fbpx Logistika- ja ostujuhist tarneahela juhiks: transport, ost, ladu ja varud | Marketingi Instituut

Logistika- ja ostujuhist tarneahela juhiks: transport, ost, ladu ja varud

Sissejuhatus

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tarneahelajuhi arenguprogramm on terviklik täiendõppe kursus, mis läbib kõik tarneahelajuhile olulised teemad, jagab näpunäiteid, pakub praktilisi näiteid ja pakub erinevaid reaalsete ärisituatsioonide simulatsioone. Tarneahelajuhi arenguprogramm aitab Eesti tarneahelavaldkonnal hoida sammu maailmas toimuvate muutuste ja täiendustega.

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

Arenguprogramm on suunatud laiale sihtrühmale, mis hõlmab endas nii planeerijaid, ostjaid/hankijaid, logistikuid kui ka tootmisjuhte. Tarneahela juhile soovitame kogu programmi. Olenevalt soovist on võimalik valida terve programmi või üksikute moodulite vahel.

Koolituse moodulid

Arenguprogrammi II osa  "Logistika- ja ostujuhist tarneahela juhiks: transport, ost, ladu ja varud" kestab kokku kuus päeva, mahus 48 akadeemilist tundi ja koosneb kolmest kahepäevasest moodulist: 

V MOODUL. VARUDE JA LAOPROTSESSIDE JUHTIMINE

VI MOODUL. TRANSPORDILOGISTIKA JA VÄLISKAUBANDUS

VII MOODUL. JAOTUSLOGISTIKA, TAGASTUSLOGISTIKA JA ROHELINE ENERGIA

Läbitavad teemad
  • Tarneahela strateegiline juhtimine: tarneahela strateegia kujundamine vastavalt ettevõtte üldstrateegiale, strateegiliste eesmärkide saavutamine.
  • Tarne, toormaterjalide ja tootmise planeerimine: tootmisvarude juhtimine ja tootmise efektiivne planeerimine.
  • Varude, peamiselt kaubanduslike varude juhtimine, mis tänapäeva globaliseerumise ja konkurentsi tingimustes on ettevõtte äriedu võtmeks.
  • Hanke ja ostutegevused, mis annavad ülevaate tegevuste olulisusest kulude optimeerimisel, omahinna kujundamisel, hankijate valikul ja koostööl ning ostulogistika planeerimisel.
  • Laomajandus: laoga seotud füüsilised protsessid vajalikkuse ja efektiivsuse aspektist.
  • Kaupade transport ja jaotus: transpordilepingud, riskid, tarneklauslid (incotermid), jaotusvõrgu ja jaotusringide planeerimine, erinevad transpordivahendid, jaotuskanalid, korje ja tagastuslogistika.
  • Lean mõtteviis: efektiivsus tööprotsessides viib tulude kasvuni ja võimalik, et ka kulude vähendamisele.
  • Kvaliteedijuhtimine: kvaliteedisüsteemi juurutamine ja toote/teenuse kvaliteedikontroll, tööohutus.
  • Roheline tarneahel: keskkonnasäästlike protsesside olemasolu teadvustamine, juurutamine ja toimimine.
Programmi koolitajad

Janek Popell

Janekil on pikaajaline ja rahvusvaheline töökogemus tarneahelate juhtimise vallas. Lisaks tegeleb ta tarneahela ja majandusega seotud ainete lugemisega Eesti ülikoolides. Edasiviivaks jõuks peab Janek elukestvat õpet ja uudishimu.

LinkedIN

Maarit Vabrit-Raadla

Maarit on tegutsenud ettevõtte juhina, juhtide koolitajana ning olnud personalipartneriks erinevates ettevõtetes alates 1990-ndate lõpust. Maarit on tegelenud nii juhtide kui organisatsioonide arendamisega, üles ehitanud ja juhtinud meeskondi, samuti väike-ettevõtet ning töötanud konsultandi ja personalipartnerina (sh. 6 aastat ABB-s). Maarit on tarkvaraettevõtte SinuLab.ee asutaja ja juht. Täna nõustab Maarit erinevaid ettevõtteid organisatsiooni arengu, strateegilise personalijuhtimise ja personalivaldkonna digitaliseerimise teemadel.

LinkedIN

Peep Tomingas

Rahvusvahelise kogemusega strateegilise hankimise ekspert. Eesti Tarneahelate Juhtimise Ühingu ProLog juhatuse liige.

LinkedIN

Tiit Tammemägi

Nõukogu esimees
Rahvusvaheline Kaubanduskoda – ICC Eesti

Tammemägi on kauaaegne ICC Kaubandusõiguse ja -praktika komisjoni liige ning Incoterms 1990, 2000 ja 2010 eestindaja ja kirjastajaTa on kirjutanud kasutajajuhised kolmele viimasele Incotermsi versioonile. Ta on kaasautor mitmes ekspordi, väliskaubanduse ja logistika käsiraamatus. Aktiivse väliskaubanduskoolitajana peab ta loenguid eesti, inglise ja vene keeles. Tiit Tammemägi on innukas ICC loodud väliskaubanduse “ühiskeele” ning “Make Trade Simple!” põhimõtete propageeerija.

LinkedIN

Madis Rõzov

Logistikaekspert

Madisel on pikaajaline rahvusvahelist logistikavaldkonnas töötamise ja juhtimise kogemust. Endine tööandja on Coca Cola HBC, kus Madis alustas laojuhatajana. Liikudes läbi logistikajuhi positsiooni töötas pikka aega Logistikaplussis arendusjuhina, kus vastutas kogu ettevõtte strateegiliste arengusuundade väljatöötamise ja juurutamise eest.

Koolitusprogrammi läbinu teab

Kuidas toimib tarneahel kui tervik, mis on tarneahela kui terviku koostööks vajalik, missugused on tarneahela lülid ja mis on nende lülide eripärad, kuidas tarneahela lülides efektiivsust saavutada ja mida annab ärile inimeste efektiivne juhtimine ja protsesside digitaliseerimine.

Koolitusmeetod

Programm kestab 3 kuud. Selle aja sees on kolm  2-päevast moodulit ja  kokku on maht 48 AT. Sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituspäev sisaldab samuti ettevõtete külastusi ning ärisimulatsioone.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb kõigil koolituspäevadel, saab selle kinnituseks tõendi, kus on märgitud läbitud moodulid ja akadeemiliste tundide koguarv.

Koolitustingimused

Koolitused toimuvad ruumides, mis vastavad tervisekaitse nõuetele. Koolitusmaterjalid on saadaval. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta. 

Koolituste toimumise ajad
Koolituste hind

Programmi hind on 1750€ + km mis sisaldab koolituspäevade läbiviimist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas, igal koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.