fbpx Praktiline otseturundus. Turundusmaterjalid. | Marketingi Instituut

Praktiline otseturundus. Turundusmaterjalid.

Sissejuhatus

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Praktiline otseturunduse koolitus algajatele on mõeldud neile, kes ei ole turundust õppinud, kuid peavad turundusega tegelema: müügijuhid, sekretärid, ettevõtjad. Kursus on vajalik ka turundusassistentidele, kel ei ole veel erialast töökogemust. Kursuse käigus omandatakse kõige olulisemad aluspõhimõtted ja teadmised ning oskused, mida eeldatakse turunduses alustajalt. Nii on võimalik teha asju õigesti!

Koolitus on väga praktiline, tulemuslik ja interaktiivne.

Algajatele mõeldud praktilise turunduse programmi neljandal koolituspäeval tehakse põhjalikumalt selgeks, mis on otseturundus, kuidas toimub müügitöö, mis on selle roll turunduses ning kuidas tellida turundusmaterjale.

Koolituse lõpetanu teab
 • mis on otseturundus;
 • millal otseturundust kasutada;
 • otseturunduse liike;
 • kuidas valida sobivat otseturunduse viisi;
 • millest koosneb müügiprotsess;
 • mis on eduka müügi alus;
 • missugune on müügi roll turunduses;
 • kuidas tellida trükiseid,
 • kuidas tellida reklaammeeneid.
Koolituse lõpetanu oskab
 • valida sobiva otseturunduse meetodi;
 • läbi viia lihtsamaid müügikõnesid;
 • tellida turundusmaterjale.
Koolitajad ja praktikud

Katrin Maack omab laialdast kogemust turunduses olles töötanud turundusjuhina nii Eestis kui rahvusvahelistel turgudel. Katrini töökogemusse kuulub turunduse juhtimine Pearlstory OÜ-s, SCA Hygiene Products OÜ-s. Lisaks on Katrin Maack töötanud ka Tallinna Ülikooli suhtekorraldusosakonna juhatajana.

Kristi Purge on Omniva reklaamlahenduste juht, kes kasvatab turundajate teadlikkust otsepostist kui jätkuvalt efektiivsest reklaamkanalist ning abistab kliente nii eriliste kui ka klassikaliste otseposti lahenduste osas. Selleks, et kliendi reklaam jõuaks õigesse postkasti, viib Omniva läbi mitmeid uuringuid, sh otseposti märgatavuse uuringuid. Kristi jagab Omniva kogemust ja nippe, kuidas õige sihtrühma, ajastuse, piirkonna ning trükivõimaluste valik toetab kliendi turundussõnumit. 

Rene Kruze töötab 1998 aastal loodud reklaamtrüki ja reklaamkingitustega tegelevas ettevõttes Kruze Disain ning on ka üks selle asutajaid ja omanikke. Lisaks suurtele kogemustele erinevate trükitehnoloogiate kasutamisel on pikaajaline trükiteenuste pakkumine teistele Eesti reklaamkingituste müüjatele andnud hea toodete tundmise ja oskused hinnata erinevate tehnoloogiate sobivust erinevatele materjalidele ja kasutusotstarvetele.

Koolitusmeetod

Koolituspäev (8 AT) sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituskeskkonnas https://marketingiinstituut.talentlms.com on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks. Koolituse maht kokku on 16 akadeemilist tundi.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb ainult koolituspäeval, saab selle kinnituseks tõendi. Koolituse lõpetaja, kes osaleb viiepäevases Praktilise turunduse programmis ja esitab iseseisva töö ning saab sellele koolitaja tagasiside ja hinnangu, saab selle kinnituseks tunnistuse, kus on ära märgitud hinne. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10. 

Koolitustingimused

Marketingi Instituudi koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://marketingiinstituut.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta. 

Täienduskoolituse õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Koolituste toimumise ajad
3. detsember 2021 a. Praktiline otseturundus. Turundusmaterjalid
Koolituste hind

Hind  350€+km  sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas https://marketingiinstituut.talentlms.com, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.