Praktiline otseturundus. Turundusmaterjalid.

Sissejuhatus

Praktiline otseturunduse koolitus algajatele on mõeldud neile, kes ei ole turundust õppinud, kuid peavad turundusega tegelema: müügijuhid, sekretärid, ettevõtjad. Kursus on vajalik ka turundusassistentidele, kel ei ole veel erialast töökogemust. Kursuse käigus omandatakse kõige olulisemad aluspõhimõtted ja teadmised ning oskused, mida eeldatakse turunduses alustajalt. Nii on võimalik teha asju õigesti!

Koolitus on väga praktiline, tulemuslik ja interaktiivne.

Algajatele mõeldud praktilise turunduse programmi viiendal ehk viimasel koolituspäeval tehakse põhjalikumalt selgeks, mis on otseturundus, kuidas toimub müügitöö, mis on selle roll turunduses ning kuidas tellida turundusmaterjale.

Praktilise turunduse programm vastab Sekretär tase 5 kutsestandardi punktile B2.11 ja Juhiabi tase 6 kutsestandardi punktile B2.11. Seetõttu on õppijal õigus küsida õppepuhkust ning eraisikuna tasudes tulumaksusoodustust. 

Koolituse lõpetanu teab
 • mis on otseturundus;
 • millal otseturundust kasutada;
 • otseturunduse liike;
 • kuidas valida sobivat otseturunduse viisi;
 • millest koosneb müügiprotsess;
 • mis on eduka müügi alus;
 • missugune on müügi roll turunduses;
 • kuidas tellida trükiseid,
 • kuidas tellida reklaammeeneid.
Koolituse lõpetanu oskab
 • valida sobiva otseturunduse meetodi;
 • läbi viia lihtsamaid müügikõnesid;
 • tellida turundusmaterjale.
Koolitajad ja praktikud

Anu-Mall Naarits, kes on Eesti üks tuntumaid turunduskoolitajaid ja turunduskonsultante, kellel on turunduskogemust üle 15 aasta. Ta on juhtinud turundus- ja müügimeeskondi Baltikas, Radiolinjas (praegune Elisa), Eesti Kindlustuses (praegune If Kindlustus) ning vastutanud muu hulgas otseturunduse, müügi ja reklaammaterjalide eest.

Jaanika Käärst töötab Liikluskindlustuse Fondis, kuid on varem töötanud turunduse valdkonnas Maanteeametis ja Eesti Postis. Jaanika on jagab oma kogemusi otsepostituse kampaaniate korraldamiseks. 

Mari-Liis Kallismaa on partner ja juhatuse liige disaini ja reklaammeenete ettevõttes Stillabunt. Mari-Liis jagab parimaid praktikaid reklaammeenete valimise, tellimise ja ladustamise kohta.

Siim Rostin töötab JOON OÜs. Siim jagab oma kogemusi, kuidas tellida trükiseid ja mida selle protsessi juures arvestada

Koolitusmeetod

Koolituspäev (8 AT) sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituskeskkonnas www.turundusproff.ee on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks. Koolituse maht kokku on 16 akadeemilist tundi.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb ainult koolituspäeval, saab selle kinnituseks tõendi. Koolituse lõpetaja, kes osaleb viiepäevases Praktilise turunduse programmis ja esitab iseseisva töö ning saab sellele koolitaja tagasiside ja hinnangu, saab selle kinnituseks tunnistuse, kus on ära märgitud hinne. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10. 

Koolitustingimused

Marketingi Instituudi koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil www.turundusproff.ee. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta. 

Täienduskoolituse õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Koolituste toimumise ajad
Koolituste hind

Hind  290€+km sisaldab koolituspäeva läbiviimist Tallinnas, kohvipause ja lõunat, ligipääsu koolituskeskkonda www.turundusproff.ee lisaõppematerjalidele ning koolitusmaterjale elektrooniliselt.