fbpx Missioon Saksamaa! | Marketingi Instituut

Missioon Saksamaa!

Missioon Saksamaa!

Kui teie ettevõtte strateegiliseks valikuks on siseneda saksa turule või seal laieneda, siis "Missioon Saksamaa" programm annab teile aastaks appi saksa ekspertide meeskonna, kelle toel teadlikumalt ja kiiremini oma eesmärgi poole liikuda. 

Aastane ekspordiprogramm on kombinatsioon:
 • saksa konsultandi individuaalsest nõustamisest
 • rahvusvahelistest koolitustest (koolituste fookuses on  strateegiline lähenemine saksa turule nii sisenemisel, kui seal laienemisel)
 • ärivisiitidest Saksamaale nii olulise turuinfo saamiseks, kui ka eelnevalt kokkulepitud kohtumisteks potentsiaalsete klientide/partneritega Saksamaal. 

"Missioon Saksamaa" programmile eelneb ettevõtte valmisoleku ja toodete/teenuste eelhindamine saksa turule sisenemiseks või seal laienemiseks. Eelhindamise edukas läbimine on eelduseks "Missioon Saksamaa" programmis osalemiseks. 

 

Tegevuste ajakava
 

 • 7. august - 30. september 2019 on avatud kandideerimine 
 • Oktoober - november 2019 kandideerinud ettevõtete eelhindamine
 • Detsember 2019  eelhindamise raportid ettevõtetele, tagasiside, teavitamine tulemustest
 • Jaanuar - detsember 2020 ekspordiprogramm "Missioon Saksamaa 2020"
 • Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EASi) koostööpartneriks programmi elluviimisel on Marketingi Instituut koostöös saksa konsultatsioonibürooga Steinbeis.
Sisu

EELHINDAMINE*
Läbiviija: konsultatsioonibüroo Steinbeis konsultandid.

 • Eelhindamise käigus külastab konsultant ettevõtet, kohtub juhtidega, tutvub tootmisega. Kohtumine annab võimaluse mõlemapoolselt hinnata ka isiklikul tasandil sobivust võimalikuks edasiseks  koostööks.
 • Peale kohtumist täidab ettevõtte võtmeisik(ud) Steinbeisi teadlaste poolt välja töötatud küsimustiku, mis on aluseks strateegia loomisele ning annab võimaluse võrrelda oma tulemusi sama valdkonna Saksa ettevõtetega ning näha arengukohti. Võrreldakse ka ettevõtte võtmeisikute arvamusi, et näha erinevusi ja mõista seeläbi paremini ettevõtet.
 • Hinnatakse saksa turu kasutamata potentsiaali antud toote/teenuse osas.
 • Tehakse taustauuring, mille tulemuseks on info ettevõtte valdkonna seadusandlike nõuete, olulisemate konkurentide, turu struktuuri ja väljakutsete, klientide hulga, trendide ja muutuste kohta saksa  turul.
 • Tehakse telefoni intervjuud 10 saksa ettevõtega (iga hinnatava Eesti ettevõtte kohta) testimaks nende huvi Eesti ettevõttega koostöö vastu ning uuritakse, milline on ostutsükkel, nõuded tarnijale.
 • Iga eelhindamise läbinud ettevõte saab eelneva põhjal koostatud põhjaliku raporti ning konsultandilt suulise tagasiside (1 tund skype teel). Raportile lisatakse ka 3-5 soovitust edasisteks sammudeks. 

*Eelhindamine on ettevõttele TASUTA.  Ettevõtetele, kelle puhul nähakse Saksa turul head potentsiaali, tehakse ettepanek jätkata “Missioon Saksamaa” programmis.

AASTANE PROGRAMM “MISSIOON SAKSAMAA” 
Programmi oluline sisend on ettevõtte eelhindamise raport, mis on aluseks strateegiliste otsuste tegemiseks ja edasiseks tööks.

 • Jaanuar 2020
  • 14.01.2020 Avaseminar
  • 15.01.2020 Koolitus*: Strateegilised otsused Saksa turul (Jean Sutton, UK)
   Kohtumised konsultantidega, tegevusplaani ja eesmärkide kokku leppimine.
 • Mai 2020
  • 12.05.2020 Vaheseminar (“Missioon Saksamaa” osalejad, koolitajad, konsultandid). Vahe-eesmärkide ülevaatamine, konsultandid teevad ülevaate oma sektori ettevõtete saavutustest ja õppetundidest, jooksvad olulised teemad.
  • 13.05.2020 Koolitus: Strateegia loomine (prof. Waldemar Pförtsch, GER)
  • Individuaalsed kohtumised konsultantidega
 • September 2020
  • 8.09.2020 Vaheseminar (“Missioon Saksamaa” osalejad, koolitajad, konsultandid). Vahe-eesmärkide üle vaatamine, konsultandid teevad ülevaate oma sektori ettevõtete saavutustest ja õppetundidest, jooksvad olulised teemad.
  • Individuaalsed kohtumised konsultantidega
  • 9.09.2020 Koolitus: Brändi loomine (Steve Rawling, UK)
  • 22.09.2020 Koolitus: Müügistrateegia loomine (prof. Uwe Sponholz, GER)
 • Detsember 2020
  • 7.12.2020 Individuaalsed kohtumised konsultantidega
  • 8.12 2020 Lõpuseminar ja kokkuvõtted.

Täiendavalt korraldab konsultant aasta jooksul:

 • vajalikke ärireise Saksamaale vastavalt ettevõttega individuaalselt kokkulepitud tegevusplaanile ja eesmärkidele. Ärireiside eesmärk on saada vajalikku turuinformatsiooni, luua toetavaid võrgustikke või osaleda kokkulepitud ärikohtumistel.
 • 5 kohtumist Saksamaa potentsiaalsete äripartneritega (2020 2.poolaastal). Konsultant viibib ka ise kohtumiste juures.**

*Koolitused toimuvad inglise keeles. Koolituste toimumise koht on Tallinn.
 **Saksamaal on eelistatud töökeeleks saksa keel.

Tingimused

“Missioon Saksamaa ” programmis saab osaleda max. 25 ettevõtet. 
Eelkõige on oodatud ettevõtted järgmistest sektoritest: masina- ja metallitööstus, väärindatud puit (sh. puitmajad, mööbel), elektroonikatööstus ja IT. Kuid vabade kohtade olemasolul ja programmi sobivusel on võimalik osaleda ka teiste valdkondade ettevõtetel. Sama lävend kehtib nii eelhindamises, kui programmis osalevatele ettevõtetele.

 • Osaleda soovival ettevõttel on:
  • vähemalt kolme aastane ekspordikogemus
  • viimase kinnitatud majandusaasta ekspordikäive vähemalt 500 000 eurot
  • ettevõtte strateegia on näinud ette sisenemise Saksamaa turule ja tegevustel on juhtkonna toetus.
 • Osaleda soovivatel eksporditöötajatel/juhtidel on:
  • töö sisuks muuhulgas ekspordi planeerimine, aktiivne müügitöö välisturgudel ja rahvusvaheliste müügimeeskondade juhtimine
  • inglise keel vähemalt C1 tasemel. Kui osaleja valdab saksa keelt vähemalt C1 tasemel, siis võib inglise keele tase olla B2
  • ajaliselt võimalik osaleda kõigis programmi tegevustes.
 • Ettevõtete kinnitamisel programmi arvestatakse järgmist:
  • täidetud on lävendi nõuded
  • ettevõte on positiivselt läbinud eelhindamise s.t. tema võimalusi hinnatakse Saksamaal heaks
  • olemas on valmisolek,  tahe ja selged eesmärgid programmis osalemiseks
 • Osaleda ei saa  EL rahastuse tingimustega välistatud valdkondade ettevõtted (põllumajanduse esmane tootmine, kalandus ja vesiviljelus, tubakatoodete tootmine ning hasartmängude ja kihlvedude korraldajad).
Koolitaja Jean Sutton

Jean Sutton on üks paremaid turu-uuringute valdkonna konsultante ja koolitajaid. Tal on oma konsultatsioonibüroo Londonis, lisaks sellele on ta koolitanud nii ITM Worldwide meeskonnas, kui ka ettevõtjaid Londonis erinevate ülikoolide täiendõppeprogrammide raames. Jean Sutton on varasemalt koolitanud Eestis Ekspordirevolutsiooni programmis osalejaid, olles üks lemmikkoolitajaid. Ta on laia haardega ekspert ja viinud läbi mitmeid erinevaid rahvusvahelisi turu-uuringute projekte sh Saksamaa turu erinevates valdkondades. Ta on praktiline ja inspireeriv ning oskab suurepäraselt oma teadmisi ja kogemusi edasi anda.

Koolitaja Prof. Waldemar Pförtsch

Prof. Waldemar Pförtsch on strateegilise turunduse koolitusmooduli koolitaja, kellel on laiad teadmised tööst erinevate rahvusvaheliste klientidega Šveitsis, Hiinas, Ühendkuningriigis, Hollandis, Belgias, Indias ja Rootsis. Peamiselt on ta nõustanud erinevaid tööstusvaldkonna ettevõtteid. Prof. Pförtsch on koolitanud erinevates ülikoolides ettevõtete juhte Executive MBA programmides nii Hiinas, Prantsusmaal, Indias kui Hollandis ja mujal ning on bestselleri „Transformational Sales“ kaasautor. Alates 2016. aasta maikuust koolitab prof. Pförtsch ka ITM Wordlwides, rahvusvahelise B2B turunduse valdkonnas. Lisaks annab ta loenguid Mannheimeri koolis ja Hiina rahvusvahelises ärikoolis Shanghais.

Koolitaja Prof. Uwe Sponholz

Prof. Uwe Sponholz on viimases moodulis B2B müügi ja turunduse koolitaja. Alates 2003. aastast on ta Sponholz and Partner juhtivpartner ning omab pikaajalist rahvusvahelist ärikogemust. Prof. Sponholzil on kogemus meditsiinitoodete müügist ning teadmised tehnika ja tööstuslahenduste valdkonnast. Ta tunneb hästi kaubandust ja teenusettevõtteid ning omab pikaajalist rahvusvaheliste müügimeeskondade koolitamiskogemust erinevates ettevõtetes B2B turunduse ja müügi valdkonnas.

Koolitaja Steve Rawling

Steve Rawling on ärilugude kõnelemise ekspert, rahvusvaheline innovatsioonitehnikate raamatu "Be Creative Now" autor (2016) ja BBC konsultant UK’st. Steve on aastaid aidanud inimestel arendada uusi ideid ja jutustada oma töödest suurepäraseid lugusid, et luua kontakt klientide, töötajate ja investoritega. Ta töötab meediaettevõtetega, innovaatiliste ettevõtete ja ülikoolidega kogu Euroopas. Steve on endine BBC TV News ajakirjanik ja praegune BBC Academy koolitaja, esineja ja konsultant. 2017 viis Steve Storytellingu koolituse läbi ka Tallinnas Ülikoolis World Usability Day konverentsil. Ta on õppinud ajalugu ja poliitikat Manchester Metropolitan University’s (UK). Steve on koolitanud ja konsulteerinud ettevõtteid Süsteemse ekspordi projektis, mis on andnud talle väga hea teadmise Eesti ettevõtetest ja nende kitsaskohtadest lugude kasutamisel turunduses ja brändiloomisel.

Konsultant Wilfried Ludwigs

Wilfried Ludwigs on pikaajalise kogemusega ehitusvaldkonna konsultant. Ludwigs on Steinbeisiga seotud 2013. aastast, kus ta on rahvusvahelise müügi, turunduse ja tootmise ekspert. Tal on kogemusi nii turu-uuringutest ja analüüsist, ettevõtte juhtimisest, teeninduse, turunduse, müügi-, kasumi ja muudatuste  juhtimisest, tootearendusest ja rahvusvahelise ettevõtete aitamisest Saksamaa turule. Lisaks sellele on Ludwigs ka hinnatud koolitaja. Tema emakeel on saksa keel, lisaks valdab inglise ja prantsuse keelt.

Konsultant Patrick Brauckmann

Patrick Brauckmann on IT valdkonna konsultant, kellel on ligi 10aastane kogemus erinevate IT-ettevõtete müügi juhtimisest ning alates 2011. aastast konsulteerib ta Steinbeisis IT-ettevõtteid müügi ja turunduse valdkonnas. Brauckmann on aidanud arendada rahvusvaheliste ettevõtete online müüki Saksamaal ja teistel turgudel, aidanud luua IT müügistrateegiaid Saksa turule ning juhtida äriarenduse, müügi ja lobitööd Saksa turul. Tema emakeeleks on saksa ja hollandi keeled, lisaks räägib inglise keelt. 

Konsultant Michael Sperber

Michael Sperber on mööblivaldkonna konsultant, kellel on kogemus ka puidusektorist. Ta on konsulteerinud mitu aastat, peamiselt mööblitööstust. Ühe näitena võib välja tuua tema häid kogemusi IKEAst. Sperbergi konsultatsioonivaldkondadeks on olnud nii sisenemine Saksa turule kui ka äriarendus Saksa turul. Michaelil on väga head sidemed Saksa ettevõtjatega ja suurepärased teadmised mööblivaldkonna toodetest ja protsessidest. Tema emakeeleks on saksa keel, lisaks valdab vabalt inglise keelt.

Konsultant Klaus Manzke

Klaus Manzke on koos Wilfried Ludwigsiga Steinbeis Transferzentrum Mittelstand asutaja ja töötab seal aastast 2013 konsulteerides ettevõtteid strateegia ja äriarenduses ning uutele turudele sienemises. Ta on pika kogemusega IT-valdkonna konsultant, kes oma karjääri jooksul on töötanud erinevates sektorites IT ja tehnoloogia valdkonnas. Tal on kogemus internetipoodide loomisest ja integratsioonist ettevõtte IT süsteemide ja sotsiaalmeediaga ettevõttes Schwarzwaldfleisch GmbH. R. Kohlhauer GmbH-s töötas ta päikesepaneelide andmebaaside ja IT süsteemide rakendamisega, HSI GmbH-s majandustarkvara rakendamisega. Klaus toob meie projekti laia strateegilise vaate ning aitab IT ettevõtetel fookusi seada.

Konsultant Wilfried Erb

Wilfried Erb on uus konsultant meie tiimis, kes on spetsialiseerunud masinaehitusele. Tal on pikaajaline kogemus selles sektoris tööst ja konsulteerimisest ning masinatööstuse ja metalli valdkonnas ettevõtete Saksa turule aitamisest. Wilfried on väga laia rahvusvahelise kogemusega tööst erinevate klientidega Türgist, Suurbritanniast, Venemaalt, USA-st, Indiast, Ukrainast. Ta on juhtinud tootmist ja tootearendust ning masinatööstuse ettevõtet, juhtinud interim juhina erinavaid ümberstruktureerimisi, teadusarenduse projekte. Ta on ekspert tööstusmasinate väärtuse hindamise valdkonnas ja läbirääkimistes. Wilfried toob meie tiimi tugeva masinatööstuse kompetentsi ja strateegilise vaate ning on selles suureks toeks Eesti ettevõtjatele.

Konsultant Rolf Sost

Rolf Sost on väga suurte kogemustega elektroonika valdkonna konsultant, kes on oma enam kui 30 aastase konsulteerimiskogemuse juures osalenud enam kui 100 erinevas projektis. Tema kogemused on juhtimisest, ettevõtte loomisest, konsulteerimisest, elektroonika ja elektritoodete tootmise korraldamisest, tootmise planeerimine ja arendamine, kvaliteedijuhtimine, elektri- ja mehaaniliste mehaanikavaldkonna lahenduste juhtimine jpm. Tema suur tugevus on ka kogemus Saksamaal Porches töötamisest, mis on andnud talle suurepärase autotööstuse kogemuse ning mõistmise, kuidas nendega koostööd alustada. Ta on aidanud laieneda Saksa turule ettevõtte Tšehhist elektriliste jahutussüsteemidega. Lisaks sellele Ungari ettevõtte, kes on tegelenud elektri- ja elektroonika toodetega ning ühe maailma juhtivama meditsiiniseadmete tootja. Lisaks sellele on tal väga suur kontaktivõrk erinevatest valdkonna ettevõtetest. Alates 1981 aastast on ta olnud IBS Management Consultants omanik ja tegevjuht. 

Koolituste toimumise ajad
Koolituste hind

Eelhindamine on ettevõttele TASUTA, kuid seda arvestatakse vähese tähtsusega abina (VTA summas 6 240 €).

Kui edukalt eelhindamise läbinud ettevõte otsustab jätkata programmis, siis on omaosalus on 3000€ + km ning ettevõte katab ka oma programmis osalevate töötajate välislähetuste kulud Saksamaal (lennupiletid, majutus, päevarahad jm).

Registreerimine on avatud kuni 30.09.2019.

Programmi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERFi) vahenditest.

 

Ettevõttele  jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos programmi raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot). Loe lähemalt VTAst ja kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki Rahandusministeeriumi lehelt!

Eelhindamise VTA summa on 6 240 € ja programmi VTA summa on 7 748.40€ ettevõtte kohta.