fbpx B2B turunduse strateegia | Marketingi Instituut

B2B turunduse strateegia

Sissejuhatus

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

B2B ehk äriturul kasutatakse B2C turuga võrreldes erinevaid vahendeid. See moodul aitab äriturule suunatud turundusstrateegiat luua või ettevõttes juba olemasolevat strateegiat korrigeerida.

B2B turunduse strateegia on üks moodul B2B strateegia- ja müügiprogrammist.

Sihtgrupp
 • müügijuhid juhid, kes soovivad kasvada ärikliendi müügijuhiks või B2B turundusjuhiks;
 • tegevjuhid ettevõtetes, kus ei ole turunduse ja/või müügijuhti ja nad ise peavad turunduse ning müügiga hakkama saama;
 • konsultandid, kes nõustavad ettevõtteid, näiteks reklaamibüroode projektijuhid või europrojektide kirjutajad;
 • turundusassistendid ja –spetsialistid, kes soovivad karjääriredelil edasi areneda.
Läbitavad teemad
 • B2B turunduse eesmärgistamine ja mõõtmine;
 • segmenteerimine B2B turul;
 • väärtusahel;
 • kontaktide genereerimine ja soojendamine;
 • võtmekliendi halduse põhimõtted (KAM Key Account Management);
 • juhtumipõhine turundus.
Koolituse läbinu teab
 • mis on B2B turundus;
 • kuidas segmenteeritakse B2B turgu; 
 • mis on väärtusahel ja kuidas seda kasutada B2B strateegia loomisel;
 • kuidas luua äriturul kontakte ja kuidas neid soojendada;
 • mis on KAM ja kuidas seda kasutada,
 • mis on juhtumipõhine turundus ja kuidas seda kasutada. 
Koolituse läbinu oskab
 • kasutada väärtusahelat klientidele lisaväärtuse loomisel;
 • luua lihtsamat kontaktide soojendamise plaani.
Koolitusmeetodid

Koolituspäev (8 AT) sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituskeskkonnas https://marketingiinstituut.talentlms.com on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks. Koolitus sisaldab kodust tööd ja koolitaja tagasisidet sellele. Koolituse maht kokku on 32 akadeemilist tundi.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb ainult koolituspäeval, saab selle kinnituseks tõendi. Koolituse lõpetaja, kes lisaks koolituspäeval osalemisele esitab iseseisva töö ning saab sellele koolitaja tagasiside ja hinnangu, saab selle kinnituseks tunnistuse, kus on ära märgitud hinne. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10. 

Koolitaja

Anu-Mall Naarits, kes on Eesti üks tuntumaid turunduskoolitajaid ja turunduskonsultante, kellel on turunduskogemust üle 20 aasta. Ta on juhtinud turundus- ja müügimeeskondi Baltikas, Radiolinjas (praegune Elisa), Eesti Kindlustuses (praegune If Kindlustus) ning viinud läbi sadu erinevaid turunduskampaaniad ja võitnud muu hulgas Turundusteo auhinna 2012 aastal Lennusadama avamisturunduse eest, olnud turundusteo finaalis 2011 aastal Ekspordirevolutsiooni turunduskampaaniaga, mis tehti koostöös EAS-iga. Anu on Tallinn Marketing Weeki peakorraldaja. Ta on vastutanud muu hulgas otseturunduse, müügi- ja reklaammaterjalide eest.

Soovitajad

Koolitusel osalenute rahulolu on 97%.

"Kasulikud nõuanded, mida ka reaalselt hiljem töös kasutada saab." (Kätlin)

"Minu senised teadmised ja arusaamad täienesid ning sain palju uusi teadmisi ning mõtteid. Tempokas, pidevalt kaasamõtleva panev koolitus"  (Leo)

"Head näited, ülevaatlik ning loogiline loengu ülesehitus." (Vilve)

"Lektori teemade valdamine, auditooriumi kaasamine ja individuaalne lähenemine." (Kersti)

Koolitustingimused

Marketingi Instituudi koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://marketingiinstituut.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta. 

Täienduskoolituse õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Koolituste toimumise ajad
7. oktoober 2021 a. B2B turunduse strateegia.
Koolituste hind

Koolituse hind 370€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas https://marketingiinstituut.talentlms.com, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.