fbpx Ettevõtlikkuse stardiprogramm | Marketingi Instituut

Ettevõtlikkuse stardiprogramm

Koolituse tutvustus

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Ettevõtlikkuse stardiprogramm on praktiline ettevõtlikkuse koolitus inimesele, kes kaalub ettevõtlusega alustamist. Koolitus koosneb kolmest koolituspäevast.

1. koolituspäev: Mõtled oma ärist?! 20.04.2021

Koolitusel arutletakse võimalike äriideede teemal, genereeritakse uusi mõtteid ja hinnatakse neid praktilisuse vaatepunktist. Koolituse käigus kuulatakse ja analüüsitakse väikeettevõtjate inspiratsioonilugusid.

2. koolituspäev: Väljakutsed ettevõtlikkuse teel. 21.04.2021

Koolituspäeval uuritakse enda isiksust ettevõtlikkuse vaatenurgast, tegeldakse ettevõtluse alustamise hirmude analüüsi ja nende vähendamisega, julguse loomisega.

3. koolituspäev:  Esinemisoskused ja võrgustike loomine. 27.04.2021

Kolmandal koolituspäeval õpitakse esinemist, harjutatakse aktiivset kuulamist ning tutvutakse võrgustumise võimalustega.

Koolitusprogrammi lõpetanu teab:
 • kuidas ideid genereerida ja oskab selleks kasutada kahte tehnikat
 • oma tugevusi ja nõrkusi ettevõtlikkuse vaatenurgast ja on ennast testinud
 • milliseid isikuomadusi ettevõtlik inimene peaks arendama
 • millised on tema takistused ja barjäärid seoses ettevõtluse alustamisega
 • kuidas saada julgemaks
 • millest tekivad esinemishirmud
 • kuidas esinemiseks valmistuda
 • miks peaks looma võrgustiku ja kellest see peaks koosnema
Koolitusprogrammi lõpetanu oskab:
 • hinnata oma võimekust ja valmisolekut hakata ettevõtjaks
 • tulla toime isiklike takistuste ja barjääridega
 • teha vahet reaalsetel ja illusoorsetel hirmudel
 • tulla toime esinemishirmudega
 • koostada ja esitada oma äriidee liftikõnet
 • aktiivselt kuulata
 • leida enda ümber õiged ja vajalikud inimesed, et alustada ettevõtja põnevat teekonda
Koolitaja

Katrin Maack on kommunikatsiooni ja turunduse valdkonnas töötanud 25 aastat, sellest viimased 6 aastat tegelenud oma käsitööhobist äri loomisega - loonud brändi Pearlstory. Viimase aasta jooksul on ta inspireerinud sadu inimesi süvenema oma hobidesse ja otsima sealt äri tunnuseid, julgustanud neid unistama, ideid genereerima, võrgustuma ning aru saama, millised on takistused ettevõtlikkuse teel.

Katrin on töötanud rahvusvahelises ettevõttes SCA Hygiene Products OÜ Balti riikide turundusjuhina, Tallinna Ülikoolis kommunikatsiooni osakonna juhatajana, olnud konsultant, meediaanalüütik ja ajakirjanik.

Täna jagab Katrin end koolitaja ning mentori ning Pearlstory brändi arenduse vahel. Põhilised koolitusteemad, mis Katrinit paeluvad on ettevõtlikkus, äri alustamisega seonduv, turundus, müük ja esmatasandi juhtimine. Alates 2018. aasta augustist on ta Invicta treener ning Marketingi Instituudi koolitaja ja mentor.

Katrin on lõpetanud Tallinna Ülikooli kommunikatsioonijuhtimise erialal (MA) ja omandanud samas ülikoolis õpetajakutse (MA).

Koolitusmeetodid

Koolituspäev (6 AT) sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi, arutelusid, teemaarendusi, praktikute kogemus-näiteid ning koolitaja tagasisidet. Koolituskeskkonnas https://marketingiinstituut.talentlms.com on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb kogu kolmepäevases „Ettevõtlikkuse programm programmis ning on valmistanud ette kodutööd, saab koolituse läbimise kinnituseks tunnistuse.

Ettevõtlikkuse programm on 3 lähiõppe päeva kestvusega 18 AT, millele lisandub iseseisev töö 5 -7 h nädalas, Koolitusprogrammi  kogumaht on 33 AT.

Koolituste toimumise ajad
20. aprill 2021 a. Mõtled oma ärist?!
21. aprill 2021 a. Väljakutsed ettevõtlikkuse teel.
27. aprill 2021 a. Esinemisoskused ja võrgustiku loomine.
Koolituste hind

Koolitusprogrammi hind on 810€ +km , mis sisaldab kolme koolituspäeva läbiviimist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas https://marketingiinstituut.talentlms.com, koolituspäeval kohvipausi ja lõunat.