Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

Finantside juhtimine tarneahelas

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

ALGAB: 07/12/2023

Sissejuhatus

Tarneahelas on finantside ja rahavoo juhtimine kriitiline ettevõtte rahavoo seisukohast. Tarneahelas liikuvad summad on suured ja oskuslik finantside juhtimine tagab ettevõtte äriedu ja jatkusuutlikkuse.

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

Koolitus on suunatud laiale sihtrühmale, mis hõlmab endas nii planeerijaid, ostjaid/hankijaid, logistikud kui ka tootmisjuhte.

Läbitavad teemad

  • Finantsarvestuse märksõnad: Finants- ja juhtimisarvestuse erinevused ja sarnasused, bilanss: Varad = Kohustused + omakapital. Tulud – kulud = kasum, kasumiaruanded. toote- ja perioodikulud. tellimuse ja protsessi kulud. kulukontod raamatupidamises, finantsarvestuse piiratus ja sobimatus paljude juhtimisotsuste vastuvõtmiseks (näit. nn Goldratt’i fenomen),
  • Juhtimiseks vajalik kuluarvestus. Eelarve sisu ja olemus. Eesmärgid
  • Eelarvete süsteem. Eelarvestamise perioodid. Tuleviku prognoosimise meetodid. Mineviku tendentside arvestamine
  • Nullpõhised eelarved. „Bottom-Up“ ja „Top-Down“ põhimõtted. Tegevuspõhised eelarved. Paindlikud eelarved.
  • „Mis juhtub, kui“ („what if“) analüüs

Koolituse läbinu oskab

Kuidas lugeda bilanssi, kasumiaruannet ja rahavoogude aruannet. Oskab teha juhtimisotsuseid lähtuvalt kulude kokkuhoiust. Mõistab eelarve koostamise ja jälgimise vajalikkust.

Koolitusmeetodid

Koolituspäevad 16 AT sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituspäev sisaldab samuti ettevõtete külastusi ning ärisimulatsioone.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb kõigil koolituspäevadel, saab selle kinnituseks tõendi, kus on märgitud läbitud moodulid ja akadeemiliste tundide koguarv.

Koolitustingimused

Koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on meil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. COVID-19 leviku tõkestamiseks ettenähtud ohutusnõuetega tutvu siin.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Koolituse ajakava

07.12.2023 – Finantside juhtimine tarneahelas (1.päev)
08.12.2023 – Finantside juhtimine tarneahelas (2.päev)

Koolituse Hind

Koolituse hind on 575€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

575.00