Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

B2B strateegia- ja müügiprogramm

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

ALGAB: 06/10/2022

Sissejuhatus

B2B ehk äriturul kasutatakse B2C ehk lõpptarbijaturuga võrreldes täiesti erinevaid vahendeid. See kuuepäevane koolitusprogramm on mõeldud nii Eesti siseselt kui ka ekspordis tegelevatele ärikliendimüüjatele ja ärikliendimüügijuhtidele selleks, et luua või täpsustada ärikliendistrateegia, ärikliendi turunduse ja müügipõhimõtted.

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

 • Müügijuhid, kes soovivad kasvada ärikliendimüügijuhiks või ekspordimüügijuhiks;
 • Tegevjuhid ettevõtetes, kus ei ole turunduse ja/või müügijuhti ja nad ise peavad turunduse ning müügiga hakkama saama;
 • Konsultandid, kes nõustavad ettevõtteid, näiteks reklaamibüroode projektijuhid või europrojektide kirjutajad;
 • Turundusassistendid ja –spetsialistid, kes soovivad karjääriredelil edasi areneda.

Läbitavad teemad

 • Mis on B2B turundus;
 • Kuidas segmenteeritakse B2B turgu;
 • Mis on väärtusahel ja kuidas seda kasutada B2B strateegia loomisel;
 • Kuidas luua äriturul kontakte ja kuidas neid soojendada;
 • Mis on KAM ja kuidas seda kasutada;
 • Mis on juhtumipõhine turundus ja kuidas seda kasutada;
 • Missugused on lepingutega seotud võimalikud riskid;
 • Kuidas lepingutega seotud riske maandada;
 • Missugused on kõige ohtlikumad klauslid lepingutes, millele tähelepanu pöörata;
 • Millele pöörata tähelepanu ostu-müügilepingu sõlmimisel;
 • Millele pöörata tähelepanu rahvusvaheliste ostu-müügi lepingute sõlmimisel;
 • Missugune on B2B digiturunduse protsess;
 • Kuidas panna B2B digiturundus vedama müüki;
 • Mis tingimustele peab vastama B2B koduleht;
 • Mis on SEM;
 • Kuidas kasutada SEM-i B2B turunduses;
 • Kuidas kasutada LinkedIn-i B2B turunduses;
 • Kuidas kasutada Twitterit mõjuliidriteni jõudmiseks;
 • Missugune on müügiprotsess;
 • Kuidas peetakse ostu-müügiläbirääkimisi;
 • Missuguseid strateegiaid ostu-müügiläbirääkimistes kasutatakse;
 • Teab, missuguseid vigu läbirääkimistel tehakse ning kuidas neid vältida.

Koolituse läbinu teab

 • kuidas kasutada väärtusahelat klientidele lisaväärtuse loomisel;
 • kuidas luua lihtsamat kontaktide soojendamise plaani;
 • kuidas osata näha B2B müügiprotsessi tervikuna ning seda oma ettevõttes kasutada;
 • kuidas käituda läbirääkimiste protsessis professionaalselt ja vältida vigu.

Koolitusmeetodid

B2B strateegia- ja müügiprogramm kestab 3 kuud. Selle aja sees on 6 lähiõppepäeva, see on 48 AT, millele lisandub iseseisev töö 5-10 h nädalas,  hinnanguliselt 196 tundi kokku. Kodutööd ja eksamid esitatakse läbi kasutajasõbraliku ja lihtsa elektroonilise õppekeskkonna Talent LMS. Eksamil võib kasutada mooduli õppematerjale.

Hinnatakse kodutöid ja eksameid. Mooduli koolitaja hindab kodutööd ja eksamid 10 palli süsteemis, millest positiivselt sooritatuks loetakse töid hindele 4 – 10. CMI ehk Marketingi Instituudi sertifikaadi saab kõigi õppesoorituste sooritamisele vähemalt hindele 4. Õppijad varustatakse õppematerjalidega, mis on koostatud ja toimetatud Marketingi Instituudi koolitajate poolt.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb ainult koolituspäevadel, saab selle kinnituseks tõendi. Koolituse lõpetaja, kes lisaks koolituspäevadel osalemisele esitab iseseisva töö ning saab sellele koolitaja tagasiside ja hinnangu, saab selle kinnituseks tunnistuse, kus on ära märgitud hinne.

Koolitustingimused

Marketingi Instituudi koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://marketingiinstituut.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. COVID-19 leviku tõkestamiseks ettenähtud ohutusnõuetega tutvu siin.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Programmi moodulid

SÜGIS
06.10.2022B2B turunduse strateegia
20.10.2022B2B digiturundus
03.11.2022B2B müügiprotsessi juhtimine
17.11.2022Kuidas panna B2B-sisu müüki toetama?
01.12.2022B2B müügipraktikum
15.12.2022B2B ärilepingud

PROGRAMMI MOODULID

Koolituse Hind

6-moodulilise koolitusprogrammi hind 2080€ + km sisaldab koolituspäevade läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist ning koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS ning koolituspäevadel kahte kohvipausi ja lõunat.

2,080.00