fbpx Jaotuslogistika, tagastuslogistika ja roheline energia. | Marketingi Instituut

Jaotuslogistika, tagastuslogistika ja roheline energia.

Sissejuhatus

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Jaotuslogistika roll kiiresti muutuvas ärikeskkonnas defineerib klienditeeninduse tulemuslikkuse. Moodul pakub võimaluse analüüsida enda ettevõtte jaotuslogistika taset ja teada saada parimaid võimalikke praktikaid eduka klienditeeninduse valdkonnas.

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

Koolitus on suunatud laiale sihtrühmale, mis hõlmab endas nii planeerijaid, ostjaid/hankijaid, logistikuid kui ka tootmisjuhte.

Läbitavad teemad
  • Mida tähendab Inglismaalt pärit mõiste “milk run”?
  • Kas vedada kaubiku või furgooniga?
  • Mitu dispetšerit on vaja, et planeerida ringile 10 tellimust päevas, 1000 tellimust päevas?
  • Miks kliendid tooteid tagastavad ja mis nendega pärast ette võtta?
  • Logistika roll keskkonnasäästlikkuses.
Koolituse läbinu teab

Missugune on jaotuslogistika roll ettevõtte äristrateegia elluviimisel, kuidas saavutada kõrgeim võimalik klienditeenindus ja kuidas on võimalik teostada jaotuslogistika keskkonda säästval viisil. 

Koolitaja

Madis Rõzov

Arendusjuht
Logistika Pluss OÜ

Madisel on pikaajaline rahvusvaheline logistikavaldkonnas töötamise ja juhtimise kogemus. Tema endine tööandja on Coca Cola HBC, kus Madis alustas laojuhatajana. Liikudes läbi logistikajuhi positsiooni töötab ta hetkel Logistikaplussis arendusjuhina, kus vastutab kogu ettevõtte strateegiliste arengusuundade väljatöötamise ja juurutamise eest.

Koolitusmeetodid

Koolituspäev (16 AT) sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituspäev sisaldab samuti ettevõtete külastusi ning ärisimulatsioone.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb kõigil koolituspäevadel, saab selle kinnituseks tõendi, kus on märgitud läbitud moodulid ja akadeemiliste tundide koguarv.

Koolitustingimused

Koolitused toimuvad ruumides, mis vastavad tervisekaitse nõuetele. Õppematerjalid on saadaval koolituskeskkonnas. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta. 

Koolituste toimumise ajad
22. aprill 2021 a. Jaotuslogistika, tagastuslogistika ja roheline energia 1. päev
23. aprill 2021 a. Jaotuslogistika, tagastuslogistika ja roheline energia 2. päev
Koolituste hind

Koolituse hind on 575€ + km  sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.