Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

Sisekoolitaja praktikum

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

ALGAB: 14/09/2022

Sissejuhatus

Koolitusele on oodatud kõik need, kes viivad ettevõtetes läbi erinevaid koolitusi (sh. töötajate väljaõppealaseid koolitusi, tootekoolitusi klientidele ja koostööpartneritele jne) ja soovivad oma koolitajaoskusi arendada, lihvida.

Läbitavad teemad

 • Kuidas inimesed õpivad kõige efektiivsemalt?
 • Millised on kaasaegsed koolitusmeetodid?
 • Analüüsib iseennast sisekoolitajana.
 • Kuidas võita ja hoida koolitatavate tähelepanu?
 • Praktilised võtted koolituse muutmiseks efektiivsemaks.
 • Isikliku Arenguplaani koostamine.

Koolituse läbinu teab

 • oskab iseseisvalt koolitust ette valmistada ja läbi viia;
 • oskab valida grupile sobivat koolitusmetoodikat;
 • teab ja oskab arvestada täiskasvanud õppija iseärasusi;
 • tunneb erinevaid esitlustehnikaid;
 • oskab kasutada efektiivse esinemise nippe;
 • on saanud treenerilt häid nõuandeid ja tagasisidet oma arenguvõimaluste kohta;
 • on koostanud endale Isikliku Arenguplaani koolitajana.

Koolitusmeetodid

Koolituspäev 16 AT auditoorset tööd ja 4 tundi iseseisvat tööd koos tagasisidega grupimentorluses.

Koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 10 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

Käesolev koolitus sisaldab:
• 25-30% treeneripoolsed lühiloengud suurema “pildi” andmiseks, seoste loomiseks teooria ja praktiliste tegevuste vahele.
• 70-75% praktilisi aktiivõppe meetodeid, sh: grupitööd ja arutelud; individuaalsed ülesanded ja testid; erinevate intelligentsuste kasutamine; aju erinevate osade ergastamine; tajude dubleerimise kasutamine; osalejate aktiveerimise meetodid; eluliste näidete põhjal uute teadmiste ja oskuste kinnistamine; videotreening koos tagasisidega; Isikliku Arenguplaani koostamine uute teadmiste ja praktiliste oskuste elluviimiseks peale treeningut.

Koolitustingimused

Koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://invictaeesti.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. COVID-19 leviku tõkestamiseks ettenähtud ohutusnõuetega tutvu siin.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Koolituse Hind

Koolituse hind 790€ +km sisaldab koolituspäevade läbiviimist, iseseisva töö tagasisidestamist grupimentorlusena, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS ja koolituspäevadel kahte kohvipausi ja lõunat.