Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

Innovatsioon ja muudatused organisatsioonis

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

ALGAB: 08/11/2023

Sissejuhatus

Koolitusel uurime, mida muudatuste all silmas peetakse ning kuidas saad Sina nende elluviimist oma meeskonnas/osakonnas edukalt juhtida. Lisaks käsitleme seda, kuidas saad Sina juhina aidata neid inimesi, keda muutus mõjutab.

Koolituse viib läbi ja tunnistuse/tõendi väljastab Invicta OÜ.

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

Koolitusele on oodatud eelkõige esmatasandi- ja keskastmejuhid, kelle rolliks on koos oma meeskonnaga organisatsiooni arenguks vajalike muutuste elluviimine, kuid kellel puuduvad selleks vajalikud teadmised, oskused ja kogemused ning seoses sellega enesekindlus seatud eesmärkide saavutamise osas. Koolitusele on oodatud ka kõik tegevjuhid ja juhatuse liikmed, kes soovivad luua muutustele ja innovatsioonile avatud organisatsiooni, kus inimesed on kaasatud ja motiveeritud.

Läbitavad teemad

Sissejuhatus

 • Tutvustused
 • Treeningu eesmärgid ja oodatavad tulemused

Miks muutus on kasulik?

 • Miks ettevõtted surevad?
 • Mis vahet on muudatusel ja innovatsioonil?
 • Muutuste tüübid
 • Mis põhjustab muutusi?
 • Tehnoloogia areng kui muutuste põhjustaja
 • Kasu muutustest ja innovatsioonist

 

Muutuste mõju inimesele

 • Takistused muutusteks
 • Muutustega seotud emotsioonid
 • 7 sammu muutuste aktsepteerimisel, Kübler-Ross mudel
 • Muutused on valusad, miks?
 • Neuroteaduse avastused, mis aitavad muutustega kohaneda

Organisatsioonilise muutuse juhtimine

 • 8 põhjust, miks muutused ebaõnnestuvad
 • Kotteri muutuste juhtimise mudel
 • Mõjujõudude analüüsi metoodika
 • Muutuste kommunikatsioon
 • Liidri roll muutuste algatamises ja elluviimises

Kust tuleb innovatsioon ja kuidas seda juhitakse?

 • Mis vahe on leiutamisel ja innovatsioonil?
 • Innovatsiooni ambitsioon
 • Avatud vs suletud innovatsioon
 • Mida teevad maailma kõige innovaatilisemad organisatsioonid?

Kokkuvõtted

 • Osalejate ja treeneri kokkuvõtted
 • Isikliku tegevusplaani koostamine

Koolituse läbinu teab

Koolituse tulemusel osalejad:

 • Mõistavad põhjuseid, miks muutusi tehakse ja miks neid vaja on
 • Mõistavad, miks muutused on inimestele ja organisatsioonidele rasked
 • Teavad, kuidas aidata oma töötajatel muutustega kohaneda
 • Omandavad teadmised, kuidas juhtida ja kommunikeerida muutusi
 • Saavad aru peamistest innovatsiooni juhtimise põhimõtetest

Koolitusmeetodid

Koolituspäev (8 AT) auditoorset tööd ja 10 AT iseseisvat tööd koos tagasisidega grupimentorluses.

Koolitus on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

Käesolev koolitus sisaldab:

 • 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, diskussiooniülesanded, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, kodutöö, Isikliku Arenguplaani koostamine.
 • 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.

Koolitustingimused

Koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://invictaeesti.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on meil  õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. COVID-19 leviku tõkestamiseks ettenähtud ohutusnõuetega tutvu siin.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Koolituse Hind

Koolituse hind 450€ +km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, iseseisva töö tagasisidestamist grupimentorlusena, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS ja koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

450.00