fbpx Kvaliteedijuhtimine | Marketingi Instituut

Kvaliteedijuhtimine

Sissejuhatus

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tarneahelajuhi arenguprogrammi viimane moodul võtab kokku eelneva. Tutvustamisele tulevad erinevad efektiivsuse tööriistad. Samuti räägitakse jätkusuutlikust ja vastutustundlikust ettevõtlusest

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

Koolitus on suunatud laiale sihtrühmale, mis hõlmab endas nii planeerijaid, ostjaid/hankijaid, logistikuid kui ka tootmisjuhte.

Läbitavad teemad
  • Mis on kvaliteedinäitajad ja kuidas mõõta kvaliteeti?
  • Käsitleme kliendisuhete juhtimist, klienditeeninduse strateegiat.
  • Õpime kuidas mõõta kliendi teenindustaset ja arvutada tarnevõimet, -täpsust ja -kindlust.
  • Uurime, millised vealiigid esinevad logistika valdkonnas ja millised võivad olla nende tagajärjed.
  • Tutvume kvaliteedijuhtimise tööriistadega.
  • Vaatame kuidas kaardistatakse ja seiratakse protsesse.
  • Tutvume kvaliteedikulude määarmise PAF mudeliga ja tõrgete liigi ning mõju analüüsiga.
  • Õpime kasutama statistilisi meetodeid andmete analüüsimiseks ja esitlemiseks.
  • Teeme praktiliselt läbi ühe probleemlahenduse rühmatööna kasutades erinevaid metoodikaid
Koolituse läbinu teab

Miks on vaja kvaliteeti mõõta, kuidas andmeid analüüsida ja esitleda ning kuidas neid teadmisi ettevõtte arengustrateegias ära kasutada.

Koolitaja

Anneli Reinok

Hilding Anders Baltic AS kvaliteedijuht, -konsultant ja -õppejõud

Anneli omab pikaaegset töökogemust tootmis- ja kvaliteedijuhina rõiva-ja tekstiili ettevõtetes. Lisaks tootmistöö kõrvalt on ta töötanud 10 aastat eriala õppejõuna Tallinna Tehnikaülikoolis. Alates 2017 sügisest annab ta Kvaliteedikorralduse kursuseid Tallinna Tehnikakõrgkoolis.

Oma igapäeva töös tegeleb ta tootmise arendamise ja efektiivuse tõstmisega ning ettevõtte kvaliteedialaste protsesside, dokumentatsiooni ja töökorralduse haldamisega, analüüsib ettevõtte kvaliteedinäitajaid ja koostab kvaliteedikulude ülevaateid. Anneli on HAB-is tehnoloogia-ja kvaliteediosakonna juht ning HAB-i juhtkonna liige.

Samuti on ta aktiivselt osalenud Kutsekoja töös kutsestandardite väljatöötamise komisjonides. 

 

 

Koolitusmeetod

Koolituspäevad (16 AT) sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituspäev sisaldab samuti ettevõtete külastusi ning ärisimulatsioone.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb kõigil koolituspäevadel, saab selle kinnituseks tõendi, kus on märgitud läbitud moodulid ja akadeemiliste tundide koguarv.

 

Koolitustingimused

Koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta. 

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Koolituste toimumise ajad
19. mai 2022 a. Kvaliteedijuhtimine 1. päev
20. mai 2022 a. Kvaliteedijuhtimine 2. päev
Koolituste hind

Koolituse hind on 575€ + km  sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.