Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

Logistika- ja ostujuhist tarneahela juhiks: strateegia, planeerimine ja juhtimine

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

ALGAB: 22/09/2022

Sissejuhatus

Tarneahelajuhi arenguprogramm on terviklik täiendõppe kursus, mis läbib kõik tarneahelajuhile olulised teemad, jagab näpunäiteid, pakub praktilisi näiteid ja pakub erinevaid reaalsete ärisituatsioonide simulatsioone. Tarneahelajuhi arenguprogramm aitab Eesti tarneahelavaldkonnal hoida sammu maailmas toimuvate muutuste ja täiendustega.

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

Arenguprogramm on suunatud laiale sihtrühmale, mis hõlmab endas nii planeerijaid, ostjaid/hankijaid, logistikuid kui ka tootmisjuhte. Tarneahela juhile soovitame kogu programmi. Olenevalt soovist on võimalik valida terve programm või üksikute moodulite vahel.

Läbitavad teemad

  • Esmalt defineerimine, mis on strateegia ja missugused on erinevad juhtimistasandid.
  • Mis on tarneahela inimeste roll ettevõtte üldstrateegia kujundamisel.
  • Kuidas toimub tarneahela strateegia kujundamine, juurutamine ja juhtimine.
  • Mis roll on kommunikatsioonil tarneahela strateegilisel juhtimisel. Võtke teadmiseks, et kõigil tarneahela inimestel on oma roll tarneahela strateegia elluviimisel.
  • Hankeprotsessi juhtimisel käsitleme tarnijate valikuid, tarnelepingute sõlmimist, tarnijate hindamist ja tarnijasuhete arendamist.
  • Ostuprotsessi juhtimine standardiseerimine, tsentraliseerimisest ja automatiseerimine.
  • Hanke- ja ostutegevuste globaliseerumine.

Koolituse läbinu teab

  • Kuidas tarneahelat strateegiliselt juhtida: tarneahela strateegia kujundamine vastavalt ettevõtte üldstrateegiale, strateegiliste eesmärkide saavutamine.
  • Kuidas juhtida ja organiseerida tarneahelaga seotud teadmisi ettevõtte juhtimise erinevatel tasanditel.
  • Hanke- ja ostutegevusi, mis annavad ülevaate tegevuste olulisusest kulude optimeerimisel, omahinna kujundamisel, hankijate valikul ja koostööl ning ostulogistika planeerimisel

Koolitusmeetodid

Programm kestab 5 kuud. Selle aja sees on 4  2 päevast moodulit ja  kokku on 64 AT. Sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid. Koolituspäev sisaldab samuti ettevõtete külastusi ning ärisimulatsioone.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb kõigil koolituspäevadel, saab selle kinnituseks tõendi, kus on märgitud läbitud moodulid ja akadeemiliste tundide koguarv.

Koolitustingimused

Koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e- õppe keskkond aadressil https://marketingiinstituut.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. COVID-19 leviku tõkestamiseks ettenähtud ohutusnõuetega tutvu siin.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Hulgi- ja jaekaubandus

Programmi moodulid

22.09.2022 ja 23.09.2022 Tarneahela strateegiline juhtimine
20.10.2022 ja 21.10.2022 Meeskonna juhtimine
15.11.2022 ja 16.11.2022 Finantside juhtimine tarneahelas
19.01.2023 ja 20.01.2023 Hanke ja ostuprotsesside juhtimine

PROGRAMMI MOODULID

Koolituse Hind

Programmi hind 2080 € + km sisaldab koolituspäevade läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas, igal koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

2,080.00