Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

Brändi loomine

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

ALGAB: 30/11/2023

Sissejuhatus

Intensiivne ja kõikehõlmav sukeldumine brändingu põhimõtetesse, rõhutades väga praktilist vaatenurka. Kuidas näeb välja edukas brändinguprotsess ja millele tuleks eriti tähelepanu pöörata? Milliseid tööriistu kasutada, ja milliseid lõkse vältida? Kuidas luua ja arendada kaasaegset brändikogemust – ja vajadusel mõelda kastist välja? Ja… Miks sellele kõigele mõelda?

 

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

 • Turundusjuhid, kellel on kuni paariaastane töökogemus;
 • Müügijuhid või kommunikatsiooni juhid, kes soovivad kasvada turundusjuhiks;
 • Tegevjuhid ettevõtetes, kus ei ole turunduse ja/või müügijuhti, kus nad ise peavad turunduse ja müügiga hakkama saama;
 • Konsultandid, kes nõustavad ettevõtteid, näiteks reklaamibüroode projektijuhid või europrojektide kirjutajad;
 • Turundusassistendid ja –spetsialistid, kes soovivad karjääriredelil edasi areneda.

Läbitavad teemad

 • Bränd kui juhtimispõhimõte;
 • Brändi sihtgrupp ja positsioneering;
 • Brändi väärtused;
 • Brändi alused;
 • Kontaktipunktid (’touchpoints’);
 • Brändi kommunikatsioon;
 • Brändi mõõtmine.

Koolituse läbinu teab

 • mis on bränd ja kuidas seda juhtimises kasutada;
 • kuidas valida brändi sihtgrupp ja positsioneerida bränd;
 • kuidas leida brändi väärtused;
 • mis on brändi kontaktipunktid (’touchpoints’) ja kuidas neid brändi loomiseks kasutada;
 • kuidas luua brändi kommunikatsioon;
 • kuidas mõõta brändi tulemusi.

Koolitusmeetodid

Koolituspäev 8 AT sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituskeskkonnas https://marketingiinstituut.talentlms.com on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb ainult koolituspäeval, saab selle kinnituseks tõendi. Koolituse lõpetaja, kes lisaks koolituspäeval osalemisele esitab iseseisva töö ning saab sellele tagasiside ja hinnangu, saab kinnituseks tunnistuse, kus on ära märgitud hinne. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10.

Koolitustingimused

Marketingi Instituudi koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://marketingiinstituut.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Koolituse Hind

Koolituse hind 370€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

370.00