fbpx Logistika- ja ostujuhist tarneahela juhiks: transport, ost, ladu, varud ja efektiivsus | Marketingi Instituut

Logistika- ja ostujuhist tarneahela juhiks: transport, ost, ladu, varud ja efektiivsus

Sissejuhatus

ONLINE-KOOLITUS

 

Marketingi Instutuut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tarneahelajuhi arenguprogramm on terviklik täiendõppe kursus, mis läbib kõik tarneahelajuhile olulised teemad, jagab näpunäiteid, pakub praktilisi näiteid ja pakub erinevaid reaalsete ärisituatsioonide simulatsioone. Tarneahelajuhi arenguprogramm aitab Eesti tarneahelavaldkonnal hoiada sammu maailmas toimuvate muutuste ja täiendustega.

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

Arenguprogramm on suunatud laiale sihtrühmale, mis hõlmab endas nii planeerijaid, ostjaid/hankijaid, logistikud kui ka tootmisjuhte. Tarneahela juhile soovitame kogu programmi. Olenevalt soovist on võimalik valida terve programmi või üksikute moodulite vahel.

Koolitus moodulid

Arenguprogrammi II osa  "Logistika- ja ostujuhist tarneahela juhiks: transport, ost, ladu, varud ja efektiivsus" toimub perioodil 13.02.2019 - 15.05.2020. Kokku kaheksa päeva, mahus 64 akadeemilist tundi ja koosned neljast kahepäevasest moodulist: 

I MOODUL. VARUDE JA LAOPROTSESSIDE JUHTIMINE

II MOODUL. TRANSPORDILOGISTIKA JA VÄLISKAUBANDUS

III MOODUL. JAOTUSLOGISTIKA, TAGASTUSLOGISTIKA JA ROHELINE ENERGIA

IV MOODUL. EFEKTIIVSUS TARNEAHELAS JA VASTUTUSTUNDLIK ETTEVÕTLUS

Läbitavad teemad
 • Tarneahela strateegiline juhtimine: tarneahela strateegia kujundamine vastavalt ettevõtte üldstrateegiale, strateegiliste eesmärkide saavutamine.
 • Tarne, toormaterjalide ja tootmise planeerimine: tootmisvarude juhtimine ja tootmise efektiivne planeerimine.
 • Varude, peamiselt kaubanduslike varude juhtimine, mis tänapäeva globaliseerumise ja konkurentsi tingimustes on ettevõtte äriedu võtmeks.
 • Hanke ja ostutegevused, mis annavad ülevaate tegevuste olulisusest kulude optimeerimisel, omahinna kujundamisel, hankijate valikul ja koostööl ning ostulogistika planeerimisel.
 • Laomajandus: laoga seotud füüsilised protsessid vajalikkuse ja efektiivsuse aspektist.
 • Kaupade transport ja jaotus: trnanspordilepingud, riskid, tarneklauslid (incotermid), jaotusvõrgu ja jaotusringide planeerimine, erinevad transpordivahendid, jaotuskanalid, korje ja tagastuslogistika.
 • Lean mõtteviis: efektiivsus tööprotsessides viib tulude kasvuni ja võimalik, et ka kulude vähendamisele.
 • Kvaliteedijuhtimine: kvaliteedisüsteemi juurutamine ja toote/teenuse kvaliteedikontroll, tööohutus.
 • Roheline tarneahel: keskkonasäästlike protsesside olemasolu teadvustamine, juurutamine ja toimimine.
 • Vastutustundlik äritegevus: mis see on ja miks seda vaja on?
 • Robot vs protsesside juhtimine vs inimeste juhtmine. Kes on hea liider ja mis tegevused aitavad kujundada inimese edukust.
Programmi koolitajad

Janek Popell

Janekil on pikaajaline ja rahvusvaheline töökogemus tarneahelate juhtimise vallas. Lisaks tegeleb ta tarneahela ja majandusega seotud ainete lugemisega Eesti ülikoolides. Edasiviivaks jõuks peab Janek elukestvat õpet ja uudishimu.

LinkedIN

Maarit Vabrit-Raadla

Maarit on tegutsenud ettevõtte juhina, juhtide koolitajana ning olnud personalipartneriks erinevates ettevõtetes alates 1990-ndate lõpust. Maarit on tegelenud nii juhtide kui organisatsioonide arendamisega, üles ehitanud ja juhtinud meeskondi, samuti väike-ettevõtet ning töötanud konsultandi ja personalipartnerina (sh. 6 aastat ABB-s). Maarit on tarkvaraettevõte SinuLab.ee asutaja ja juht. Täna nõustab Maarit erinevaid ettevõtteid organisatsiooni arengu, strateegilise personalijuhtimise ja personalivaldkonna digitaliseerimise teemadel.

LinkedIN

Peep Tomingas

Rahvusvahelise kogemusega strateegilise hankimise ekspert. Eesti Tarneahelate Juhtimise Ühingu ProLog juhatuse liige.

LinkedIN

Koolitusprogrammi läbinu teab

kuidas toimib tarneahel kui tervik, mida on tarneahela kui terviku koostööks vajalik, missugused on tarneahela lülid ja mis on nende lülide eripärad, kuidas tarneahela lülides efektiivsust saavutada ja mida annab ärile inimeste efektiivne juhtimine ja protsessdie difitaliseerimine

Koolitusmeetod

Koolituspäev (8 AT) sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituspäev sisaldab samuti ettevõtete külastusi ning ärisimulatsioone.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb kõigil koolituspäevadel, saab selle kinnituseks tõendi, kus on märgitud läbitud moodulid ja akadeemiliste tundide koguarv. 

Koolitustingimused

Koolitused toimuvad ruumides, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitusmaterjalid on saadaval. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta. 

Koolituste toimumise ajad
Koolituste hind

Programmi II osa hind on 2080€ + km