fbpx Müügirentaablus ja eelarvestamine (koolitus tellimisel) | Marketingi Instituut

Müügirentaablus ja eelarvestamine (koolitus tellimisel)

Sissejuhatus

Turundaja peab olema tõsiseltvõetav partner oma ettevõtte ökonomistidele, eelarvestajatele ja finantsistidele ning seega on baasteadmised müügirentaablusest ja eelarvestamisest hädavajalikud. Lihtsas keeles, paraja tempoga, selgete juhendite ja paljude näidetega praktiline koolitus, mis aitab ka neil, kes koolis matemaatikat ei armastanud, sellest nüüd oma liitlase teha.

Sihtgrupp
 • turundusjuhid, kellel on kuni paariaastane töökogemus;
 • müügijuhid või kommunikatsiooni juhid, kes soovivad kasvada turundusjuhiks;
 • tegevjuhid ettevõtetes, kus ei ole turunduse ja/või müügijuhti ja nad ise peavad turunduse ning müügiga hakkama saama;
 • konsultandid, kes nõustavad ettevõtteid, näiteks reklaamibüroode projektijuhid või europrojektide kirjutajad;
 • turundusassistendid ja –spetsialistid, kes soovivad karjääriredelil edasi areneda.
Läbitavad teemad
 • hinnakujunduse eesmärkide seadmine;
 • omahinna kujunemine;
 • müügi- ja kulude-eelarve koostamine.
Koolituse läbinu teab
 • kuidas seada hinnakujundusele eesmärgid;
 • kuidas kujuneb omahind;
 • kuidas koostatakse müügi- ja kulude-eelarvet.
Koolitusmeetodid

Koolituspäev (8 AT) sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituskeskkonnas https://marketingiinstituut.talentlms.com on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks. Koolitus sisaldab kodust tööd ja koolitaja tagasisidet sellele. Koolituse maht kokku on 21 akadeemilist tundi.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb ainult koolituspäeval, saab selle kinnituseks tõendi. Koolituse lõpetaja, kes lisaks koolituspäeval osalemisele esitab iseseisva töö ning saab sellele koolitaja tagasiside ja hinnangu, saab selle kinnituseks tunnistuse, kus on ära märgitud hinne. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10. 

 

Koolitaja
Sander Karu on tuntud finantsjuhtimise koolitaja, juhtinud International University Audentes finantsjuhtimise õppetooli, finantstreenerina Invictas ning juhina Tartu Kommertspangas, Walkos, AS Baltika Valga Õmblusvabrikus, Valga Mööblivabrikus ja Tartu Mööblikombinaadis.
Soovitajad

Koolitusel osalenute rahulolu on 96%.

"Koolituspäeval meeldis tasakaal teooria ja praktika vahel." (Kairit)

"Koolitusmaterjalid on põhjalikud. Koolitaja kogenenud ja asjatundlik." (Merike)

"Huvitavalt läbimõeldud loeng ning kergesti jälgitav." (Evelin)

"Terve loeng oli huvitav ja mõtlesin aktiivselt kaasa. Hästi seletati mõisteid ja meeldis, et anti soovitusi, millele eriti tähelepanu pöörata." (Hele)

"Selge ja ladus,hästi jälgitav koolitaja. Koolitaja suhtlusest ja tehnikatest on näha, et tegu on professionaalse koolitajaga." (Marit)

Koolitustingimused

Marketingi Instituudi koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://marketingiinstituut.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta. 

Täienduskoolituse õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Koolituste toimumise ajad
Koolituste hind

Koolituse hind sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas https://marketingiinstituut.talentlms.com, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat ning vajadusel ruumi renti. Küsi pakkumist aivi.tinnus@mi.ee.