fbpx Inspireeriv müük | Marketingi Instituut

Inspireeriv müük

Sissejuhatus

Müük – palju armastatud ja ka kardetud sõna. Sageli seostatakse müüki toote või teenuse teisele osapoolele „pähe määrimisega“, kasutades alatuid müügivõtteid. See on aga suur eksimus. Tõeline müük on jätkusuutlik pikas ajaraamis, kasulik mõlemale osapoolele ja vajadusi ning ootusi rahuldav.

Jätkusuutlik ja inspireeriv müük- kuidas seda teha?

Müük algab Sinust endast, mitte partnerist, toodetest, vajadustest. See, kui edukas ja tulemuslik Sa oma ideede ja teenuste/toodete müügis oled, on otseses seoses Sinu enda võimekuse ja oskustega. Ole valmis müüma esmalt iseennast. Tea oma tugevusi ja ka nõrkusi. Alles peale enda edukat müüki saad asuda järgmise etapi juurde.

Sihtgrupp
 • müügijuhid, kes soovivad süsteemselt teadmisi omandada;
 • inimesed, kes naudivad müügitööd ning soovivad karjääri teha ning oma teadmisi müügivaldkonnas täiendada;
 • müügiassistendid, kes soovivad karjääriredelil edasi areneda.
Läbitavad teemad
 • millest algab müük, kuidas mõistame müüki? (Ootused müügiinimesele) 
 • kõik saab alguse minust endast 
 • inspireeriv müük – kuidas, kellele ja mida
 • klientide vajaduste baasil väärtuse müük hinna asemel – kuidas seda praktikas teha?
 • kuidas jõuda eesmärgini?
 • ajajuhtimine kui võti eduks
 • eneseareng müügitöös
Koolituse tulemusena on osaleja:
 • saanud hea ülevaate proaktiivsest ja kliendikesksest müügist;
 • mõistnud iseenda rolli ja vastutust heade kliendisuhete kujundamisel;
 • õppinud süsteemselt ja teadlikult kasutama kõiki müügiprotsessi etappe;
 • õppinud klienti kuulama ja kliendi tegelikke vajadusi välja selgitades kliendile sobivaid lahendusi pakkuma;
 • arendanud oma eneseväljendus-, läbirääkimis- ja ajajuhtimise oskusi;
 • leidnud häid ideid, kuidas seatud müügiplaani „kodustada“, eesmärke saavutada ja ennast igapäevaselt motiveerida.
Koolitusmeetodid

Kahepäevane koolitus (16 AT) sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituskeskkonnas https://marketingiinstituut.talentlms.com on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks. Koolitus sisaldab kodust tööd ja koolitaja tagasisidet sellele. Koolituse maht kokku on 32 akadeemilist tundi.

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks isikliku Arenguplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse

Koolitaja

Lilian Saage, kes on müügivaldkonnas tegelenud pea kogu oma töise karjääri ja saavutanud seal edu nii spetsialisti kui juhina. Müügitöö ja müügimeeskondade juhtimise kogemused on Lilian saanud nii Eestist kui kaugemalt.Täna on Lilian Sündmuste Looja OÜ/ Kapteni kelder juhataja ning Tartumaa Arendusseltsi juhatuse liige.

Soovitajad

Soovitusindeks: 9,67 (osalenute hinnang 10-palli süsteemis)

"Aitab müüki näha erinevate nurkade alt, annab innustust ja uusi ideid"

"Palju praktilisi harjutusi andsid koolitusele lisaväärtust"

"Treener oli energiline, vastas küsimustele ja oli hea suhtleja"

"Tuletab meelde müügi põhitõed ja kinnistab need läbi praktiliste harjutuste"

Koolitustingimused

Marketingi Instituudi koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://marketingiinstituut.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta. 

Koolituste toimumise ajad
18. november 2019 a. Tallinn
19. november 2019 a. Tallinn
Koolituste hind

Koolituse hind 580€ + km sisaldab kahe koolituspäeva läbiviimist, soovituslikke lisamaterjale, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas, koolituspäevadel kahte kohvipausi ja lõunat.