fbpx Müügi- ja teeninduse juhtimine (koolitus tellimisel) | Marketingi Instituut

Müügi- ja teeninduse juhtimine (koolitus tellimisel)

Sissejuhatus

Müük ja klienditeenindus annavad tihti kogu organisatsioonile näo, sest nendel on kõige enam kokkupuutepunkte klientidega.
Kuidas teha nii, et kõik need kokkupuutehetked on muljetavaldavad soojad, hoolivad ja inspireerivad?

Sihtgrupp
 • turundusjuhid, kellel on kuni paariaastane töökogemus;
 • müügijuhid või kommunikatsiooni juhid, kes soovivad kasvada turundusjuhiks;
 • tegevjuhid ettevõtetes, kus ei ole turunduse ja/või müügijuhti ja nad ise peavad turunduse ning müügiga hakkama saama;
 • konsultandid, kes nõustavad ettevõtteid, näiteks reklaamibüroode projektijuhid või europrojektide kirjutajad;
 • turundusassistendid ja –spetsialistid, kes soovivad karjääriredelil edasi areneda.
Läbitavad teemad
 • müügi roll turunduses;
 • erinevad müügiviisid;
 • müügikanalite valik ja juhtimine;
 • müügijuhtimise alused;
 • teeninduse juhtimise alused.
Koolituse läbinu teab
 • missugune on müügi roll turunduses;
 • missugused on erinevad müügiviisid ja kuidas neist sobivaid oma ettevõttes kasutada;
 • kuidas valida müügikanaleid ja neid juhtida;
 • missugused on müügijuhtimise alused ja kuidas seda oma ettevõttes rakendada;
 • missugused on teeninduse juhtimise alused ja kuidas neid praktikas kasutada.
Koolitusmeetodid

Koolituspäev (8 AT) sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituskeskkonnas www.turundusproff.ee on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks. Koolitus sisaldab kodust tööd ja koolitaja tagasisidet sellele. Koolituse maht kokku on 21 akadeemilist tundi.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb ainult koolituspäeval, saab selle kinnituseks tõendi. Koolituse lõpetaja, kes lisaks koolituspäeval osalemisele esitab iseseisva töö ning saab sellele koolitaja tagasiside ja hinnangu, saab selle kinnituseks tunnistuse, kus on ära märgitud hinne. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10. 

Koolitaja

Heivo Viinalass on Marketingi Instituudi mitmeaastase kogemusega müügitöö organiseerimise koolitaja. Heivo on Telko Estonia OÜ müügijuht, tema müügijuhtimise kogemus on enam kui 10 aastat, ta on töötanud müügivaldkonnas Aspokem Eestis, Kemirolis ja Unimarkis.

Soovitajad

Koolitusel osalenute rahulolu on 83%.

"Lektor oli sujuv, särav ja asjatundlik. Koolitaja ettevalmistatud materjal oli hästi struktureeritud ja põhjalik. Meeldis, et lähenemispunkt ei olnud pehmel teemal, vaid just finantsilisel baasil käsitleti müüki." (Annika)

"Elav koolitus. Koolitaja praktikas tunneb seda, mida õpetab."  (Ilja)

"Eriti meeldis koolitaja sagedane näidete toomine teemasse." (Martin)

"Tõsiselt põhjalik ettekanne, väga ülevaatlik. Kohe näha, et omal alal väga hea spetsialist" (Jeva)

 

Koolitustingimused

Marketingi Instituudi koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil www.turundusproff.ee. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta. 

Täienduskoolituse õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Koolituste toimumise ajad
Koolituste hind

Koolituse hind sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas www.turundusproff.ee, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat ning vajadusel ruumi renti. Küsi pakkumist aivi.tinnus@mi.ee.