fbpx Kommunikatsioon ja meedia | Marketingi Instituut

Kommunikatsioon ja meedia

Sissejuhatus

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kommunikatsioonis on kampaaniad klientide mõjutamiseks üks olulisemaid tööviise. Kampaaniate planeerimise, elluviimise ja tulemuste mõõtmise oskused on olulised oskused, mida praktikas palju vaja läheb.

Kommunikatsioon ja meedia on üks moodul Turunduskommunikatsiooni programmist.

Sihtgrupp
 • turundusjuhid, kellel on kuni paariaastane töökogemus;
 • müügijuhid või kommunikatsiooni juhid, kes soovivad kasvada turundusjuhiks;
 • tegevjuhid ettevõtetes, kus ei ole turunduse ja/või müügijuhti, kus nad ise peavad turunduse ja müügiga hakkama saama;
 • konsultandid, kes nõustavad ettevõtteid, näiteks reklaamibüroode projektijuhid või europrojektide kirjutajad;
 • turundusassistendid ja –spetsialistid, kes soovivad karjääriredelil edasi areneda.
Läbitavad teemad
 • kampaania eesmärkide püstitamine;
 • turunduskommunikatsiooni meetmete valik (ATL ja BTL);
 • pakkumise ja sõnumi koostamine;
 • kommunikatsioonikanalite valik ja meediaplaneerimine;
 • kampaania analüüs;
 • kampaania briifi koostamine.
Koolituse läbinu teab
 • kuidas kampaaniale eesmärke püstitada; 
 • kuidas valida kampaania jaoks sobivaid turunduskommunikatsiooni meetmeid;
 • millest lähtuda pakkumise ja sõnumi koostamisel;
 • kuidas valida kommunikatsioonikanaleid ja planeerida meediat;
 • kuidas analüüsida kampaaniat;
 • kuidas koostada kampaania briifi.
Koolitusmeetodid

Koolituspäev (8 AT) sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituskeskkonnas https://marketingiinstituut.talentlms.com on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks. Koolitus sisaldab kodust tööd ja koolitaja tagasisidet sellele. Koolituse maht kokku on 21 akadeemilist tundi.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb ainult koolituspäeval, saab selle kinnituseks tõendi. Koolituse lõpetaja, kes lisaks koolituspäeval osalemisele esitab iseseisva töö ning saab sellele koolitaja tagasiside ja hinnangu, saab selle kinnituseks tunnistuse, kus on ära märgitud hinne. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10. 

Koolitajad

Koolitusmooduli viivad läbi Moonika Kiop ja Hanno Kindel, kes on pikaajalise kogemusega turunduskommunikatsiooni ja meediaplaneerimise praktikud.

Moonika Kiop kaasasutas aastal 2008 loovagentuuri Creatum, kus ta on seni tegevjuht ja suurklientide haldur. Tal on 16-aastane laiahaardeline turunduskogemus alustades erinevate uuringute läbiviimisest (online paneelid, fookusgrupiuuringud), turundusstrateegia, -plaanide, -tegevuskavade kirjutamisest, positsioneeringu protsesside läbiviimisest, graafilise disaini projektide juhtimisest ja digidisaini projektide juhtimisest (veebi infosüsteemide loomine, veebidisain, veebi koodimisprojektide juhtimine) lõpetades viidandusprojektide, näituste, trükiste jmt turundust puudutavate tegevustega.

Koostööd on ta teinud Sisekaitseakadeemiaga, SEB pangaga, Sisekaitseakadeemiaga,  Maaeluministeeriumiga, Põllumajandusametiga, Kohtla-Järve Gümnaasiumiga, Sotsiaalministeeriumiga, Lennusadamaga, Meremuuseumiga, Tallinna Teletorniga, Bonavaga, Urmas Sõõrumaaga, Eesti Rahvusvahelise Kooliga, Innovega, Santa Mariaga, Teliaga, jpt-ga.

Hanno Kindel on saanud oma esimesed meediaalased kogemused Emoris, alustades erialast tööd 1990.a. projektijuhi assistendina.
1992 liitus BMF Gallup Media tiimiga, järgneva kaheksa aasta vältel pani Margo Veskimägi ja Tõnu Allasega aluse peamistele meediauuringutele Eestis: Tele- ja Raadioauditooriumi Päevikuuring ning Eesti Meediauuring. Aastal 2000 liitus Media House tiimiga, meediaagentuuri kogemust on tal tänaseks päevaks kogunenud ligi 20 aastat. Võitnud on erinevaid rahvusvahelisi auhindu, osales kõigis kodumaistes ja regionaalsetes reklaami- ja meediafestivalide žüriides. Töötas 4,5 aastat OMD Estonia tegevjuhina. Käesoleval hetkel on sõltumatu konsultandi rollis. 

Soovitajad

Koolitusel osalenute rahulolu on 89%.

"Meeldis Moonika loeng, kuna sai konkreetseid ja põhjalikke ideid kampaania korraldamisest." (Margit)

"Moonika etteaste oli super ja väga informatiivne!" (Jeva)

"Meeldisid huvitavad rühmatööd ning koolitaja kommentaarid ja grupi suunamine aktiivselt kaasa mõtlema." (Maris)

"Meeldis koolitaja (Hanno) hästi jälgitav ettekanne - loogiline ja selge ülesehitus. Üks parimaid koolituspäevi." (Marit)

"Sain teadmisi kuidas koostada meediaplaani, mille tähelepanu pöörata. Koolitus oli loogiliselt üles ehitatud ja hästi jälgitav." (Hele)

Koolitustingimused

Marketingi Instituudi koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://marketingiinstituut.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta. 

Täienduskoolituse õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Koolituste toimumise ajad
14. oktoober 2021 a. Kommunikatsioon ja meedia
Koolituste hind

Koolituse hind 370€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas https://marketingiinstituut.talentlms.com, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.