fbpx Logistika- ja ostujuhist tarneahela juhiks: strateegia, planeerimine ja juhtimine. | Marketingi Instituut

Logistika- ja ostujuhist tarneahela juhiks: strateegia, planeerimine ja juhtimine.

Sissejuhatus

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tarneahelajuhi arenguprogramm on terviklik täiendõppe kursus, mis läbib kõik tarneahelajuhile olulised teemad, jagab näpunäiteid, pakub praktilisi näiteid ja pakub erinevaid reaalsete ärisituatsioonide simulatsioone. Tarneahelajuhi arenguprogramm aitab Eesti tarneahelavaldkonnal hoida sammu maailmas toimuvate muutuste ja täiendustega.

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

Arenguprogramm on suunatud laiale sihtrühmale, mis hõlmab endas nii planeerijaid, ostjaid/hankijaid, logistikuid kui ka tootmisjuhte. Tarneahela juhile soovitame kogu programmi. Olenevalt soovist on võimalik valida terve programm või üksikute moodulite vahel.

Koolituse moodulid

Arenguprogrammi I osa  "Logistika- ja ostujuhist tarneahela juhiks: strateegia, planeerimine ja juhtimine" toimub perioodil 24.09.2020 - 22.01.2021. Kokku kaheksa päeva, mahus 64 akadeemilist tundi ja koosneb neljast kahepäevasest moodulist: 

I MOODUL. TARNEAHELA STRATEEGILINE JUHTIMINE

II MOODUL. MEESKONNA JUHTIMINE

III MOODUL. FINANTSIDE JUHTIMINE TARNEAHELAS

IV MOODUL. HANKE JA OSTUPROTSESSIDE JUHTIMINE

Läbitavad teemad
 • Tarneahela strateegiline juhtimine: tarneahela strateegia kujundamine vastavalt ettevõtte üldstrateegiale, strateegiliste eesmärkide saavutamine.
 • Tarne, toormaterjalide ja tootmise planeerimine: tootmisvarude juhtimine ja tootmise efektiivne planeerimine.
 • Varude, peamiselt kaubanduslike varude juhtimine, mis tänapäeva globaliseerumise ja konkurentsi tingimustes on ettevõtte äriedu võtmeks.
 • Hanke ja ostutegevused, mis annavad ülevaate tegevuste olulisusest kulude optimeerimisel, omahinna kujundamisel, hankijate valikul ja koostööl ning ostulogistika planeerimisel.
 • Laomajandus: laoga seotud füüsilised protsessid vajalikkuse ja efektiivsuse aspektist.
 • Kaupade transport ja jaotus: transpordilepingud, riskid, tarneklauslid (incotermid), jaotusvõrgu ja jaotusringide planeerimine, erinevad transpordivahendid, jaotuskanalid, korje ja tagastuslogistika.
 • Lean mõtteviis: efektiivsus tööprotsessides viib tulude kasvuni ja võimalik, et ka kulude vähendamisele.
 • Kvaliteedijuhtimine: kvaliteedisüsteemi juurutamine ja toote/teenuse kvaliteedikontroll, tööohutus.
 • Roheline tarneahel: keskkonnasäästlike protsesside olemasolu teadvustamine, juurutamine ja toimimine.
 • Vastutustundlik äritegevus: mis see on ja miks seda vaja on?
 • Robot vs protsesside juhtimine vs inimeste juhtimine. Kes on hea liider ja mis tegevused aitavad kujundada inimese edukust.
Koolitusprogrammi läbinu teab
 • Kuidas tarneahelat strateegiliselt juhtida: tarneahela strateegia kujundamine vastavalt ettevõtte üldstrateegiale, strateegiliste eesmärkide saavutamine.
 • Kuidas juhtida ja organiseerida tarneahelaga seotud teadmisi ettevõtte juhtimise erinevatel tasanditel.
 • Kuidas tarneahelas edukalt finantse juhtida.
 • Hanke- ja ostutegevusi, mis annavad ülevaate tegevuste olulisusest kulude optimeerimisel, omahinna kujundamisel, hankijate valikul ja koostööl ning ostulogistika planeerimisel
Programmi koolitajad

Janek Popell

Janekil on pikaajaline ja rahvusvaheline töökogemus tarneahelate juhtimise vallas. Lisaks tegeleb ta tarneahela ja majandusega seotud ainete lugemisega Eesti ülikoolides. Edasiviivaks jõuks peab Janek elukestvat õpet ja uudishimu.

LinkedIN

Maarit Vabrit-Raadla

Maarit on tegutsenud ettevõtte juhina, juhtide koolitajana ning olnud personalipartneriks erinevates ettevõtetes alates 1990-ndate lõpust. Maarit on tegelenud nii juhtide kui organisatsioonide arendamisega, üles ehitanud ja juhtinud meeskondi, samuti väike-ettevõtet ning töötanud konsultandi ja personalipartnerina (sh. 6 aastat ABB-s). Maarit on tarkvaraettevõtte SinuLab.ee asutaja ja juht. Täna nõustab Maarit erinevaid ettevõtteid organisatsiooni arengu, strateegilise personalijuhtimise ja personalivaldkonna digitaliseerimise teemadel.

LinkedIN

Peep Tomingas

Rahvusvahelise kogemusega strateegilise hankimise ekspert. Eesti Tarneahelate Juhtimise Ühingu ProLog juhatuse liige.

LinkedIN

Koolitusmeetod

Programm kestab 5 kuud. Selle aja sees on 4  2 päevast moodulit ja  kokku on 64 AT . Sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituspäev sisaldab samuti ettevõtete külastusi ning ärisimulatsioone.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb kõigil koolituspäevadel, saab selle kinnituseks tõendi, kus on märgitud läbitud moodulid ja akadeemiliste tundide koguarv.

Koolitustingimused

Koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta. 

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Koolituste toimumise ajad
Koolituste hind

Programmi hind 2080€ + km sisaldab koolituspäevade läbiviimist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas, igal koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.