fbpx Finantside juhtimine tarneahelas | Marketingi Instituut

Finantside juhtimine tarneahelas

Sissejuhatus

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tarneahelas on finantside ja rahavoo juhtimine kriitiline ettevõtte rahavoo seisukohast. Tarneahelas liikuvad summad on suured ja oskuslik finantside juhtimine tagab ettevõtte äriedu ja jatkusuutlikkuse.

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

Koolitus on suunatud laiale sihtrühmale, mis hõlmab endas nii planeerijaid, ostjaid/hankijaid, logistikud kui ka tootmisjuhte.

Läbitavad teemad
  • Finantsarvestuse märksõnad: Finants- ja juhtimisarvestuse erinevused ja sarnasused, bilanss: Varad = Kohustused + omakapital. Tulud – kulud = kasum, kasumiaruanded. toote- ja perioodikulud. tellimuse ja protsessi kulud. kulukontod raamatupidamises, finantsarvestuse piiratus ja sobimatus paljude juhtimisotsuste vastuvõtmiseks (näit. nn Goldratt’i fenomen),
  • Juhtimiseks vajalik kuluarvestus. Eelarve sisu ja olemus. Eesmärgid
  • Eelarvete süsteem. Eelarvestamise perioodid. Tuleviku prognoosimise meetodid. Mineviku tendentside arvestamine
  • Nullpõhised eelarved. „Bottom-Up“ ja „Top-Down“ põhimõtted. Tegevuspõhised eelarved. Paindlikud eelarved.
  • „Mis juhtub, kui“ („what if“) analüüs
Koolituse läbinu teab

Mõistab lugeda bilanssi, kasumiaruannet ja rahavoogude aruannet. Oskab teha juhtimisotsuseid lähtuvalt kulude kokkuhoiust. Mõistab eelarve koostamise ja jälgimise vajalikkust.

Koolitaja

Margus Tinits

Marguse koolitused alati ülesehitatud loogiliselt, läbi kerge huumoriprisma, mis teeb esialgu keerukana tunduvate teemade omandamise lihtsaks ja mänguliseks. Koolitustel osalejad on teda iseloomustanud kui aktiivset, asjatundlikku ja väga professionaalset lektorit. Enim kasutatav märksõna Marguse koolitustel on "loogiline," tänu millele saavad valdkonnast selge pildi nii need, kes on varasemalt finantsidega kokku puutunud, kui need, kes alles tutvuvad antud valdkonnaga. Märksõnad on väljateenitud ausalt, omades koolitaja kogemust juba üle 20 aasta. Margus viib läbi finantskoolitusi, mis aitavad raamatupidamise ja finantside maailma mõista nii selles valdkonnas algajal kui kogenud inimesel.

Koolitusmeetodid

Koolituspäevad (16 AT) sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituspäev sisaldab samuti ettevõtete külastusi ning ärisimulatsioone.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb kõigil koolituspäevadel, saab selle kinnituseks tõendi, kus on märgitud läbitud moodulid ja akadeemiliste tundide koguarv.

Koolitustingimused

Koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta. 

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Koolituste toimumise ajad
18. november 2021 a. Finantside juhtimine tarneahelas 1. päev
19. november 2021 a. Finantside juhtimine tarneahelas 2. päev
Koolituste hind

Koolituse hind on 575€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.