fbpx Praktilise turunduse alused | Marketingi Instituut

Praktilise turunduse alused

Sissejuhatus

Praktiline turunduskoolitus algajatele on mõeldud neile, kes ei ole turundust õppinud, kuid peavad turundusega tegelema: müügijuhid, sekretärid, ettevõtjad. Kursus on vajalik ka turundusassistentidele, kel ei ole veel erialast töökogemust.

Kursuse käigus omandatakse kõige olulisemad aluspõhimõtted ja teadmised ning oskused, mida eeldatakse turunduses alustajalt. Nii on võimalik teha asju õigesti!

Õppijad omandavad turunduse ja müügiteadmiste põhiteadmised ja oskused läbi praktiliste harjutuste. Koolitus on väga praktiline, tulemuslik ja interaktiivne. 

Praktilise turunduse alused on esimene moodul viiepäevasest Praktilise turunduse programmist, mille jooksul tehakse põhjalikumalt selgeks turunduse alused, jagatakse näpunäiteid, kuidas selgitada välja klientide vajadusi ja millised on lojaalsuse alused. Samuti räägime lahti brändi teema ning mis on stiiliraamat ja kuidas seda turunduses kasutada.

Praktilise turunduse programm vastab Sekretär tase 5 kutsestandardi punktile B2.11 ja Juhiabi tase 6 kutsestandardi punktile B2.11. Seetõttu on õppijal õigus küsida õppepuhkust ning eraisikuna tasudes tulumaksusoodustust. 

VIDEO: Mida oodata turundusinimeselt?

VIDEO: Kuidas nutikalt turundada väikese eelarvega?

VIDEO: Mis tegevustega saab turundus toetada müüki?

Koolituse lõpetanu teab
  • turunduse põhimõtteid;
  • turundust erinevates valdkondades;
  • mõista klientide vajadusi;
  • kuidas tekitada ja hoida klientide lojaalsust;
  • suhtlusturundust.
Koolituse lõpetanu oskab
  • koostada klientide vajaduste analüüsi;
  • koostada lihtsamat turunduskava;
  • kasutada CVI-d.
Koolitaja

Katrin Maack omab laialdast kogemust turunduses olles töötanud turundusjuhina nii Eestis kui rahvusvahelistel turgudel. Katrini töökogemusse kuulub turunduse juhtimine Pearlstory OÜ-s, SCA Hygiene Products OÜ-s. Lisaks on Katrin Maack töötanud ka Tallinna Ülikooli suhtekorraldusosakonna juhatajana.

Koolitusmeetodid

Koolituspäev (8 AT) sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituskeskkonnas https://marketingiinstituut.talentlms.com on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks. Koolituse maht kokku on 16 akadeemilist tundi.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb ainult koolituspäeval, saab selle kinnituseks tõendi. Koolituse lõpetaja, kes osaleb kogu viiepäevases Praktilise turunduse programmis ning lisaks koolituspäevadel osalemisele osaleb esitab iseseisva töö ning saab sellele koolitaja tagasiside ja hinnangu, saab selle kinnituseks tunnistuse, kus on ära märgitud hinne. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10. 

Koolitustingimused

Marketingi Instituudi koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://marketingiinstituut.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta. 

Täienduskoolituse õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Koolituste toimumise ajad
1. november 2019 a. Praktilise turunduse alused
Koolituste hind

Hind 290€+km sisaldab koolituspäeva läbiviimist Tallinnas, kohvipause ja lõunat, ligipääsu koolituskeskkonda lisaõppematerjalidele ning koolitusmaterjale elektrooniliselt.