fbpx Ostuprotsesside juhtimine ja strateegiline hankimine. | Marketingi Instituut

Ostuprotsesside juhtimine ja strateegiline hankimine.

Sissejuhatus

Hanke ja ostutegevuste olulisuses ei kahtle keegi. Mooduli käigus on võimalik teada saada hanke ja ostutegevuste olulisus ettevõtte tarneahela protsesside juhtimisel ja efektiivsuse saavutamisel.

 

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

Koolitus on suunatud laiale sihtrühmale, mis hõlmab endas nii planeerijaid, ostjaid/hankijaid, logistikud kui ka tootmisjuhte.

Läbitavad teemad
  • Hankeprotsessi juhtimisel käsitleme tarnijate valikuid, tarnelepingute sõlmimist, tarnijate hindamist ja tarnijasuhete arendamist.
  • Ostuprotsessi juhtimine standardiseerimine, tsentraliseerimisest ja automatiseerimine.
  • Hanke- ja ostutegevuste globaliseerumine.
Koolituse läbinu teab

Teeb vahet hakimisel ja ostmisel, mõistab hankijate kaardistamise, pakkumiste koostamise, hankelepingute sõlmimise ja strateegilise partnerluse olulisust.

Koolitajad

Janek Popell

Janekil on pikaajaline ja rahvusvaheline töökogemus tarneahelate juhtimise vallas. Lisaks tegeleb ta tarneahela ja majandusega seotud ainete lugemisega Eesti ülikoolides. Edasiviivaks jõuks peab Janek elukestvat õpet ja uudishimu.

LinkedIN

Peep Tomingas

Rahvusvahelise kogemusega strateegilise hankimise ekspert. Eesti Tarneahelate Juhtimise Ühingu ProLog juhatuse liige.

LinkedIN

Koolitusmeetodid

Koolituspäevad (8AT + 8AT) sisaldavad teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituspäevad sisaldavad samuti ettevõtete külastusi ning ärisimulatsioone.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb kõigil koolituspäevadel, saab selle kinnituseks tõendi, kus on märgitud läbitud moodulid ja akadeemiliste tundide koguarv.

Koolitustingimused

Koolitused toimuvad ruumides, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitusmaterjalid on saadaval. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta. 

Koolituste toimumise ajad
Koolituste hind

580 eur + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koolitusmaterjale, lõunat ja kahte kohvipausi.