Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

Praktiline turundusanalüüs ja planeerimine

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

ALGAB: 04/03/2022

Sissejuhatus

Õppijad omandavad turunduse ja müügiteadmiste põhiteadmised ja oskused läbi praktiliste harjutuste. Koolitus on väga praktiline, tulemuslik ja interaktiivne.

Praktiline turundusanalüüs ja planeerimine on esimene moodul kuuepäevasest Praktilise turunduse programmist, mille jooksul tehakse põhjalikumalt selgeks turunduse alused, jagatakse näpunäiteid, kuidas selgitada välja klientide vajadusi ja millised on lojaalsuse alused. Samuti räägime lahti brändi teema ning mis on stiiliraamat ja kuidas seda turunduses kasutada.

Praktilise turunduse programm vastab Sekretär tase 5 kutsestandardi punktile B2.11 ja Juhiabi tase 6 kutsestandardi punktile B2.11. Seetõttu on õppijal õigus küsida õppepuhkust ning eraisikuna tasudes tulumaksusoodustust.

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

Praktiline turunduskoolitus algajatele on mõeldud neile, kes ei ole turundust õppinud, kuid peavad turundusega tegelema: müügijuhid, sekretärid, ettevõtjad. Kursus on vajalik ka turundusassistentidele, kel ei ole veel erialast töökogemust.

Kursuse käigus omandatakse kõige olulisemad aluspõhimõtted ja teadmised ning oskused, mida eeldatakse turunduses alustajalt. Nii on võimalik teha asju õigesti!

Läbitavad teemad

 • Mis on turundus?
 • Eesmärkide püstitamine
 • Hetkeolukorra analüüs
 • Strateegia formuleerimine
 • Vajaduste selgitamine
 • Tooteväärtus
 • Turunduse planeerimine
 • Mõõtmine turunduses

Koolituse läbinu teab

 • turunduse põhimõtteid;
 • turundusmudeleid
 • turundust erinevates valdkondades;
 • mõista klientide vajadusi;
 • kuidas mõista tooteväärtust
 • kuidas mõõta turundustegevusi
Koolituse lõpetanu oskab
 • analüüsida klientide vajadusi
 • formuleerida turundusstrateegia;
 • koostada lihtsamat turunduskava;

Koolitusmeetodid

Koolituspäev 8 AT sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituskeskkonnas https://marketingiinstituut.talentlms.com on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks. Koolituse maht kokku on 16 tundi.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb ainult koolituspäeval, saab selle kinnituseks tõendi. Koolituse lõpetaja, kes osaleb kogu viiepäevases Praktilise turunduse programmis ning lisaks koolituspäevadel osalemisele osaleb esitab iseseisva töö ning saab sellele koolitaja tagasiside ja hinnangu, saab selle kinnituseks tunnistuse, kus on ära märgitud hinne. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10.

Koolitustingimused

Marketingi Instituudi koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://marketingiinstituut.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. COVID-19 leviku tõkestamiseks ettenähtud ohutusnõuetega tutvu siin.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Koolituse Hind

Hind 350€+ km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS ning koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

 

 

350.00