Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

Logistika- ja ostujuhist tarneahela juhiks: transport, ost ja efektiivsus

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

ALGAB: 22/09/2022

Sissejuhatus

Tarneahelajuhi arenguprogramm on terviklik täiendõppe kursus, mis läbib kõik tarneahelajuhile olulised teemad, jagab näpunäiteid, pakub praktilisi näiteid ja pakub erinevaid reaalsete ärisituatsioonide simulatsioone. Tarneahelajuhi arenguprogramm aitab Eesti tarneahelavaldkonnal hoida sammu maailmas toimuvate muutuste ja täiendustega.

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

Arenguprogramm on suunatud laiale sihtrühmale, mis hõlmab endas nii planeerijaid, ostjaid/hankijaid, logistikuid kui ka tootmisjuhte. Tarneahela juhile soovitame kogu programmi. Olenevalt soovist on võimalik valida terve programmi või üksikute moodulite vahel.

Läbitavad teemad

  • Väliskaubandus: Incoterms, rahvusvahelised konventsioonid ja lepingud, riskimaandamine, teenused, vastutused ja kindlustus.
  • Varud: Varude tekkepõhjused ja varude alandamise võimalused, tööstuslikud ja kaubanduslikud juhtimise metoodikad.
  • Laoprotsesside juhtimine: Tootmise teendindamine, lao efektiivne kasutamine, laokadude optimeerimine, inventuurid.
  • Lean mõtteviis: efektiivsus tööprotsessides viib tulude kasvuni ja võimalik, et ka kulude vähendamisele.
  • Kvaliteedijuhtimine: kvaliteedisüsteemi juurutamine ja toote/teenuse kvaliteedikontroll, tööohutus.
  • Roheline tarneahel: keskkonnasäästlike protsesside olemasolu teadvustamine, juurutamine ja toimimine.
  • Vastutustundlik äritegevus: mis see on ja miks seda vaja on?
  • Robot vs protsesside juhtimine vs inimeste juhtmine. Kes on hea liider ja mis tegevused aitavad kujundada inimese edukust.

Koolituse läbinu teab

Kuidas toimib tarneahel kui tervik, mis on tarneahela kui terviku koostööks vajalik, missugused on tarneahela lülid ja mis on nende lülide eripärad, kuidas tarneahela lülides efektiivsust saavutada ja mida annab ärile inimeste- ja kvaliteedi efektiivne juhtimine.

Koolitusmeetodid

Programm kestab 5 kuud. Selle aja sees on kolm 2-päevast moodulit ja  kokku on maht 32 AT. Sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituspäev sisaldab samuti ettevõtete külastusi ning ärisimulatsioone.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb kõigil koolituspäevadel, saab selle kinnituseks tõendi, kus on märgitud läbitud moodulid ja akadeemiliste tundide koguarv.

Koolitustingimused

Koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. COVID-19 leviku tõkestamiseks ettenähtud ohutusnõuetega tutvu siin.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Programmi moodulid

22.09.2022 ja 23.09.2022 – Varude ja laoprotsesside juhtimine
20.10.2022 ja 21.10.2022 – Transpordilogistika ja väliskaubandus
24.11.2022 ja 25.11.2022 – Jaotuslogistika, tagastuslogistika ja roheline
19.01.2022 ja 20.01.2023 – Kvaliteedijuhtimine 

PROGRAMMI MOODULID

Koolituse Hind

Programmi hind on 2080€ + km mis sisaldab koolituspäevade läbiviimist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas.

2,080.00