Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

Hanke ja ostuprotsesside juhtimine

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

ALGAB: 19/01/2023

Sissejuhatus

Hanke ja ostutegevuste olulisuses ei kahtle keegi. Mooduli käigus on võimalik teada saada hanke ja ostutegevuste olulisus ettevõtte tarneahela protsesside juhtimisel ja efektiivsuse saavutamisel.

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

Koolitus on suunatud laiale sihtrühmale, mis hõlmab endas nii planeerijaid, ostjaid/hankijaid, logistikud kui ka tootmisjuhte.

Läbitavad teemad

  • Hankeprotsessi juhtimisel käsitleme tarnijate valikuid, tarnelepingute sõlmimist, tarnijate hindamist ja tarnijasuhete arendamist.
  • Ostuprotsessi juhtimine standardiseerimine, tsentraliseerimisest ja automatiseerimine.
  • Hanke- ja ostutegevuste globaliseerumine.

Koolituse läbinu teab

Teeb vahet hakimisel ja ostmisel, mõistab hankijate kaardistamise, pakkumiste koostamise, hankelepingute sõlmimise ja strateegilise partnerluse olulisust.

Koolitusmeetodid

Koolituspäev (16 AT) sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituspäev sisaldab samuti ettevõtete külastusi ning ärisimulatsioone.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb kõigil koolituspäevadel, saab selle kinnituseks tõendi, kus on märgitud läbitud moodulid ja akadeemiliste tundide koguarv.

Koolitustingimused

Koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. COVID-19 leviku tõkestamiseks ettenähtud ohutusnõuetega tutvu siin.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Koolituse ajakava

19.01.2023 – Hanke ja ostuprotsesside juhtimine (1.päev)
20.01.2023 – Hanke ja ostuprotsesside juhtimine (2.päev)

Koolituse Hind

Koolituse hind on 575€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

575.00