fbpx Kommunikatsioon ja meedia | Marketingi Instituut

Kommunikatsioon ja meedia

Sissejuhatus

Kommunikatsioonis on kampaaniad klientide mõjutamiseks üks olulisemaid tööviise. Kampaaniate planeerimise, elluviimise ja tulemuste mõõtmise oskused on olulised oskused, mida praktikas palju vaja läheb.

Kommunikatsioon ja meedia on üks moodul Turunduskommunikatsiooni programmist.

Sihtgrupp
 • turundusjuhid, kellel on kuni paariaastane töökogemus;
 • müügijuhid või kommunikatsiooni juhid, kes soovivad kasvada turundusjuhiks;
 • tegevjuhid ettevõtetes, kus ei ole turunduse ja/või müügijuhti, kus nad ise peavad turunduse ja müügiga hakkama saama;
 • konsultandid, kes nõustavad ettevõtteid, näiteks reklaamibüroode projektijuhid või europrojektide kirjutajad;
 • turundusassistendid ja –spetsialistid, kes soovivad karjääriredelil edasi areneda.
Läbitavad teemad
 • kampaania eesmärkide püstitamine;
 • turunduskommunikatsiooni meetmete valik (ATL ja BTL);
 • pakkumise ja sõnumi koostamine;
 • kommunikatsioonikanalite valik ja meediaplaneerimine;
 • kampaania analüüs;
 • kampaania briifi koostamine.
Koolituse läbinu teab
 • kuidas kampaaniale eesmärke püstitada; 
 • kuidas valida kampaania jaoks sobivaid turunduskommunikatsiooni meetmeid;
 • millest lähtuda pakkumise ja sõnumi koostamisel;
 • kuidas valida kommunikatsioonikanaleid ja planeerida meediat;
 • kuidas analüüsida kampaaniat;
 • kuidas koostada kampaania briifi.
Koolitusmeetodid

Koolituspäev (8 AT) sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituskeskkonnas https://marketingiinstituut.talentlms.com on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks. Koolitus sisaldab kodust tööd ja koolitaja tagasisidet sellele. Koolituse maht kokku on 21 akadeemilist tundi.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb ainult koolituspäeval, saab selle kinnituseks tõendi. Koolituse lõpetaja, kes lisaks koolituspäeval osalemisele esitab iseseisva töö ning saab sellele koolitaja tagasiside ja hinnangu, saab selle kinnituseks tunnistuse, kus on ära märgitud hinne. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10. 

Koolitajad

Koolitusmooduli viivad läbi Moonika Kiop ja Hanno Kindel, kes on pikaajalise kogemusega turunduskommunikatsiooni ja meediaplaneerimise praktikud.

Moonika Kiop on ka loovagentuuri Creatum kaasasutaja ja tegevjuht, tal on suured kogemused nimekate ettevõtete imago ja brändiloomes ning turunduskampaaniates. Creatumi klientide hulka kuuluvad Domus kinnisvara, Sotsiaalministeerium, Tele2 ja paljud teised.

Hanno Kindel on OMD Estonia OÜ tegevjuht. Hanno on suurepärane koolitaja, kes tänu oma 15+ aasta kogemusele meediavahenduses toob kuulajateni kõik meediaplaneerimise saladused. 

Soovitajad

Koolitusel osalenute rahulolu on 89%.

"Meeldis Moonika loeng, kuna sai konkreetseid ja põhjalikke ideid kampaania korraldamisest." (Margit)

"Moonika etteaste oli super ja väga informatiivne!" (Jeva)

"Meeldisid huvitavad rühmatööd ning koolitaja kommentaarid ja grupi suunamine aktiivselt kaasa mõtlema." (Maris)

"Meeldis koolitaja (Hanno) hästi jälgitav ettekanne - loogiline ja selge ülesehitus. Üks parimaid koolituspäevi." (Marit)

"Sain teadmisi kuidas koostada meediaplaani, mille tähelepanu pöörata. Koolitus oli loogiliselt üles ehitatud ja hästi jälgitav." (Hele)

Koolitustingimused

Marketingi Instituudi koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://marketingiinstituut.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta. 

Täienduskoolituse õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Koolituste toimumise ajad
15. oktoober 2020 a. Kommunikatsioon ja meedia
Koolituste hind

Koolituse hind 350€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas https://marketingiinstituut.talentlms.com, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.