Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

Jaotuslogistika, tagastuslogistika ja roheline energia

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

ALGAB: 20/04/2023

Sissejuhatus

Jaotuslogistika roll kiiresti muutuvas ärikeskkonnas defineerib klienditeeninduse tulemuslikkuse. Moodul pakub võimaluse analüüsida enda ettevõtte jaotuslogistika taset ja teada saada parimaid võimalikke praktikaid eduka klienditeeninduse valdkonnas.

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

Koolitus on suunatud laiale sihtrühmale, mis hõlmab endas nii planeerijaid, ostjaid/hankijaid, logistikuid kui ka tootmisjuhte.

Läbitavad teemad

  • Mida tähendab Inglismaalt pärit mõiste “milk run”?
  • Kas vedada kaubiku või furgooniga?
  • Mitu dispetšerit on vaja, et planeerida ringile 10 tellimust päevas, 1000 tellimust päevas?
  • Miks kliendid tooteid tagastavad ja mis nendega pärast ette võtta?
  • Logistika roll keskkonnasäästlikkuses.

Koolituse läbinu teab

Missugune on jaotuslogistika roll ettevõtte äristrateegia elluviimisel, kuidas saavutada kõrgeim võimalik klienditeenindus ja kuidas on võimalik teostada jaotuslogistika keskkonda säästval viisil.

Koolitusmeetodid

Koolituspäev (16 AT) sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituspäev sisaldab samuti ettevõtete külastusi ning ärisimulatsioone.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb kõigil koolituspäevadel, saab selle kinnituseks tõendi, kus on märgitud läbitud moodulid ja akadeemiliste tundide koguarv.

Koolitustingimused

Koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. COVID-19 leviku tõkestamiseks ettenähtud ohutusnõuetega tutvu siin.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Koolituse ajakava

20.04.2023 – Jaotuslogistika, tagastuslogistika ja roheline energia (1.päev)
21.04.2023 – Jaotuslogistika, tagastuslogistika ja roheline energia (2.päev)

Koolituse Hind

Koolituse hind on 575€ + km  sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

575.00