fbpx Stardiprogramm "Hobist ärini" | Marketingi Instituut

Stardiprogramm "Hobist ärini"

Koolituse tutvustus

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Ettevõtlikkuse programm on praktiline ettevõtlikkuse koolitus inimesele, kes kaalub ettevõtlusega alustamist. Koolitus koosneb kolmest koolituspäevast.

1.koolituspäev: Mõtled oma ärist?!

Koolitusel arutletakse võimalike äriideede teemal, genereeritakse uusi mõtteid ja hinnatakse neid praktilisuse vaatepunktist. Koolituse käigus kuulatakse ja analüüsitakse väikeettevõtjate inspiratsioonilugusid.

2. koolituspäev: Väljakutsed ettevõtlikkuse teel

Koolituspäeval uuritakse enda isiksust ettevõtlikkuse vaatenurgast, tegeldakse ettevõtluse alustamise hirmude analüüsi ja nende vähendamisega, julguse loomisega.

3. koolituspäev:  Esinemisoskused ja võrgustike loomine

Kolmandal koolituspäeval õpitakse esinemist, harjutatakse aktiivset kuulamist ning tutvutakse võrgustumise võimalustega.

Koolitusprogrammi lõpetanu teab:
 • kuidas ideid genereerida ja oskab selleks kasutada kahte tehnikat
 • oma tugevusi ja nõrkusi ettevõtlikkuse vaatenurgast ja on ennast testinud
 • milliseid isikuomadusi ettevõtlik inimene peaks arendama
 • millised on tema takistused ja barjäärid seoses ettevõtluse alustamisega
 • kuidas saada julgemaks
 • millest tekivad esinemishirmud
 • kuidas esinemiseks valmistuda
 • miks peaks looma võrgustiku ja kellest see peaks koosnema
Koolitusprogrammi lõpetanu oskab:
 • hinnata oma võimekust ja valmisolekut hakata ettevõtjaks
 • tulla toime isiklike takistuste ja barjääridega
 • teha vahet reaalsetel ja illusoorsetel hirmudel
 • tulla toime esinemishirmudega
 • koostada ja esitada oma äriidee liftikõnet
 • aktiivselt kuulata
 • leida enda ümber õiged ja vajalikud inimesed, et alustada ettevõtja põnevat teekonda
Koolitaja

Katrin Maack (koolitaja Tallinnas) on kommunikatsiooni ja turunduse valdkonnas töötanud 25 aastat, sellest viimased 6 aastat tegelenud oma käsitööhobist äri loomisega - loonud brändi Pearlstory. Viimase aasta jooksul on ta inspireerinud sadu inimesi süvenema oma hobidesse ja otsima sealt äri tunnuseid, julgustanud neid unistama, ideid genereerima, võrgustuma ning aru saama, millised on takistused ettevõtlikkuse teel.

Katrin on töötanud rahvusvahelises ettevõttes SCA Hygiene Products OÜ Balti riikide turundusjuhina, Tallinna Ülikoolis kommunikatsiooni osakonna juhatajana, olnud konsultant, meediaanalüütik ja ajakirjanik.

Täna jagab Katrin end koolitaja ning mentori ning Pearlstory brändi arenduse vahel. Põhilised koolitusteemad, mis Katrinit paeluvad on ettevõtlikkus, äri alustamisega seonduv, turundus, müük ja esmatasandi juhtimine. Alates 2018. aasta augustist on ta Invicta treener ning Marketingi Instituudi koolitaja ja mentor.

Katrin on lõpetanud Tallinna Ülikooli kommunikatsioonijuhtimise erialal (MA) ja omandanud samas ülikoolis õpetajakutse (MA).

____________________________

Ene Reedi ( koolitaja Tartus) on töötanud pikalt  nii kindlustuses kui turismis arenduse -, koolituse- ja projektijuhtimise valdkonnas. Viimasel aastal on ta inspireerinud kümneid inimesi, kes soovivad oma elus teha muutusi ning aidanud neil enda ettevõtlikkust suurendada.

Ene on töötanud Eesti suurimates kindlustusseltsides Tallinnas, teinud kannapöörde ja kolinud maale elama ning tegelenud Lõuna-Eesti turismivaldkonna edendamisega. Lisaks sellele aktiivselt osalenud ja juhtinud nii kohalikke kui ka rahvusvahelisi vabatahtlikke organisatsioone.

Ene on lõpetanud Tartu Ülikooli sotsioloogina ning omab TÜ magistrikraadi teenuste disainis ja juhtimises. 

Täna viib Ene läbi Marketingi Instituudi ettevõtlikkuse alaseid koolitusi. Lisaks sellele õpib ise ning juhendab teisi, kuidas läbi Kundalini jooga ning erinevate looduslike praktikate leida tasakaal iseenda ja maailma vahel.     

Koolitusmeetodid

Koolituspäev (6 AT) sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi, arutelusid, teemaarendusi, praktikute kogemus-näiteid ning koolitaja tagasisidet. Koolituskeskkonnas https://marketingiinstituut.talentlms.com on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb kogu kolmepäevases „Ettevõtlikkuse programm programmis ning on valmistanud ette kodutööd, saab koolituse läbimise kinnituseks tunnistuse.

Ettevõtlikkuse programm on 3 lähiõppe päeva kestvusega 18 AT, millele lisandub iseseisev töö 5 -7 h nädalas, Koolitusprogrammi  kogumaht on 33 AT.

Koolituste toimumise ajad
26. november 2020 a. Väljakutsed ettevõtlikkuse teel; kell 10:00 Marketingi Instituut, T1 keskus (Tallinn)
8. detsember 2020 a. Esinemisoskused ja võrgustiku loomine; kell 10:00 Marketingi Instituut, T1 keskus (Tallinn)
Koolituste hind

Koolitusprogrammi hind on 660 eur+km , mis sisaldab kolme koolituspäeva läbiviimist, kohvipausi ja lõunat, ligipääsu koolituskeskkonda lisaõppematerjalidele ning elektroonilisi koolitusmaterjale.