fbpx Praktilised mentoroskused mentorile | Marketingi Instituut

Praktilised mentoroskused mentorile

Sissejuhatus

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Mentorlus on pikaajaline toetuse, juhendamise ja nõustamise edastamine. Töökohal kirjeldatakse seda kui suhet, milles kogenum kolleeg kasutab oma suuremaid teadmisi ja arusaamist tööst või organisatsioonist nooremate või vähem kogenud töötajate arengu toetamiseks.

Koolituse viib läbi ja tunnistuse/tõendi väljastab Invicta OÜ.

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud: juhid, õpetajad, spetsialistid – oma ala asjatundjad, kes soovivad jagada oma kogemusi kolleegidele või õpilastele − olla neile teejuhiks ja omandada selleks praktilisi mentorlusoskusi.

Koolituse tulemusena osaleja:
 • Mõistab mentori rolli ja kasu mentorlusest
 • Teab, millised on mentori oskused, mida kasutada nii juhendamisel kui oma töö tulemuslikkuse tõstmiseks – näiteks kuulamise, küsitlemise ja tagasiside tehnikad
 • Saab praktilisi nõuandeid, kuidas mentorlust korraldada ja tõhusaid mentorluskohtumisi kavandada
 • Oskab analüüsida oma mentorioskusi ja seada eesmärke nende arendamiseks
Koolitusprogramm

1. koolituspäev

 Mentori rolli mõistmine

 • Tõhus mentor ja kasu mentorlusest
 • Võimalikud takistused tõhusal mentorlusel ja nende ületamise võimalused

Tõhusa mentori omadused

 • Mentori põhioskused
 • Kuidas kasutada küsitlemis- ja kuulamistehnikaid mentorirolli toetamiseks
 • Kuidas tagasisidet anda
 • Kuidas luua usalduslikku mentorsuhet

Kuidas mentorlust korraldada ja viia läbi mentorkohtumisi

 • Kuidas kavandada tõhusaid mentorkohtumisi
 • Mentorluse eesmärkide kokkuleppimise olulisus menteega ja näited headest kokkulepetest
 • Kuidas teha kokkuvõtteid mentorkohtumistest

Iseseisev töö

Osaleja viib läbi vähemalt kaks 90-minutilist mentorkohtumist, peab oma mentorlustegevuse kohta asjakohast arvestust ning esitab mentorkohtumiste tagasiside treenerile

 

2. koolituspäev 

Kokkuvõte lä̈biviidud mentorkohtumistest 

 • Mentorkohtumiste analüüs
 • Mentorlusoskuste parandamise valdkonnad 
 • Mentorite koostöö ja kovisioon

Isiklik areng

Iga osaleja koostab koolituse jooksul endale isikliku arenguplaani, kuhu paneb kirja need teadmised ja oskused, mis on just tema jaoks olulised. Arenguplaan on osaleja isiklik meelespea ja abivahend uute teadmiste ja oskuste töös rakendamisel. peale koolitust. 

Treener: Piret Lõuk

Piret on Invicta arengunõustaja, mentor, koots (coach) ja treener 2003. aastast.

Piret on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna kaubandusökonoomika eriala. 2019. aasta sügisest õpib Piret Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi andragoogika eriala magistriõppes. Piret omab ICF (International Coach Federation) ACTP (Accredited Training Programme) kootsi (coach) sertifikaati ja CCE (Continuing Coach Education) meeskonnakootsi (coach) sertifikaati, Institute of Leadership and Management (The City and Guilds of London Institute) Mentoring Skills sertifikaati ja St*r Learning Master Trainer treeneri sertifikaati.

 Piret on olnud konsultandiks EL struktuurifondidest rahastatud projektides ja nõustanud organisatsiooni- ning personali arendamist  Eestis, Bulgaarias ja Horvaatias. Ta on töötanud ka personaliteenuste juhtivkonsultandina PricewaterhouseCoopersis, avalike suhete ja reklaamiosakonna juhatajana Tallinna Pangas, personalijuhi, turundus- ja personalijuhina Raepangas, klientide teenindamise osakonna juhatajana Balti Ühispangas ning plaaniosakonna ökonomisti ja kultuurikaupade osakonna juhatajana ETKVL’is.

Koolituse vorm ja maht

Grupi suurus: 12 osalejat

Koolituse maht: 2 päeva, 16 akadeemilist tundi ja kogumaht 26 tundi.

Koolitusmeetod

Koolitus on üles ehitatud treeningu põhimõttel: uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

Koolitus sisaldab:

 • 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid: grupitööd, arutlusülesanded, individuaalsed ja eneseanalüüsi ülesanded, arutelud, kaasuste lahendamine, kodutöö, ja isikliku arenguplaani koostamine.
 • 25% lühiloenguid teooria tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja praktiliste näidetega.
Koolitustingimused

Koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond Talent LMS.

Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Invictal õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Koolituste toimumise ajad
16. veebruar 2021 a. Praktilised mentoroskused mentorile
17. märts 2021 a. Praktilised mentoroskused mentorile
Koolituste hind

Maksumus 790€ +km sisaldab osalemist 2-päevasel koolitusel, iseseisva töö tagasisidestamist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas https://invictaeesti.talentlms.com ja toitlustust (kohvipausid ja lõuna).