Select Page

Logistika- ja ostujuhist tarneahela juhiks: strateegia, planeerimine ja juhtimine

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

ALGAB: 21/10/2021

Sissejuhatus

Tarneahelajuhi arenguprogramm on terviklik täiendõppe kursus, mis läbib kõik tarneahelajuhile olulised teemad, jagab näpunäiteid, pakub praktilisi näiteid ja pakub erinevaid reaalsete ärisituatsioonide simulatsioone. Tarneahelajuhi arenguprogramm aitab Eesti tarneahelavaldkonnal hoida sammu maailmas toimuvate muutuste ja täiendustega.

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

Arenguprogramm on suunatud laiale sihtrühmale, mis hõlmab endas nii planeerijaid, ostjaid/hankijaid, logistikuid kui ka tootmisjuhte. Tarneahela juhile soovitame kogu programmi. Olenevalt soovist on võimalik valida terve programm või üksikute moodulite vahel.

Läbitavad teemad

 • Tarneahela strateegiline juhtimine: tarneahela strateegia kujundamine vastavalt ettevõtte üldstrateegiale, strateegiliste eesmärkide saavutamine.
 • Tarne, toormaterjalide ja tootmise planeerimine: tootmisvarude juhtimine ja tootmise efektiivne planeerimine.
 • Varude, peamiselt kaubanduslike varude juhtimine, mis tänapäeva globaliseerumise ja konkurentsi tingimustes on ettevõtte äriedu võtmeks.
 • Hanke ja ostutegevused, mis annavad ülevaate tegevuste olulisusest kulude optimeerimisel, omahinna kujundamisel, hankijate valikul ja koostööl ning ostulogistika planeerimisel.
 • Laomajandus: laoga seotud füüsilised protsessid vajalikkuse ja efektiivsuse aspektist.
 • Kaupade transport ja jaotus: transpordilepingud, riskid, tarneklauslid (incotermid), jaotusvõrgu ja jaotusringide planeerimine, erinevad transpordivahendid, jaotuskanalid, korje ja tagastuslogistika.
 • Lean mõtteviis: efektiivsus tööprotsessides viib tulude kasvuni ja võimalik, et ka kulude vähendamisele.
 • Kvaliteedijuhtimine: kvaliteedisüsteemi juurutamine ja toote/teenuse kvaliteedikontroll, tööohutus.
 • Roheline tarneahel: keskkonnasäästlike protsesside olemasolu teadvustamine, juurutamine ja toimimine.
 • Vastutustundlik äritegevus: mis see on ja miks seda vaja on?
 • Robot vs protsesside juhtimine vs inimeste juhtimine. Kes on hea liider ja mis tegevused aitavad kujundada inimese edukust.

Koolituse läbinu teab

 • Kuidas tarneahelat strateegiliselt juhtida: tarneahela strateegia kujundamine vastavalt ettevõtte üldstrateegiale, strateegiliste eesmärkide saavutamine.
 • Kuidas juhtida ja organiseerida tarneahelaga seotud teadmisi ettevõtte juhtimise erinevatel tasanditel.
 • Kuidas tarneahelas edukalt finantse juhtida.
 • Hanke- ja ostutegevusi, mis annavad ülevaate tegevuste olulisusest kulude optimeerimisel, omahinna kujundamisel, hankijate valikul ja koostööl ning ostulogistika planeerimisel

Koolitusmeetodid

Programm kestab 4 kuud. Selle aja sees on 4  2 päevast moodulit ja  kokku on 64 AT . Sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid. Koolituspäev sisaldab samuti ettevõtete külastusi ning ärisimulatsioone.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb kõigil koolituspäevadel, saab selle kinnituseks tõendi, kus on märgitud läbitud moodulid ja akadeemiliste tundide koguarv.

Koolitustingimused

Koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://marketingiinstituut.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Hulgi- ja jaekaubandus

PROGRAMMI MOODULID

Koolituse Hind

Programmi hind 2080€ + km sisaldab koolituspäevade läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas, igal koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

2,080.00