitmele turule lähedal ja kaugemal (Valgevene, Norra). Eero on olnud mentor mitmetes projektides, sh Töötukassas, kus nõustas alustavaid ettevõtteid, Loov Eesti PESA programmis ja  EAS-i Ekspordi revolutsiooni projektis, kus ta nõustas ligi 10 ettevõtet. Eero on väga tugev mentor ja nõustaja, kes omab kogemusi tootmis-, inseneri ja arhitektuuri valdkonnast. Teda huvitavad tulevikutehnoloogiad, nt virtuaalreaalsus jne.

Mentor Karin Kiviste

Karin Kiviste – lõpetanud EBS-i (MBA), lisaks Tartu Ülikooli ajaloo eriala, omab eri valdkondades töötamise ja nõustamise kogemust. Viimasel ajal palju teinud koostööd loomemajanduse valdkonna ettevõtete ja ettevõtjatega, nt disainerite, arhitektide ja inseneriteenusettevõtetega. Lisaks on Karinil  suurettevõttes turundusjuhi ja välissuhete juhina töötamise kogemus (Tallinna Sadam) ning  head kogemused logistika ja tarneahela juhtumisest. Karin on töötanud klastrijuhina Tarneahelate Juhtimise Ühingus. Karinil on ka kogemused ekspordi valdkonnas, ta on korraldanud 25 rahvusvahelist äriüritust ja leidnud 40 ettevõttele uusi ärivõimalusi välisturgudel.

Aktiivse ja tegusa inimesena on Karin ka ise ettevõtja. Ta on turundusagentuuri Indriel Marketing juht, töötab Eesti Arhitektuurikeskuses äriarendusjuhina ja juhib Adensen mööblitootmist. 

Mentor Argo Sildvee

Argo Sildvee – on lõpetanud Tallinna Ülikooli organisatsiooni käitumise erialal.  Ta on töötanud merendus- ja ehitussektoris ekspordisuunal (loonud uusi kontakte, müünud  erinevaid tooteid, pidanud läbirääkimisi jne). Ta omab suurepärast kogemust kontaktide loomisel Aasias, samuti on tal head kogemused ettevõtetega koostööst Skandinaavias. Argo on läbinud EAS-i Eksporditöötajate kvalifikatsiooni tõstmise programmi ning sai 2015. aastal Suurbritannias asuva The Institute of Export diplomi. Ta on läbinud EBS-i coachingu koolituse.

Lisaks on Argo olnud ärimentor EAS-i ärimentorprogrammis, kus ta on mentorina olnud abiks mitmetele ettevõtetele. Ukraina ekspordirevolutsiooni programmis (2017-2018) oli Argo väga hinnatud just oma väga praktiliste nõuannete ja mentori nõustamisoskuste poolest. Praegu tegeleb Argo reklaamibüroo Velvet ekspordinõustamisega Norra turule sisenemiseks.

Argo oskab mentorina luua kiiresti hea kontakti kliendiga, aidata tal näha suurt pilti soovide,  eesmärkide ja selleks vajalike tegevuste vahel, pakkudes professionaalset tuge ja jagades oma kogemusi.

Mentor Leida Kikka

Leida Kikka - Eesti kõige suurema jalanõudetootja Samelin AS juhatuse esimees-tegevdirektor ning omanik, kes vastutab ettevõtte üldjuhtimise, messidel ja kliendiüritustel osalemise, uute klientide leidmise, uute toodete välja töötamise, müügimeeskonna töö juhtimise, uute toodete arendamise ja arendusprotsessi juhtimise ja jälgimisega tootmises, kliendisuhete juhtimise, tellimuste haldamise, suhtlemise suurklientidega, projektide läbiviimise koostöös tootmisega eest. Kõigi nende tegevuste kõrval on ta loomulikult ka strateegia teemadega lähedalt seotud, ettevõttega on ta seotud olnud üle 28 aasta. Leida on 2015 President Toomas Hendrik Ilveselt saanud riikliku teenetemärgi Eesti kapitalil põhineva pikaajaliste jalatsitootmise traditsioonidega ettevõtte tegevuste eest, kes ekspordib oma toodangut üle maailma. Mentorina on tal samuti suured ja mitmekülgsed kogemused.

Mentor Ulvi Kala

Ulvi Kala - on moedisaineritele tootearendusteenust pakkuva ettevõtte Baltic Intertex juht ja asutaja. Ta on nullist alustanud ettevõtja, kes on ise kõik ettevõtte arenguetapid läbi teinud, kuid kellel endiselt silm särab kui kusagil uusi väljakutseid näeb. Ulvi soovib mentorina edasi anda ettevõtluse võlusid ja valusid, mida ta on ise kogenud läbi 20-aasta pikkuse ettevõtjaks olemise praktika. Ulvi kogemused ja tugevused on turundus, müük, meeskonnatöö, värbamine, tootearendus, psühholoogia ja ajaplaneerimine.

Valdkondlikud kogemused ja tugevused: turundus, juhtimine, müük, meeskonnatöö, tootearendus

Mentori ettevõtluskogemused:

  • Baltic Intertex OÜ, Tegevusala: tootearendus, Roll ettevõttes: tegevjuht/omanik, Ettevõttes tegutsemise aeg aastates: 19 aastat
Koolituste toimumise ajad
Koolituste hind

Koolitusprojekti rahastatakse Euroopa regionaalarengu fondi vahenditest ja osalemistasudest.

EASi poolt Euroopa regionaalarengu fondi vahenditest koolitusprojekti läbiviimiseks tehtud kulu ettevõtte kohta on 5700 eurot ja see on vähese tähtsusega abi (VTA). Ettevõttele  jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos programmi raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot). Lähemalt VTA-st.