fbpx Muudatused ja innovatsioon organisatsioonis. Online-koolitus! | Marketingi Instituut

Muudatused ja innovatsioon organisatsioonis. Online-koolitus!

Sissejuhatus

ONLINE-KOOLITUS

 

Marketingi Instutuut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitusel uurime, mida muudatuste all silmas peetakse ning kuidas saad Sina nende elluviimist oma meeskonnas/osakonnas edukalt juhtida. Lisaks käsitleme seda, kuidas saad Sina juhina aidata neid inimesi, keda muutus mõjutab.

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud eelkõige esmatasandi- ja keskastmejuhid, kelle rolliks on koos oma meeskonnaga organisatsiooni arenguks vajalike muutuste elluviimine, kuid kellel puuduvad selleks vajalikud teadmised, oskused ja kogemused ning seoses sellega enesekindlus seatud eesmärkide saavutamise osas. Koolitusele on oodatud ka kõik tegevjuhid ja juhatuse liikmed, kes soovivad luua muutustele ja innovatsioonile avatud organisatsiooni, kus inimesed on kaasatud ja motiveeritud.

Koolituse tulemusel osaleja
 • mõistab enda kui juhi rolli muudatuste ja innovatsiooni läbiviimiseks oma organisatsioonis, meeskonnas;
 • mõistab paremini muutuste ja innovatsiooni tähtsust ning vajalikkust organisatsiooni arengus;
 • mõistab muutuste ja innovatsiooni mõju inimestele ning meeskondadele;
 • teab, kuidas oma meeskonda muutuste elluviimisel kaasata, toetada ja motiveerida;
 • mõistab kommunikatsiooni olulisust muutuste ja innovatsiooni elluviimisel;
 • teab, millised on muutuste elluviimisel levinumad takistused ning kuidas neid ületada.
Läbitavad teemad

Minu kui juhi roll

 • Juhi roll muutuste algatamises ja elluviimises
 • Mis sõltub minust kui juhist?

Milles peitub „muutuse“ ja „innovatsiooni“ erinevus?

 • Mis on muutus ja mis on innovatsioon?
 • Vaatleme viimase aastakümne suuremaid muutusi maailmas, Eestis. Miks on need toimunud, toimumas

Muutused ja innovatsioon organisatsioonis

 • Kas ja millist kasu need organisatsioonile toovad?
 • Muutused, mida organisatsioonid võivad teha.
 • Mis ajendab organisatsioone neid muutusi tegema?
 • Mis võib juhtuda kui organisatsioon ei muutu?

Muutuse ajendid

 • Nt. uus juhtkond, muutuvad turud, tehnoloogia, konkurents, kasv, regulatsioon, liitumised ja soetused, kulusurve, klientide nõudmised. Teie organisatsiooni ajendid muutusteks?
 • Miks võtta muutus omaks?

Muutuse takistused

 • Sisemised takistused
 • Välised takistused
 • Miks muutuse elluviimine sageli ebaõnnestub?

Muutuse tüübid

 • Praktiline ülesanne: Muutus töökohal

Muutuste 3-etapiline mudel

 • Praktilised näpunäited igaks etapiks
 • Jõuvälja analüüs ja selle kasutamine

Muutuste edukuse 8 sammu

 • Kotteri 8-sammuline mudel
 • Sobiva „kliima“ loomine
 • Kaasamine ja võimestamine
 • Muutuste ellurakendamine ja kinnistamine

Kommunikatsioon. Kommunikatsioon? Kommunikatsioon!

 • Mis määrab muutuste ja innovatsiooni edu organisatsioonis?
 • Mida pead tegema, millele mõtlema, keda ja kuidas kaasama?
 • Mida, kuidas ja kellele öelda? Kes ütleb?

Kommunikatsioonikanalid ja -meetodid

 • Sõnumi jagamise viisid ja kohad
 • Meetodid ja nende vahel sobivaima valik

Muutuste ja innovatsiooni mõju

 • Inimestele, meeskondadele
 • Finantsmõju
 • Ülemineku 4 P-d

Meeskonnatöö korraldamine muutuste keerises

 • Meeskonna loomine
 • Erinevad koostöömeetodid – agiilsus meeskonnas

6 soovitust muutuse edukaks elluviimiseks

Koolituse maht

1,5 päeva (12 ak/h) auditoorset tööd ja 15 ak/h iseseisvat tööd (kodutöö), kokku 27 ak/h.

Osalejale, kes läbib koolituse, koostab isikliku arenguplaani ja esitab kodutöö, mida hinnatakse treeneri poolt ja milele osaleja saab tagasiside, väljastame tunnistuse. Osaleja, kes kodutööd ei esita, saab koolitusel osalemist kinnitava tõendi.

 

Koolitusmeetodid

Koolitus on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt. 

Koolitus sisaldab:

 • 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, diskussiooniülesanded, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, kodutöö, isikliku arenguplaani koostamine.
 • 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.

 

Koolitaja Agu Remmelg

Aastatel 2000-2017 töötas Agu Ragn-Sells AS-is erinevatel juhipositsioonidel (juhatuse liige, arendusdirektor ja IT juht), millest viimased 9 aastat oli ta ka ärijuht.
Täna on Agu Euroopa Innovatsiooniakadeemias direktori ametikohal, kus peamised tööülesanded on suurkorporatsioonidele suunatud innovatsiooniteemaliste koolitus- ja konsultatsiooniteenuste arendus, müük ja osutamine Itaalias ning teistes Euroopa riikides. Oma tööst lähtuvalt on Agu esinenud väga mitmetel seminaridel ja konverentsidel enam kui sajal korral ja rohkem kui 15 riigis.

Tagasiside koolitajale:  Äärmiselt asjalik koolitaja, eriti meeldisid näited praktikast. Hea kogemustepagasiga koolitaja. Hooliva suhtumisega, arusaadav, huvitav ja põhjalik koolitaja. Rahulik ja tasakaalukas.

Koolitustingimused

Koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond Talent LMS. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta. 

Koolituste toimumise ajad
4. mai 2020 a. Marketingi Instituut, T1 keskus (Tallinn)
5. mai 2020 a. Marketingi Instituut, T1 keskus (Tallinn)
Koolituste hind

Koolituse hind 560€ + km sisaldab koolituspäevade läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.