fbpx Logistika- ja ostujuhist tarneahela juhiks: transport, ost ja efektiivsus | Marketingi Instituut

Logistika- ja ostujuhist tarneahela juhiks: transport, ost ja efektiivsus

Sissejuhatus

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tarneahelajuhi arenguprogramm on terviklik täiendõppe kursus, mis läbib kõik tarneahelajuhile olulised teemad, jagab näpunäiteid, pakub praktilisi näiteid ja pakub erinevaid reaalsete ärisituatsioonide simulatsioone. Tarneahelajuhi arenguprogramm aitab Eesti tarneahelavaldkonnal hoida sammu maailmas toimuvate muutuste ja täiendustega.

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

Arenguprogramm on suunatud laiale sihtrühmale, mis hõlmab endas nii planeerijaid, ostjaid/hankijaid, logistikuid kui ka tootmisjuhte. Tarneahela juhile soovitame kogu programmi. Olenevalt soovist on võimalik valida terve programmi või üksikute moodulite vahel.

Koolituse moodulid

Arenguprogrammi II osa  "Logistika- ja ostujuhist tarneahela juhiks: transport, ost ja efektiivsus" kestab kokku neli päeva, mahus 32 akadeemilist tundi ja koosneb kahest kahepäevasest moodulist: 

V MOODUL. VARUDE JA LAOPROTSESSIDE JUHTIMINE

VI MOODUL. TRANSPORDILOGISTIKA JA VÄLISKAUBANDUS 

VII MOODUL. JAOTUSLOGISTIKA, TAGASTUSLOGISTIKA JA ROHELINE ENERGIA

VIII MOODUL. KVALITEEDIJUHTIMINE

Läbitavad teemad
  • Väliskaubandus: Incoterms, rahvusvahelised konventsioonid ja lepingud, riskimaandamine, teenused, vastutused ja kindlustus. 
  • Varud: Varude tekkepõhjused ja varude alandamise võimalused, tööstuslikud ja kaubanduslikud juhtimise metoodikad.
  • Laoprotsesside juhtimine: Tootmise teendindamine, lao efektiivne kasutamine, laokadude optimeerimine, inventuurid.
  • Lean mõtteviis: efektiivsus tööprotsessides viib tulude kasvuni ja võimalik, et ka kulude vähendamisele.
  • Kvaliteedijuhtimine: kvaliteedisüsteemi juurutamine ja toote/teenuse kvaliteedikontroll, tööohutus.
  • Roheline tarneahel: keskkonnasäästlike protsesside olemasolu teadvustamine, juurutamine ja toimimine.
  • Vastutustundlik äritegevus: mis see on ja miks seda vaja on?
  • Robot vs protsesside juhtimine vs inimeste juhtmine. Kes on hea liider ja mis tegevused aitavad kujundada inimese edukust.
Programmi koolitajad

Tõnis Hintsov

Logistikaekspert, -konsultant ja -õppejõud
Eesti Tarneahelate Juhtimise Ühingu PROLOG juhatuse liige

LinkedIN

 

Tiit Tammemägi

Nõukogu esimees
Rahvusvaheline Kaubanduskoda – ICC Eesti

Tammemägi on kauaaegne ICC Kaubandusõiguse ja -praktika komisjoni liige ning Incoterms 1990, 2000 ja 2010 eestindaja ja kirjastajaTa on kirjutanud kasutajajuhised kolmele viimasele Incotermsi versioonile. Ta on kaasautor mitmes ekspordi, väliskaubanduse ja logistika käsiraamatus. Aktiivse väliskaubanduskoolitajana peab ta loenguid eesti, inglise ja vene keeles. Tiit Tammemägi on innukas ICC loodud väliskaubanduse “ühiskeele” ning “Make Trade Simple!” põhimõtete propageeerija.

LinkedIN

Tarmo Tael

Tarmo on töötanud logistika valdkonnas üle 20 aasta, seda näiteks DPD (Prantsuse post), Itella/Smartpost (Soome post), kus ta on peamiselt olnud abiks eksperdina viimase miili lahenduste puhul. Täna on ta Lumi Capitalis partner logistikakinnisvara tegevussuunal Baltikumis. Tarmo on panustanud pea 10 aastat alustavate ettevõtete arengusse, olles investor ja mentor Startup Wise Guys kiirendis. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkoolis transpordi ja logistika eriala, täiendanud ennast Soomes ja jätkanud õpinguid Tallinna Tehnikaülikoolis logistika magistriõppes.

Anneli Reinok

Hilding Anders Baltic AS kvaliteedijuht, -konsultant ja -õppejõud

Anneli omab pikaaegset töökogemust tootmis- ja kvaliteedijuhina rõiva-ja tekstiili ettevõtetes. Lisaks tootmistöö kõrvalt on ta töötanud 10 aastat eriala õppejõuna Tallinna Tehnikaülikoolis. Alates 2017 sügisest annab ta Kvaliteedikorralduse kursuseid Tallinna Tehnikakõrgkoolis.

Oma igapäeva töös tegeleb ta tootmise arendamise ja efektiivuse tõstmisega ning ettevõtte kvaliteedialaste protsesside, dokumentatsiooni ja töökorralduse haldamisega, analüüsib ettevõtte kvaliteedinäitajaid ja koostab kvaliteedikulude ülevaateid. Anneli on HAB-is tehnoloogia-ja kvaliteediosakonna juht ning HAB-i juhtkonna liige.

Samuti on ta aktiivselt osalenud Kutsekoja töös kutsestandardite väljatöötamise komisjonides. 

Raivo Roolaid

Raivo omab rohkem kui 15 aasta pikkust logistikavaldkonnas töötamise kogemust, on hariduselt transpordi ja logistikavaldkonna insener. Ta on töötanud kodu- ja rahvusvahelistes tippkontsernides juhtivatel ametikohtadel. Osalenud mitmete teenuste ja jaotuskeskuse käivitamisel ja ülesehitamisel, juhendanud meeskondi kahest kuni sajakahekümne liikmeni, juhtinud mitmeid muudatusi, arendanud ja inspireerinud meeskondi. Kutsekoja logistika ekspertgrupi töörühma liige.

Koolitusprogrammi läbinu teab

Kuidas toimib tarneahel kui tervik, mis on tarneahela kui terviku koostööks vajalik, missugused on tarneahela lülid ja mis on nende lülide eripärad, kuidas tarneahela lülides efektiivsust saavutada ja mida annab ärile inimeste- ja kvaliteedi efektiivne juhtimine.

Koolitusmeetod

Programm kestab 4 kuud. Selle aja sees on neli 2-päevast moodulit ja  kokku on maht 64 AT. Sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituspäev sisaldab samuti ettevõtete külastusi ning ärisimulatsioone.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb kõigil koolituspäevadel, saab selle kinnituseks tõendi, kus on märgitud läbitud moodulid ja akadeemiliste tundide koguarv.

Koolitustingimused

Koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta. 

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Koolituste toimumise ajad
Koolituste hind

Programmi hind on 2080€ + km mis sisaldab koolituspäevade läbiviimist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas.