Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

Strateegia loomine äriturul

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

ALGAB: 28/09/2023

Sissejuhatus

B2B ehk äriturul kasutatakse B2C turuga võrreldes erinevaid vahendeid. See moodul aitab äriturule suunatud strateegiat luua või ettevõttes juba olemasolevat strateegiat korrigeerida.

 

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

 • Müügijuhid juhid, kes soovivad kasvada ärikliendi müügijuhiks või B2B turundusjuhiks;
 • Tegevjuhid ettevõtetes, kus ei ole turunduse ja/või müügijuhti ja nad ise peavad turunduse ning müügiga hakkama saama;
 • Konsultandid, kes nõustavad ettevõtteid, näiteks reklaamibüroode projektijuhid või europrojektide kirjutajad;
 • Turundusassistendid ja –spetsialistid, kes soovivad karjääriredelil edasi areneda.

Läbitavad teemad

 • B2B turunduse eesmärgistamine ja mõõtmine;
 • Segmenteerimine B2B turul;
 • Väärtusahel;
 • Kontaktide genereerimine ja soojendamine;
 • Võtmekliendi halduse põhimõtted (KAM Key Account Management);
 • Juhtumipõhine turundus.

Koolituse läbinu teab

 • mis on B2B turundus;
 • kuidas segmenteeritakse B2B turgu;
 • mis on väärtusahel ja kuidas seda kasutada B2B strateegia loomisel;
 • kuidas luua äriturul kontakte ja kuidas neid soojendada;
 • mis on KAM ja kuidas seda kasutada;
 • mis on juhtumipõhine turundus ja kuidas seda kasutada.

Koolitusmeetodid

Koolituspäev 8 AT sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituskeskkonnas https://marketingiinstituut.talentlms.com on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks. Koolitus sisaldab kodust tööd ja koolitaja tagasisidet sellele. Koolituse maht kokku on 32 tundi.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb ainult koolituspäeval, saab selle kinnituseks tõendi. Koolituse lõpetaja, kes lisaks koolituspäeval osalemisele esitab iseseisva töö ning saab sellele koolitaja tagasiside ja hinnangu, saab selle kinnituseks tunnistuse, kus on ära märgitud hinne. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10.

Koolitustingimused

Marketingi Instituudi koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://marketingiinstituut.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. COVID-19 leviku tõkestamiseks ettenähtud ohutusnõuetega tutvu siin.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Koolituse Hind

Koolituse hind 370€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

 

370.00