fbpx Digitaalne äriplaneerimine: kuidas kavandada edu ja seda reaalses maailmas kasutusele võtta. | Marketingi Instituut

Digitaalne äriplaneerimine: kuidas kavandada edu ja seda reaalses maailmas kasutusele võtta.

Sissejuhatus

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

See kursus aitab edukalt kavandada ettevõtte tulevikku. Edu üks peamisi osi on korrektne finantsplaneerimine, kuna iga turumajanduslik ettevõte on suunatud kasumi teenimisele. Sellel kursusel õpitakse olemasolevaid ressursse parimal viisil kasutama, samuti leidma ettevõtte kasvuks vajalikke täiendavaid ressursse. Lisaks õpetab see kursus jätkusuutliku ettevõtte loomiseks vajalikku riskijuhtimist.

NB! Kursus toimub inglise keeles.

Sihtgrupp

Ettevõtete juhid või omanikud, kes soovivad õppida, kuidas müügi ja kasumlikkuse suurendamiseks digitaalseid tööriistu / kanaleid integreerida ja kasutada.

Kõik, kes plaanivad asutada oma ettevõtet ilma, et neil oleks turunduse taust või kes soovivad oma oskusi ja teadmisi värskendada.

Põhiteemad
 • finants- ja ressursiplaneerimine: tulu- ja kulueesmärkide seadmine;
 • olemasolevate ressursside leidmine,
 • kasvuvõimalused,
 • planeerimine, analüüsimine ja kohanemine.
 • riskijuhtimine.
Koolitusel osaleja õpib
 • kuidas viia läbi finantsplaneerimist,
 • miks on rahavoog oluline,
 • millised on olemasolevad investeerimisvõimalused,
 • kuidas leida kasvuvõimalusi,
 • kuidas vahe-eesmärke kavandada ja paika panna,
 • kuidas riske ette näha,
 • kuidas riske maandada.
Koolituse läbinu oskab
 • rakendada finantsplaneerimist: müügi- ja kulueesmärkide seadmine, rahavoogude jälgimine ja investeeringute tegemine.
 • viia läbi ressursianalüüsi ja kasvuplaaneerimist.
 • projekti tõhusalt planeerida ja määrata verstaposte.
 • rakendada riskijuhtimist.
Koolitaja

Andrew Paterson

Andrew Patersonil on suured kogemused peaaegu kõigis äritegevuseks vajalikel erialadel: operatsioonid ja klienditeenindus, rahandus ja kaubandus, ostmine ja turustamine, disainijuhtimine, tootmine, tarneahel ja allhange, e-kaubandus ja turundus. Kõigil nendel erialadel saavutas ta edu tänu meeskondadele, mida ta juhtis, innustas arenema ja mis kõige tähtsam - õppis neilt. Tema kogemus, oskused ja tugev ülemaailmne koostöövõrgustik võimaldavad tal tegutseda juhina või sõltumatu konsultandina, toetades mitmesuguseid ettevõtteid majanduskasvu ja tõhususe strateegiate väljatöötamisel.

Andrew on olnud moe- ja jaekaubanduses tegev aastakümneid. Ta on töötanud Suurbritannia Arcadia Grupis ja peaaegu 8 aastat Baltika Grupis, kus ta  juhtis viite brändikogujat, ostjaid, tarneahelat ja müügianalüütikuid ning vastutas tehaste juhtimise eest. Praegu töötab ta Itaalia kangaäri esindajana ning juhib äri, mille tegevusalaks on kanga import Suurbritanniast ja Iirimaalt Baltimaadesse. Lisaks nõustab ja juhendab Andrew mitmesuguseid loomemajanduse väikeettevõtteid.

Koolitustingimused

Marketingi Instituudi koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://marketingiinstituut.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta. 

Täienduskoolituse õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Koolitusmeetodid

Koolitusmoodul sisaldab ühte koolituspäeva (8 AT) ning iseseisvat tööd kogumahuga 25 tundi. Sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituskeskkonnas on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks. Koolitus sisaldab kodust tööd ja koolitaja tagasisidet sellele.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb ainult koolituspäeval, saab selle kinnituseks tõendi. Koolituse lõpetaja, kes lisaks koolituspäeval osalemisele esitab iseseisva töö ning saab sellele koolitaja tagasiside ja hinnangu, saab selle kinnituseks tunnistuse, kus on ära märgitud hinne. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10. 

Koolituste toimumise ajad
6. aprill 2021 a. Digitaalne äriplaneerimine: kuidas kavandada edu ja seda reaalses maailmas kasutusele võtta.
Koolituste hind

Hind 420€+ km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, ligipääsu koolituskeskkonda lisaõppematerjalidele ning koolitusmaterjale elektrooniliselt, iseseisva töö analüüsimist ja tagasisidestamist koolitaja poolt ning koolituspäeval lõunat ja kahte kohvipausi.