fbpx Hanke ja ostuprotsesside juhtimine | Marketingi Instituut

Hanke ja ostuprotsesside juhtimine

Sissejuhatus

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Hanke ja ostutegevuste olulisuses ei kahtle keegi. Mooduli käigus on võimalik teada saada hanke ja ostutegevuste olulisus ettevõtte tarneahela protsesside juhtimisel ja efektiivsuse saavutamisel.

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

Koolitus on suunatud laiale sihtrühmale, mis hõlmab endas nii planeerijaid, ostjaid/hankijaid, logistikud kui ka tootmisjuhte.

Läbitavad teemad
  • Hankeprotsessi juhtimisel käsitleme tarnijate valikuid, tarnelepingute sõlmimist, tarnijate hindamist ja tarnijasuhete arendamist.
  • Ostuprotsessi juhtimine standardiseerimine, tsentraliseerimisest ja automatiseerimine.
  • Hanke- ja ostutegevuste globaliseerumine.
Koolituse läbinu teab

Teeb vahet hakimisel ja ostmisel, mõistab hankijate kaardistamise, pakkumiste koostamise, hankelepingute sõlmimise ja strateegilise partnerluse olulisust.

Koolitaja

Peep Tomingas

Rahvusvahelise kogemusega strateegilise hankimise ekspert. Eesti Tarneahelate Juhtimise Ühingu ProLog juhatuse liige.

LinkedIN

Koolitusmeetodid

Koolituspäev (16 AT) sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituspäev sisaldab samuti ettevõtete külastusi ning ärisimulatsioone.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb kõigil koolituspäevadel, saab selle kinnituseks tõendi, kus on märgitud läbitud moodulid ja akadeemiliste tundide koguarv.

Koolitustingimused

Koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta. 

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Koolituste toimumise ajad
20. jaanuar 2022 a. Hanke ja ostuprotsesside juhtimine 1. päev
21. jaanuar 2022 a. Hanke ja ostuprotsesside juhtimine 2. päev
Koolituste hind

Koolituse hind on 575€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.