fbpx Probleemide lahendamine ja otsustamine | Marketingi Instituut

Probleemide lahendamine ja otsustamine

Sissejuhatus

Marketingi Instutuut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kui Sa soovid, et Sinu töölaual (ega peas!) ei oleks pidevalt mõnda lahendamata probleemi, mis Sinu või su meeskonna tegevusplaanid segi pöörab, siis kõige parem asi, mida Sina teha saad, on õppida probleeme märkama ja lahendama. Teades, kuidas seda teha ja keda kaasata, võid saavutada üllatavalt häid tulemusi.

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud kõik juhid, sh esmatasandijuhid, keskastmejuhid, projektijuhid, valdkonnajuhid ja ka tippspetsialistid, kes soovivad omandada spetsiaalseid tehnikaid ja tööriistu, mis aitavad neil oma töös efektiivsemalt probleeme tuvastada ja lahendada.

Läbitavad teemad

Sissejuhatus. Mis on probleem?

 • Räägime lahti ja defineerime, mis on probleem.
 • Milliseid probleeme tuleb meil tööl kõige sagedamini lahendada? Miks probleemid tekivad?
 • Miks probleemid tekivad?
 • Probleemide tekkimise tüüpilisemad tegurid:
 • Sisemised tegurid
 • Välised tegurid
 • Probleemide võimalikud mõjud organisatsioonile, meeskonnale, inimesele

Probleemi „lahtimuukimine“

 • Kuidas saada selgust probleemi algpõhjusest ja miks selle teadasaamine on oluline?
 • Probleemide tuvastamise etapid.
 • Võtmeküsimused probleemi määratlemisel. Õigete küsimuste esitamine.
 • Praktiline tööriist juhile: 6WH

Probleemi kaardistamine, informatsiooni hankimine

 • Informatsiooni kogumine, tagamaks õige probleemiga tegelemise
 • Faktid vs arvamused – milline info on oluline?
 • Andmete allikad, nende tüübid. Info ja andmete usaldusväärsus
 • Info töötlemine ja tõlgendamine.
 • Praktilised tööriistad juhile, sh kontroll-leht, histogramm, Pareto kaart, 5 miksi meetod jt
 • Millal, mida ja kuidas kasutada?

Probleemile lahenduste leidmine

 • Kas ja milliseid probleeme saab üksi lahendada? Millal tuleks kaasata teisi?
 • Võimalikud takistused probleemi lahendamisel
 • Valikuvõimalused ja kuidas valikuid luua?
 • Praktilised tööriistad juhile: Probleemide lahendamise meetodid. Loogilised ja loomingulised meetodid (ajurünnak, 6 mõttemütsi, provokatiivsed tegevused) jt.
 • Milline meetod sobib minu probleemile lahenduse leidmiseks kõige paremini? Muud töötavad võimalused?

Otsustamine

 • Kuidas inimesed otsuseid teevad?
 • Emotsiooni pealt otsustamine vs põhjalikum uurimine.
 • Kiire otsustamine vs kaalutletud otsustamine
 • Parima valiku osas otsuse tegemine
 • Kui valikuid on kaks? Kui neid on rohkem?
 • Valikukriteeriumid ja -meetodid
 • Valiku põhjendamine ja miks see oluline on?

Otsuste elluviimine

 • Otsuse rakendamine ja selle teatavakstegemine
 • Otsuse elluviimise tegevuskava koostamine – mis on oluline?
 • Inimeste informeerimine
 • Tegevus- ja kommunikatsiooniplaan
 • Praktilised tööriistad juhile: Planeerimise ja elluviimise jälgimise tööriistad ning meetodid
 • Monitoorimine ja ülevaatamine – mida ja kuidas?

Sissejuhatus. Mis on probleem?

 • Räägime lahti ja defineerime, mis on probleem.
 • Milliseid probleeme tuleb meil tööl kõige sagedamini lahendada? Miks probleemid tekivad?
 • Miks probleemid tekivad?
 • Probleemide tekkimise tüüpilisemad tegurid:
 • Sisemised tegurid
 • Välised tegurid
 • Probleemide võimalikud mõjud organisatsioonile, meeskonnale, inimesele

 Probleemi „lahtimuukimine“

 • Kuidas saada selgust probleemi algpõhjusest ja miks selle teadasaamine on oluline?
 • Probleemide tuvastamise etapid.
 • Võtmeküsimused probleemi määratlemisel. Õigete küsimuste esitamine.
 • Praktiline tööriist juhile: 6WH

 Probleemi kaardistamine, informatsiooni hankimine

 • Informatsiooni kogumine, tagamaks õige probleemiga tegelemise
 • Faktid vs arvamused – milline info on oluline?
 • Andmete allikad, nende tüübid. Info ja andmete usaldusväärsus
 • Info töötlemine ja tõlgendamine.
 • Praktilised tööriistad juhile, sh kontroll-leht, histogramm, Pareto kaart, 5 miksi meetod jt
 • Millal, mida ja kuidas kasutada?

 Probleemile lahenduste leidmine

 • Kas ja milliseid probleeme saab üksi lahendada? Millal tuleks kaasata teisi?
 • Võimalikud takistused probleemi lahendamisel
 • Valikuvõimalused ja kuidas valikuid luua?
 • Praktilised tööriistad juhile: Probleemide lahendamise meetodid. Loogilised ja loomingulised meetodid (ajurünnak, 6 mõttemütsi, provokatiivsed tegevused) jt.
 • Milline meetod sobib minu probleemile lahenduse leidmiseks kõige paremini? Muud töötavad võimalused?

 Otsustamine 

 • Kuidas inimesed otsuseid teevad?
 • Emotsiooni pealt otsustamine vs põhjalikum uurimine.
 • Kiire otsustamine vs kaalutletud otsustamine
 • Parima valiku osas otsuse tegemine
 • Kui valikuid on kaks? Kui neid on rohkem?
 • Valikukriteeriumid ja -meetodid
 • Valiku põhjendamine ja miks see oluline on?

 Otsuste elluviimine

 • Otsuse rakendamine ja selle teatavakstegemine
 • Otsuse elluviimise tegevuskava koostamine – mis on oluline?
 • Inimeste informeerimine
 • Tegevus- ja kommunikatsiooniplaan
 • Praktilised tööriistad juhile: Planeerimise ja elluviimise jälgimise tööriistad ning meetodid
 • Monitoorimine ja ülevaatamine – mida ja kuidas?
Koolitusmeetodid

Koolitus on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:

 • 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, diskussiooniülesanded, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, kodutöö, Isikliku Arenguplaani koostamine.
 • 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.
Koolitaja Ahto Orav

Ahto on lõpetanud Eesti Põllumajandusülikooli diplomiinsenerina ja Tartu Ülikooli ärijuhtimise erialal (MBA).

Ahto on töötanud AS Eesti Telefonis (Elion Ettevõtted AS-s) erinevate funktsioonide juhina. Aastatel 2001-2004 oli Ahto Teleteenused allüksuse direktor ja Elion Ettevõtted AS juhatuse liige,  samuti ka AS Telefonipood (AS Elion Esindus) nõukogu esimees. Enne seda töötas ta klienditalituse direktorina, turundustalituse direktorina ja eraturgude talituse direktorina. 2005. aastast töötab Ahto AS Audentes juhatuse esimehena.

Ahtol on väga head praktilised kogemused nii inimeste, protsesside kui ressursside juhtimise osas. Praktikust treenerina oskab ta oma juhitöökogemusi väga hästi siduda kaasaegsete juhtimismeetoditega, tuua õpetlikke näiteid elust enesest ja siduda need koolitustel osalejate igapäevatööga.

Koolitustingimused

Koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://invictaeesti.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta. 

Koolituste toimumise ajad
26. mai 2020 a. Marketingi Instituut, T1 keskus (Tallinn)
26. märts 2020 a. Marketingi Instituut, T1 keskus (Tallinn)
Koolituste hind

Koolituse hind 690€ + km sisaldab koolituspäevade läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale.