Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

Praktilise turunduse programm

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

ALGAB: 04/03/2022

Sissejuhatus

Kursuse käigus omandatakse kõige olulisemad aluspõhimõtted ja teadmised, ning oskused, mida eeldatakse turunduses alustajalt. Nii on võimalik teha asju õigesti!

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

Praktiline turunduskoolitus algajatele on mõeldud neile, kes ei ole turundust õppinud, kuid peavad turundusega tegelema: müügijuhid, sekretärid, ettevõtjad. Kursus on vajalik ka turundusassistentidele, kel ei ole veel erialast töökogemust.

Läbitavad teemad

Õppijad omandavad turunduse ja müügiteadmiste põhiteadmised ja oskused läbi praktiliste harjutuste ja praktikust koolitaja ning erinevate oma valdkonna praktikute käe all. Koolitusprogramm on väga praktiline, tulemuslik ja interaktiivne.

Koolituse läbinu teab

 • mis on turundus ja miks seda ettevõttes vaja on;
 • mis on kliendilojaalsus;
 • kuidas teada, mida kliendid soovivad;
 • kuidas koduleht peab toimima;
 • kuidas kasutada Facebooki turunduses;
 • kuidas kasutada blogi turunduses;
 • kuidas kasutada uudiskirju turunduses;
 • mis on turunduskampaania;
 • kuidas planeerida turunduskampaaniat;
 • mis on otseturundus;
 • kuidas toimub müügitöö ja mis on selle roll turunduses;
 • kuidas tellida turundusmaterjale.
Koolitusprogrammi lõpetanu oskab
 • selgitada välja klientide vajadusi;
 • kasutada kodulehte ja selle baasstatistikat turunduses;
 • kasutada Facebooki turunduses;
 • kasutada blogi turunduses;
 • kasutada uudiskirju turunduses;
 • koostada lihtsamat turunduskampaaniat;
 • tellida turundusmaterjale.

Koolitusmeetodid

Koolituspäevad 48 AT sisaldavad teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet ja praktikute kogemus-näiteid. Koolituskeskkonnas https://marketingiinstituut.talentlms.com on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks. Koolitusprogramm sisaldab ühte kodust tööd ja koolitaja tagasisidet sellele. Kodutööl võib kasutada mooduli õppematerjale. Kodusele tööle antakse tagasiside Teams´i teel.

Praktilise turunduse programmis on 6 lähiõppe päeva, millele lisandub iseseisev töö 5-10h nädalas, kokku 122 tundi.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb ainult koolituspäevadel, saab selle kinnituseks tõendi. Koolituse lõpetaja, kes lisaks koolituspäevadel osalemisele esitab iseseisva töö ning saab sellele koolitaja tagasiside ja hinnangu, saab selle kinnituseks tunnistuse, kus on ära märgitud hinne. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10.

Koolitustingimused

Koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://marketingiinstituut.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. COVID-19 leviku tõkestamiseks ettenähtud ohutusnõuetega tutvu siin.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Programmi moodulid

04.03.2022 – Praktiline turundusanalüüs ja planeerimine
11.03.2022 – Praktiline kliendikeskne turundus
18.03.2022 – Praktiline turunduskampaaniate korraldamine ja otseturundus
25.03.2022, 01.04.2022 ja 08.04.2022 – Praktiline internetiturundus

PROGRAMMI MOODULID

Koolituse Hind

Hind 2080€+ km sisaldab kuue koolituspäevade läbiviimist, ligipääsu koolituskeskkonda Talent LMS lisaõppematerjalidele ning koolitusmaterjale elektrooniliselt, iseseisva töö analüüsimist ja tagasisidestamist koolitaja poolt ning koolituse päeval lõunat ja kahte kohvipausi.

2,080.00