Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

Sissejuhatus juhtimisse: Uue juhi 100 päeva

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

ALGAB: 24/10/2023

Sissejuhatus

Koolitusele on oodatud kõik värsked esmatasandijuhid ja väiksema töökogemusega juhid, kes vajavad praktilisi nõuandeid ja teadmisi, kuidas uues rollis edukalt toime tulla.

Koolituse viib läbi ja tunnistuse/tõendi väljastab Invicta OÜ.

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

Esmatasandijuhid ja väiksema juhitöö kogemusega keskastmejuhid, sh. projektijuhid, tiimijuhid, grupijuhid, müügijuhid, teenindusjuhid, vahetusevanemad, meistrid, piirkonnajuhid, osakonnajuhid jt.

Läbitavad teemad

Juhi roll ettevõttes

 • Mis on juhtimine?
 • Millised on peamised juhtimistegevused?
 • Juhi kompetentsid ja oskused

Uue juhina alustamine

 • Kuidas saadakse juhiks?
 • Vana töö jätmine ja uue alustamine
 • Alguse raskused ja nende ületamine
 • Juhi ebaedu põhjused​

Juhtimisprobleemid

 • Millised probleemid on olulised?
 • Probleemide peamised põhjused
 • Probleemide lahendamise põhimõtted

Eesmärkide seadmine

 • Organisatsiooni ja meeskonna eesmärgid
 • Eesmärkide tunnused ja kriteeriumid
 • Eesmärkide jälgimine ja juhtimine
 • Tulemuse mõõtmine ja hindamine​

Planeerimine ja töö korraldamine

 • Tööõigus ja töösuhted
 • Ametikirjeldused ja standardid
 • Milleks on vaja plaane?
 • Prioriteetide seadmine ja töö jaotamine
 • Aja planeerimise põhimõtted

Delegeerimine

 • Miks ja mida on vaja delegeerida?
 • Kuidas ja kellele delegeerida?
 • Mis takistab delegeerimist?
 • Mida ei saa delegeerida?

Kontrollimine ja hindamine

 • Kes ja mida kontrollib?
 • Millal ja kuidas kontrollida?
 • Hinnangu ja tagasiside andmine
 • Nõudlikkuse saavutamine

Meeskonna kujundamine

 • Meeskonnatöö põhimõtted
 • Meeskonna kujunemine ja arenemine
 • Eestvedamine ja liidrirolli täitmine
 • Meeskonnaga suhtlemine
 • Juhtimisstiil ja suhtlemisstiil
 • Kindluse saavutamine

Motiveerimine

 • Miks inimesed teevad seda, mida juht soovib?
 • Motivatsiooni olemus ja sisu
 • Stimulatsioon ja motivatsioon
 • Rahalised ja mitterahalised motivaatorid
 • Motivatsioonisüsteemi kujundamine

Päeva kokkuvõte

Koolituse läbinu teab

Koolituse tulemusena on osalejad:
• teadvustanud juhtimise olemust
• võimelised senisest paremini tööd jaotama ja delegeerima
• leidnud võimalusi meeskonna kujundamiseks ja arendamiseks
• oskuslikumad inimeste motiveerimisel

Koolitusmeetodid

Koolituse kogumaht on 26 AT. Koolituspäevad (16 AT) auditoorset tööd ja 10 AT iseseisvat tööd koos tagasisidega grupimentorluses.

Koolitus on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:
• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, individuaalsed ülesanded, arutelud, juhtimissituatsioonide lahendamised, diskussiooniülesanded, Isikliku Arenguplaani koostamine.
• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.

Koolitustingimused

Koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://invictaeesti.talentlms.com.Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on korraldajal õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. COVID-19 leviku tõkestamiseks ettenähtud ohutusnõuetega tutvu siin.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Koolituse ajakava

24.10 – 25.10.2023 – Sissejuhatus juhtimisse: Uue juhi 100 päeva

Koolituse Hind

Hind 790€+ km sisaldab kahe koolituspäeva läbiviimist Tallinnas, kohvipause ja lõunat, ligipääsu koolituskeskkonda lisaõppematerjalidele ning koolitusmaterjale elektrooniliselt ja ka kodutöö tagasisidestamist

790.00