fbpx Brändi loomine. | Marketingi Instituut

Brändi loomine.

Sissejuhatus

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Brändi loomine ehk kuidas läbi brändi tekitada sihtrühmas ostusoovi. Vajadus müüa ei pane kedagi ostma, oluline on aga teada, kuidas läbi brändi tekitada sihtrühmas ostusoovi.

Brändi loomine on üks moodul Turunduskommunikatsiooni programmist.

Sihtgrupp
 • turundusjuhid, kellel on kuni paariaastane töökogemus;
 • müügijuhid või kommunikatsiooni juhid, kes soovivad kasvada turundusjuhiks;
 • tegevjuhid ettevõtetes, kus ei ole turunduse ja/või müügijuhti, kus nad ise peavad turunduse ja müügiga hakkama saama;
 • konsultandid, kes nõustavad ettevõtteid, näiteks reklaamibüroode projektijuhid või europrojektide kirjutajad;
 • turundusassistendid ja –spetsialistid, kes soovivad karjääriredelil edasi areneda.
Läbitavad teemad
 • bränd kui juhtimispõhimõte;
 • brändi sihtgrupp ja positsioneering;
 • brändi väärtused;
 • brändi alused;
 • kontaktipunktid (’touchpoints’);
 • brändi kommunikatsioon;
 • brändi mõõtmine.
Koolituse läbinu teab
 • mis on bränd ja kuidas seda juhtimises kasutada; 
 • kuidas valida brändi sihtgrupp ja positsioneerida bränd;
 • kuidas leida brändi väärtused; 
 • mis on brändi kontaktipunktid (’touchpoints’) ja kuidas neid brändi loomiseks kasutada;
 • kuidas luua brändi kommunikatsioon;
 • kuidas mõõta brändi tulemusi.
Koolitusmeetodid

Koolituspäev (8 AT) sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituskeskkonnas https://marketingiinstituut.talentlms.com on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks. Koolitus sisaldab kodust tööd ja tagasisidet sellele. Koolituse maht kokku on 32 akadeemilist tundi.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb ainult koolituspäeval, saab selle kinnituseks tõendi. Koolituse lõpetaja, kes lisaks koolituspäeval osalemisele esitab iseseisva töö ning saab sellele tagasiside ja hinnangu, saab kinnituseks tunnistuse, kus on ära märgitud hinne. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10. 

Koolitaja

Markko Karu töötab igapäevaselt toodete ja teenuste arendamisega, nõustades nii iduettevõtteid kui ka rahvusvahelisi korporatsioone aidates neil läbi kasutajakeskse vaatenurga oma tooteid ning teenuseid konkurentsivõimelisemaks muuta. Tootedisaineri haridusega Markko on kaasasutanud disainibüroo Velvet ning brändingu ja teenusdisaini ettevõtte Brand Manual, võitnud arvukalt erialaseid auhindu ning tegutsenud õppejõuna Eesti Kunstiakadeemias, EBS-is, TÜ Pärnu kolledžis.

Soovitajad

Koolitusel osalenute rahulolu on 98%  100%st.

"Koolitus tervikuna oli nii huvitav, et ma tahaksin kindlasti veel Markko koolitusi kuulata" (Evelin)

"Enam meeldis koolitaja ja korraldaja 100% kohalolek ja nende kogemustepagas" (Anna)

"Äratundmisrõõmu, võrdlusmomente, kui ka uusi põnevaid mõtteid edaspidiseks. Taas hea näide, et praktiku koolitus on sootuks teise väärtusega kui teoreetiku. Palju eredaid ja samas õpetlikke näiteid elust enesest, nii Eestist kui ka mujalt. Üks meelelahutuslikumaid presentatsioone, mida nähtud viimase 5.a. lõikes." (Anneli) 

"Väga vajalik teema ja meeldis enim koolitaja paljude huvitavate näidetega." (Kaari)

"Palju häid huvitavaid näiteid. Sisutihe ja hea esitlustehnika." (Monica)

"Markko Karu on äärmiselt meeldiv lektor. Hea kuulata ja paneb kaasamõtlema." (Marje)

Koolitustingimused

Marketingi Instituudi koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://marketingiinstituut.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta. 

Täienduskoolituse õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Koolituste toimumise ajad
11. november 2021 a. Brändi loomine.
Koolituste hind

Koolituse hind 370€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas https://marketingiinstituut.talentlms.com, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.