Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

Müügi ja turunduse juhtimine

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

ALGAB: 28/09/2023

Sissejuhatus

B2B ehk äriturul kasutatakse B2C ehk lõpptarbijaturuga võrreldes täiesti erinevaid vahendeid. See kuuepäevane koolitusprogramm on mõeldud nii Eesti siseselt kui ka ekspordis tegelevatele ärikliendimüüjatele ja ärikliendimüügijuhtidele selleks, et luua või täpsustada ärikliendistrateegia, ärikliendi turunduse ja müügipõhimõtted.

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

 • Müügijuhid, kes soovivad kasvada ärikliendimüügijuhiks või ekspordimüügijuhiks;
 • Tegevjuhid ettevõtetes, kus ei ole turunduse ja/või müügijuhti ja nad ise peavad turunduse ning müügiga hakkama saama;
 • Konsultandid, kes nõustavad ettevõtteid, näiteks reklaamibüroode projektijuhid või europrojektide kirjutajad;
 • Turundusassistendid ja –spetsialistid, kes soovivad karjääriredelil edasi areneda.

Läbitavad teemad

 • Mis on B2B turundus;
 • Kuidas segmenteeritakse B2B turgu;
 • Mis on väärtusahel ja kuidas seda kasutada B2B strateegia loomisel;
 • Kuidas luua äriturul kontakte ja kuidas neid soojendada;
 • Mis on KAM ja kuidas seda kasutada;
 • Mis on juhtumipõhine turundus ja kuidas seda kasutada;
 • Millele pöörata tähelepanu ostu-müügilepingu sõlmimisel;
 • Millele pöörata tähelepanu rahvusvaheliste ostu-müügi lepingute sõlmimisel;
 • Missugune on B2B digiturunduse protsess;
 • Kuidas panna B2B digiturundus vedama müüki;
 • Mis tingimustele peab vastama B2B koduleht;
 • Mis on SEM;
 • Kuidas kasutada SEM-i B2B turunduses;
 • Kuidas kasutada LinkedIn-i B2B turunduses;
 • Kuidas kasutada Twitterit mõjuliidriteni jõudmiseks;
 • Missugune on müügiprotsess;
 • Kuidas peetakse ostu-müügiläbirääkimisi;
 • Missuguseid strateegiaid ostu-müügiläbirääkimistes kasutatakse;
 • Teab, missuguseid vigu läbirääkimistel tehakse ning kuidas neid vältida.

Koolituse läbinu oskab

 • kuidas kasutada väärtusahelat klientidele lisaväärtuse loomisel;
 • kuidas luua lihtsamat kontaktide soojendamise plaani;
 • kuidas osata näha B2B müügiprotsessi tervikuna ning seda oma ettevõttes kasutada;
 • kuidas käituda läbirääkimiste protsessis professionaalselt ja vältida vigu.

Koolitusmeetodid

Müügi ja turunduse juhtimise programm kestab 4 kuud. Selle aja sees on 6 lähiõppepäeva, see on 48 AT, millele lisandub iseseisev töö 5-10 h nädalas, hinnanguliselt 196 tundi kokku. Iseseisvad tööd esitatakse läbi kasutajasõbraliku ja lihtsa elektroonilise õppekeskkonna Talent LMS.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb ainult koolituspäeval, saab selle kinnituseks tõendi. Koolituse lõpetaja, kes lisaks koolituspäeval osalemisele esitab iseseisva töö ning saab sellele koolitaja tagasiside ja hinnangu, saab selle kinnituseks tunnistuse, kus on ära märgitud hinne. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10.

 

Koolitustingimused

Visionest Institute (endise nimega Marketingi Instituut) koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://marketingiinstituut.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on meil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Programmi moodulid

28.09.2023Strateegia loomine 

05.10.2023Agiilne turundus ja planeerimine

26.10.2023B2B digiturundus

09.11.2023Müügiprotsessi juhtimine

30.11.2023Brändi loomine

14.12.2023 – Turuanalüüs

PROGRAMMI MOODULID

Koolituse Hind

6-moodulilise koolitusprogrammi hind 2080€ + km sisaldab koolituspäevade läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist ning koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS ning koolituspäevadel kahte kohvipausi ja lõunat.

2,080.00