Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

Kvaliteedijuhtimine

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

ALGAB: 18/05/2023

Sissejuhatus

Tarneahelajuhi arenguprogrammi viimane moodul võtab kokku eelneva. Tutvustamisele tulevad erinevad efektiivsuse tööriistad. Samuti räägitakse jätkusuutlikust ja vastutustundlikust ettevõtlusest.

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

Koolitus on suunatud laiale sihtrühmale, mis hõlmab endas nii planeerijaid, ostjaid/hankijaid, logistikuid kui ka tootmisjuhte.

Läbitavad teemad

  • Mis on kvaliteedinäitajad ja kuidas mõõta kvaliteeti?
  • Käsitleme kliendisuhete juhtimist, klienditeeninduse strateegiat.
  • Õpime kuidas mõõta kliendi teenindustaset ja arvutada tarnevõimet, -täpsust ja -kindlust.
  • Uurime, millised vealiigid esinevad logistika valdkonnas ja millised võivad olla nende tagajärjed.
  • Tutvume kvaliteedijuhtimise tööriistadega.
  • Vaatame kuidas kaardistatakse ja seiratakse protsesse.
  • Tutvume kvaliteedikulude määarmise PAF mudeliga ja tõrgete liigi ning mõju analüüsiga.
  • Õpime kasutama statistilisi meetodeid andmete analüüsimiseks ja esitlemiseks.
  • Teeme praktiliselt läbi ühe probleemlahenduse rühmatööna kasutades erinevaid metoodikaid

Koolituse läbinu teab

Miks on vaja kvaliteeti mõõta, kuidas andmeid analüüsida ja esitleda ning kuidas neid teadmisi ettevõtte arengustrateegias ära kasutada.

Koolitusmeetodid

Koolituspäevad (16 AT) sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituspäev sisaldab samuti ettevõtete külastusi ning ärisimulatsioone.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb kõigil koolituspäevadel, saab selle kinnituseks tõendi, kus on märgitud läbitud moodulid ja akadeemiliste tundide koguarv.

Koolitustingimused

Koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. COVID-19 leviku tõkestamiseks ettenähtud ohutusnõuetega tutvu siin.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Koolituse ajakava

18.05.2023 – Kvaliteedijuhtimine (1.päev)
19.05.2023 – Kvaliteedijuhtimine (2.päev)

Koolituse Hind

Koolituse hind on 575€ + km  sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

575.00