Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

Praktiline turunduskampaaniate korraldamine ja otseturundus

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

ALGAB: 18/03/2022

Sissejuhatus

Kursuse käigus omandatakse kõige olulisemad aluspõhimõtted ja teadmised ning oskused, mida eeldatakse turunduses alustajalt. Nii on võimalik kohe teha asju õigesti!

Koolitus on väga praktiline, tulemuslik ja interaktiivne.

 

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

Praktiline turunduskampaaniate korraldamise koolitus algajatele on mõeldud neile, kes ei ole turundust õppinud, kuid peavad turundusega tegelema: müügijuhid, sekretärid, ettevõtjad. Kursus on vajalik ka turundusassistentidele, kel ei ole veel erialast töökogemust.

Läbitavad teemad

Tegemist on algajatele mõeldud kuuepäevase  Praktilise turunduse programmi kolmanda koolituspäevaga, mille jooksul tehakse põhjalikumalt selgeks turunduskampaania planeerimise, koostamise ja läbiviimise põhimõtted.

Koolituse läbinu teab

  • mis on turunduskampaania;
  • millest turunduskampaania koosneb;
  • kuidas planeerida tõhusat turunduskampaaniat;
  • kuidas valida turundusmeetodid;
  • kuidas valida turunduskanalid;
  • kuidas koostada turundussõnumid;
  • kuidas turunduskampaania ellu viia;
  • kuidas turunduskampaania tulemusi mõõta;
  • missugused on tavalised probleemid turunduskampaania korraldamisel ja kuidas neid lahendada.
Koolituse lõpetanu oskab
  • koostada lihtsamat turunduskampaania plaani.

Koolitusmeetodid

Koolituspäev 8 AT sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituskeskkonnas Talent LMS on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks. Koolituse maht kokku on 16 tundi.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb ainult koolituspäeval, saab selle kinnituseks tõendi. Koolituse lõpetaja, kes osaleb viiepäevases Praktilise turunduse programmis ja esitab iseseisva töö ning saab sellele koolitaja tagasiside ja hinnangu, saab selle kinnituseks tunnistuse, kus on ära märgitud hinne. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10.

Koolitustingimused

Marketingi Instituudi koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil marketingiinstituut.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. COVID-19 leviku tõkestamiseks ettenähtud ohutusnõuetega tutvu siin.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Koolituse Hind

Hind 350€+ km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS ning koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

350.00