Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

Emotsionaalne intelligentsus müügis

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

ALGAB: 15/06/2023

Sissejuhatus

Tulemuslikuks müügitööks on B2B valdkonnas vaja head inimeste tundmist ning emotsioonide mõistmist. Kliente on vähem, müügimahud suured ning suhted pikaajalised ja sügavamad. Koolituse eesmärk on tõsta Eesti müügijuhtide oskuseid emotsioonide tundmisel ning muuta müügivaldkonnas tegutsevad inimesed emotsionaalselt intelligentsemaks. Lisaks varustada neid praktiliste teadmistega kuidas emotsionaalse intelligentsuse kompetentside abil oma müügitulemusi parandada.

GENOS International poolt välja töötatud teaduspõhise mudeli abil hinnatakse individuaalselt oma emotsionaalset intelligentsust (enesehinnang).

Emotsionaalne intelligentsus müügis on üks moodul B2B strateegia- ja müügiprogrammist.

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

 • Müügijuhid, kes soovivad süsteemselt teadmisi omandada;
 • Inimesed, kes naudivad müügitööd ning soovivad karjääri teha ning oma teadmisi müügivaldkonnas täiendada;
 • Müügiassistendid, kes soovivad karjääriredelil edasi areneda.

Läbitavad teemad

 • Enesehindamine osaleja emotsionaalsele intelligentsusele GENOS international emotsionaalse intelligentsuse mudeli alusel, raport ja tagasiside;
 • Mis on emotsionaalne intelligentsus;
 • Emotsioonide ja emotsionaalse intelligentsuse neuroteadus;
 • Genos International emotsionaalse intelligentsuse mudeli kuus kompetentsi müügitöös;
 • Eneseteadlikkus ja teadlikkus teistest;
 • Positiivsed ja negatiivsed emotsioonid, SCARF mudel;
 • Müügivõimaluste ja sulgumiste päästikud;
 • Suhete ehitamine, empaatia;
 • Erinevad isiksusetüübid, kuidas teostada müüki, DISC mudel;
 • Kohanemine kui ellujäämine stressiolukorras.

Koolituse läbinu teab

 • kuidas emotsionaalne intelligentsus mõjutab sinu tööd ning kuidas see on seotud iga sinu kliendikontaktiga;
 • mõista, mis tekitab positiivseid ja mis negatiivseid emotsioone töökeskkonnas;
 • et on saanud tagasiside koos arengusoovitustega oma emotsionaalse intelligentsuse väljendamise suurendamiseks ning planeerinud oma edasist arengut näitamaks välja enam emotsionaalset intelligentsust;
 • et on saanud juhendeid kuidas hakkama saada erinevate isiksusetüüpi inimestega;
 • et on tutvunud igapäevaste „päästikutega“, mis avavad või sulgevad meie müügisõnumeid kliendi jaoks;
 • et on õppinud praktilisi tehnikaid kuidas olla tähelepanelikum, rahulikum, empaatilisem ja hakkama saada stressiga.

Koolitusmeetodid

Koolituspäev 8 AT sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituskeskkonnas https://marketingiinstituut.talentlms.com on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks. Koolitus sisaldab kodust tööd ja koolitaja tagasisidet sellele. Koolituse maht kokku on 21 tundi.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb ainult koolituspäeval, saab selle kinnituseks tõendi. Koolituse lõpetaja, kes lisaks koolituspäeval osalemisele esitab iseseisva töö ning saab sellele koolitaja tagasiside ja hinnangu, saab selle kinnituseks tunnistuse, kus on ära märgitud hinne. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10.

Koolitustingimused

Marketingi Instituudi koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://marketingiinstituut.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Koolituse Hind

Koolituse hind 370€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.