fbpx Jaotuslogistika, tagastuslogistika ja roheline energia | Marketingi Instituut

Jaotuslogistika, tagastuslogistika ja roheline energia

Sissejuhatus

Jaotuslogistika roll kiirestimuutuvas ärikeskkonnas defineerib klienditeeninduse tulemuslikkuse. Moodul pakub võimaluse analüüsida enda ettevõtte jaotuslogistika taseme ja saada teada parimad võimalikud praktikad eduka klienditeeninduse valdkonnas.

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

Koolitus on suunatud laiale sihtrühmale, mis hõlmab endas nii planeerijaid, ostjaid/hankijaid, logistikud kui ka tootmisjuhte.

Läbitavad teemad
  • Mida tähendab Inglismaalt pärit mõiste “milk run”?
  • Kas vedada kaubiku või furgooniga?
  • Mitu dispetšerit on vaja, et planeerida ringile 10 tellimust päevas, 1000 tellimust päevas?
  • Miks kliendid tooteid tagastavad ja mis nendega pärast ette võtta?
  • Logistika roll keskkonnasäästlikkuses.
Koolituse läbinu teab

missugune on jaotuslogistika roll ettevõtte ärstrateegiaelluviimisel, kuidas saavutada kõrgeim võimalik klienditeenindus ja kuidas on võimalik teostada jaotuslogistika keskkonda säästval viisil. 

Koolitaja

Madis Rõzov

Arendusjuht
Logistika Pluss OÜ

Madisel on pikaajaline rahvusvahelist logistikavaldkonnas töötamise ja juhtimise kogemust. Endine tööandja on Coca Cola HBC, kus Madis alustas laojuhatajana. Liikudes läbi logistikajuhi positsiooni töötab ta hetkel Logistikaplussis arendusjuhina, kus vastutab kogu ettevõtte strateegiliste arengusuundade väljatöötamise ja juurutamise eest.

Koolitusmeetodid

Koolituspäev (8 AT) sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituspäev sisaldab samuti ettevõtete külastusi ning ärisimulatsioone.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb kõigil koolituspäevadel, saab selle kinnituseks tõendi, kus on märgitud läbitud moodulid ja akadeemiliste tundide koguarv.

Koolitustingimused

Koolitused toimuvad ruumides, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitusmaterjalid on saadaval. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta. 

Koolituste toimumise ajad
Koolituste hind

Koolituse hind on 575€ + km