fbpx Juhi tervise tasakaal | Marketingi Instituut

Juhi tervise tasakaal

Sissejuhatus

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitusele on oodatud kõik, kes soovivad saada praktilisi nõuandeid enese- ja stressijuhtimise kohta!

Koolituse viib läbi ja tunnistuse/tõendi väljastab Invicta OÜ.

Koolituse eesmärgid

Koolituse tulemusena osalejad:

  • on teadlikud vaimse tervise komponentidest ja nende tasakaalustamisest;
  • mõistavad psühholoogilise turvalisuse olemust ja selle vajadust töökohal;
  • teavad enda kuue emotsionaalse stiili hetkeseisu;
  • oskavad määrata oma peamisi stressoreid ning tunnevad ära distressi;
  • tunnevad ära kolm peamist stressitegurit;
  • on kursis tervislike eluviiside erinevate mudelitega;
  • on teadlikud elukvaliteedi olulisusest ja mõjutajatest;
  • suudavad toime tulla enese ja oma meeskonna tasakaalus hoidmisega.
Koolituse programm
Sissejuhatus
Programmi eesmärgid ja ülesehitus
 
Vaimse tervise komponendid
Tervise üldised näitajad – geenid, keskkond, elustiil
Vaimse tervise näitajad – kehaline, vaimne ja hingeline
Positiivne psühholoogia – jõudmine kulgemise ehk flow seisundisse

6 mõõtmeline emotsionaalse stiili analüüs 
Davidson’i 6 emotsionaalse stiili tutvustus
Enesetest ja tagasiside oma hetkeseisust
Mudeli kasutamise võimalused tööl

Psühholoogiline turvalisus tööl
Juhi vastutus psühholoogilise turvalisuse eest töökeskkondades
Konfliktoloogia tutvustus
Lahenduste otsimine keerulistest suhetest

Stressi olemus
Stressi valem
Kahjulik ja kasulik muretsemine
3 peamist stressitegurit – muutused, töökeskkond ja reaktsioonid
Stressitegurid oma organisatsioonis

Distress ja sellest väljumine
Enesetest
Analüüs testi kohta
4 etappi stressist väljumiseks
Pikemaajaline eemaldumine stressist
 

Loovus vaimse tervise tasakaalustajana
Loovuse tähtsus vaimse tervise hoidmisel
Erinevate loovusharjutuste kasutamine enese ja meeskonna häälestamisel
Meditatsioon ja teadveloleku harjutused eneseteadlikkuse kasvatamisel
 
Kokkuvõte
Koolitusmeetodid

Koolituspäev (8 AT) auditoorset tööd ja 5 AT iseseisvat tööd koos tagasisidega grupimentorluses.

Koolitus on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

Käesolev koolitus sisaldab:
75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, diskussiooniülesanded, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, kodutöö, Isikliku Arenguplaani koostamine.
25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.

Koolitaja

Jüri Kriisemann on mh. Tallinna Ülikooli Terviseteaduse magister (kunstiteraapiad) / Master of Science in Health Sciences (Arts Therapies). Jüril on omandatud ka Institute of Leadership & Management (ILM, UK) Master Trainer Certificate. Jüril on väga mitmekülgne kogemustepagas juhina töötamisest. Täna töötab Jüri juhatajana sihtasutuses Tallinna Teletorn ning tegutseb ka kootsina (coach). Muuhulgas on ta olnud ametis müügijuhina ettevõttes AA SAT Professional, valdkonnajuhina Eesti Telekomis ning  tootejuhina Moskvas ettevõttes ZAO Sonic Duo. Jüri on olnud erinevad juhipositsioonid ka ettevõttes EMT AS.

Koolitustingimused

Koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://invictaeesti.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta. 

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Koolituste toimumise ajad
14. detsember 2021 a. Juhi tervise tasakaal
Koolituste hind

Koolituse hind 450€ +km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, iseseisva töö tagasisidestamist grupimentorlusena, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS ja koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.