fbpx Finantside juhtimine tarneahelas | Marketingi Instituut

Finantside juhtimine tarneahelas

Sissejuhatus

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tarneahelas on finantside ja rahavoo juhtimine kriitiline ettevõtte rahavoo seisukohast. Tarneahelas liikuvad summad on suured ja oskuslik finantside juhtimine tagab ettevõtte äriedu ja jatkusuutlikkuse.

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

Koolitus on suunatud laiale sihtrühmale, mis hõlmab endas nii planeerijaid, ostjaid/hankijaid, logistikud kui ka tootmisjuhte.

Läbitavad teemad
  • Finantsarvestuse märksõnad: Finants- ja juhtimisarvestuse erinevused ja sarnasused, bilanss: Varad = Kohustused + omakapital. Tulud – kulud = kasum, kasumiaruanded. toote- ja perioodikulud. tellimuse ja protsessi kulud. kulukontod raamatupidamises, finantsarvestuse piiratus ja sobimatus paljude juhtimisotsuste vastuvõtmiseks (näit. nn Goldratt’i fenomen),
  • Juhtimiseks vajalik kuluarvestus. Eelarve sisu ja olemus. Eesmärgid
  • Eelarvete süsteem. Eelarvestamise perioodid. Tuleviku prognoosimise meetodid. Mineviku tendentside arvestamine
  • Nullpõhised eelarved. „Bottom-Up“ ja „Top-Down“ põhimõtted. Tegevuspõhised eelarved. Paindlikud eelarved.
  • „Mis juhtub, kui“ („what if“) analüüs
Koolituse läbinu teab

Mõistab lugeda bilanssi, kasumiaruannet ja rahavoogude aruannet. Oskab teha juhtimisotsuseid lähtuvalt kulude kokkuhoiust. Mõistab eelarve koostamise ja jälgimise vajalikkust.

Koolitaja

Janek Popell

PROLOG Tarneahela akadeemia eestvedaja.

Janekil on pikaajaline ja rahvusvaheline töökogemus tarneahelate juhtimise vallas. Lisaks tegeleb ta tarneahela ja majandusega seotud ainete lugemisega Eesti ülikoolides. Edasiviivaks jõuks peab Janek elukestvat õpet ja uudishimu.

LinkedIN

Koolitusmeetodid

Koolituspäevad (16 AT) sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituspäev sisaldab samuti ettevõtete külastusi ning ärisimulatsioone.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb kõigil koolituspäevadel, saab selle kinnituseks tõendi, kus on märgitud läbitud moodulid ja akadeemiliste tundide koguarv.

Koolitustingimused

Koolitused toimuvad ruumides, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Õppematerjalid on saadaval koolituskeskkonnas. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta. 

Koolituste toimumise ajad
18. november 2021 a. Finantside juhtimine tarneahelas 1. päev
19. november 2021 a. Finantside juhtimine tarneahelas 2. päev
Koolituste hind

Koolituse hind on 575€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.