Select Page

Praktiline otseturundus. Turundusmaterjalid.

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

ALGAB: 03/12/2021

Sissejuhatus

Kursuse käigus omandatakse kõige olulisemad aluspõhimõtted ja teadmised ning oskused, mida eeldatakse turunduses alustajalt. Nii on võimalik teha asju õigesti!

Koolitus on väga praktiline, tulemuslik ja interaktiivne.

 

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

Praktiline otseturunduse koolitus algajatele on mõeldud neile, kes ei ole turundust õppinud, kuid peavad turundusega tegelema: müügijuhid, sekretärid, ettevõtjad. Kursus on vajalik ka turundusassistentidele, kel ei ole veel erialast töökogemust.

Läbitavad teemad

Algajatele mõeldud praktilise turunduse programmi neljandal koolituspäeval tehakse põhjalikumalt selgeks, mis on otseturundus, kuidas toimub müügitöö, mis on selle roll turunduses ning kuidas tellida turundusmaterjale.

Koolituse läbinu teab

 • mis on otseturundus;
 • millal otseturundust kasutada;
 • otseturunduse liike;
 • kuidas valida sobivat otseturunduse viisi;
 • millest koosneb müügiprotsess;
 • mis on eduka müügi alus;
 • missugune on müügi roll turunduses;
 • kuidas tellida trükiseid,
 • kuidas tellida reklaammeeneid.
Koolituse lõpetanu oskab
 • valida sobiva otseturunduse meetodi;
 • läbi viia lihtsamaid müügikõnesid;
 • tellida turundusmaterjale.

Koolitusmeetodid

Koolituspäev (8 AT) sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituskeskkonnas https://marketingiinstituut.talentlms.com on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks. Koolituse maht kokku on 16 akadeemilist tundi.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb ainult koolituspäeval, saab selle kinnituseks tõendi. Koolituse lõpetaja, kes osaleb viiepäevases Praktilise turunduse programmis ja esitab iseseisva töö ning saab sellele koolitaja tagasiside ja hinnangu, saab selle kinnituseks tunnistuse, kus on ära märgitud hinne. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10.

Koolitustingimused

Marketingi Instituudi koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://marketingiinstituut.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Koolituse Hind

Hind  350€+km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS ning koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

350.00