fbpx Innovatsioon ja muudatused organisatsioonis | Marketingi Instituut

Innovatsioon ja muudatused organisatsioonis

Sissejuhatus

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitusel uurime, mida muudatuste all silmas peetakse ning kuidas saad Sina nende elluviimist oma meeskonnas/osakonnas edukalt juhtida. Lisaks käsitleme seda, kuidas saad Sina juhina aidata neid inimesi, keda muutus mõjutab.

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud eelkõige esmatasandi- ja keskastmejuhid, kelle rolliks on koos oma meeskonnaga organisatsiooni arenguks vajalike muutuste elluviimine, kuid kellel puuduvad selleks vajalikud teadmised, oskused ja kogemused ning seoses sellega enesekindlus seatud eesmärkide saavutamise osas. Koolitusele on oodatud ka kõik tegevjuhid ja juhatuse liikmed, kes soovivad luua muutustele ja innovatsioonile avatud organisatsiooni, kus inimesed on kaasatud ja motiveeritud.

Koolituse eesmärgid

Koolituse peamiseks tulemuseks on võime mõista muudatuste vajadust ja aidata oma töötajatel muutustega kohaneda.

Koolituse tulemusel osalejad:

 • Mõistavad põhjuseid, miks muutusi tehakse ja miks neid vaja on
 • Mõistavad, miks muutused on inimestele ja organisatsioonidele rasked
 • Teavad, kuidas aidata oma töötajatel muutustega kohaneda
 • Omandavad teadmised, kuidas juhtida ja kommunikeerida muutusi
 • Saavad aru peamistest innovatsiooni juhtimise põhimõtetest
Koolituse programm

Sissejuhatus

 • Tutvustused
 • Treeningu eesmärgid ja oodatavad tulemused

 

 Miks muutus on kasulik?

 • Miks ettevõtted surevad?
 • Mis vahet on muudatusel ja innovatsioonil?
 • Muutuste tüübid
 • Mis põhjustab muutusi?
 • Tehnoloogia areng kui muutuste põhjustaja
 • Kasu muutustest ja innovatsioonist

 

 Muutuste mõju inimesele

 • Takistused muutusteks
 • Muutustega seotud emotsioonid
 • 7 sammu muutuste aktsepteerimisel, Kübler-Ross mudel
 • Muutused on valusad, miks?
 • Neuroteaduse avastused, mis aitavad muutustega kohaneda

 

 Organisatsioonilise muutuse juhtimine

 • 8 põhjust, miks muutused ebaõnnestuvad
 • Kotteri muutuste juhtimise mudel
 • Mõjujõudude analüüsi metoodika
 • Muutuste kommunikatsioon
 • Liidri roll muutuste algatamises ja elluviimises

 

 Kust tuleb innovatsioon ja kuidas seda juhitakse?

 • Mis vahe on leiutamisel ja innovatsioonil?
 • Innovatsiooni ambitsioon
 • Avatud vs suletud innovatsioon
 • Mida teevad maailma kõige innovaatilisemad organisatsioonid?

 

Kokkuvõtted

 • Osalejate ja treeneri kokkuvõtted
 • Isikliku tegevusplaani koostamine
Koolituse vorm

Grupi suurus: 12 osalejat

Koolituse  kogumaht:1 päeva (8 ak/h) auditoorset tööd ja 10 ak/h iseseisvat tööd koos tagasisidega grupimentorluses

Koolituse läbiviimise meetodid

Koolitus on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:

 • 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, diskussiooniülesanded, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, kodutöö, Isikliku Arenguplaani koostamine.
 • 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.
Treener

Agu Remmelg on Invicta treener alates 2006. aastast.

Agu on töötanud Ragn-Sells AS-is erinevatel juhipositsioonidel (juhatuse liige, arendusdirektor ja IT juht), millest viimased 9 aastat oli ta ka ärijuht.

Täna on Agu Euroopa Innovatsiooniakadeemias direktori ametikohal, kus peamised tööülesanded on suurkorporatsioonidele suunatud innovatsiooniteemaliste koolitus- ja konsultatsiooniteenuste arendus, müük ja osutamine Euroopas. Oma tööst lähtuvalt on Agu esinenud väga mitmetel seminaridel ja konverentsidel enam kui sajal korral ja rohkem kui 15 riigis.

 Agu on läbinud Institute of Leadership and Management (ILM, UK) Effective Mentoring arenguprogrammi ja tal on ka Master Trainer Certificate.

 Tagasiside treenerile:  Äärmiselt asjalik treener, eriti meeldisid näited praktikast. Hea kogemustepagasiga treener. Hooliva suhtumisega, arusaadav, huvitav ja põhjalik koolitaja. Rahulik ja tasakaalukas treener.

Koolitustingimused

Koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://invictaeesti.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta. 

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Koolituste toimumise ajad
2. november 2021 a. Innovatsioon ja muudatused organisatsioonis
Koolituste hind

Koolituse hind 450€ +km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, iseseisva töö tagasisidestamist grupimentorlusena, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS ja koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.