fbpx B2B strateegia- ja müügiprogramm. | Marketingi Instituut

B2B strateegia- ja müügiprogramm.

Sissejuhatus

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

B2B ehk äriturul kasutatakse B2C ehk lõpptarbijaturuga võrreldes täiesti erinevaid vahendeid. See kuuepäevane koolitusprogramm on mõeldud nii Eesti siseselt kui ka ekspordis tegelevatele ärikliendimüüjatele ja ärikliendimüügijuhtidele selleks, et luua või täpsustada ärikliendistrateegia, ärikliendi turunduse ja müügipõhimõtted.

Sihtgrupp
 • müügijuhid, kes soovivad kasvada ärikliendimüügijuhiks või ekspordimüügijuhiks;
 • tegevjuhid ettevõtetes, kus ei ole turunduse ja/või müügijuhti ja nad ise peavad turunduse ning müügiga hakkama saama;
 • konsultandid, kes nõustavad ettevõtteid, näiteks reklaamibüroode projektijuhid või europrojektide kirjutajad;
 • turundusassistendid ja –spetsialistid, kes soovivad karjääriredelil edasi areneda.
Koolitusprogrammi läbinu teab
 • mis on B2B turundus;
 • kuidas segmenteeritakse B2B turgu; 
 • mis on väärtusahel ja kuidas seda kasutada B2B strateegia loomisel;
 • kuidas luua äriturul kontakte ja kuidas neid soojendada;
 • mis on KAM ja kuidas seda kasutada,
 • mis on juhtumipõhine turundus ja kuidas seda kasutada;
 • missugused on lepingutega seotud võimalikud riskid;
 • kuidas lepingutega seotud riske maandada;
 • missugused on kõige ohtlikumad klauslid lepingutes, millele tähelepanu pöörata;
 • millele pöörata tähelepanu ostu-müügilepingu sõlmimisel;
 • millele pöörata tähelepanu rahvusvaheliste ostu-müügi lepingute sõlmimisel;
 • missugune on B2B digiturunduse protsess;
 • kuidas panna B2B digiturundus vedama müüki;
 • mis tingimustele peab vastama B2B koduleht;
 • mis on SEM;
 • kuidas kasutada SEM-i B2B turunduses;
 • kuidas kasutada LinkedIn-i B2B turunduses;
 • kuidas kasutada Twitterit mõjuliidriteni jõudmiseks;
 • missugune on müügiprotsess;
 • kuidas peetakse ostu-müügiläbirääkimisi;
 • missuguseid strateegiaid ostu-müügiläbirääkimistes kasutatakse,
 • teab, missuguseid vigu läbirääkimistel tehakse ning kuidas neid vältida.
Koolituse läbinu oskab
 • kasutada väärtusahelat klientidele lisaväärtuse loomisel;
 • luua lihtsamat kontaktide soojendamise plaani;
 • näha B2B müügiprotsessi tervikuna ning seda oma ettevõttes kasutada.
 • käituda läbirääkimiste protsessis professionaalselt ja vältida vigu.
Koolitusprogrammi läbiviimine

B2B strateegia- ja müügiprogramm kestab 3 kuud. Selle aja sees on 6 lähiõppepäeva, see on 48AT , millele lisandub iseseisev töö 5-10 h nädalas, kokku hinnanguliselt 196 tundi. Kodutööd ja eksamid esitatakse läbi kasutajasõbraliku ja lihtsa elektroonilise õppekeskkonna Talent LMS. Eksamil võib kasutada mooduli õppematerjale.

Hinnatakse kodutöid ja eksameid. Mooduli koolitaja hindab kodutööd ja eksamid 10 palli süsteemis, millest positiivselt sooritatuks loetakse töid hindele 4 – 10. CMI ehk Marketingi Instituudi sertifikaadi saab kõigi õppesoorituste sooritamisele vähemalt hindele 4. Õppijad varustatakse õppematerjalidega, mis on koostatud ja toimetatud Marketingi Instituudi koolitajate poolt.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb ainult koolituspäevadel, saab selle kinnituseks tõendi. Koolituse lõpetaja, kes lisaks koolituspäevadel osalemisele esitab iseseisva töö ning saab sellele koolitaja tagasiside ja hinnangu, saab selle kinnituseks tunnistuse, kus on ära märgitud hinne. 

Programmi koolitajad

Anu-Mall Naarits, kes on Eesti üks tuntumaid turunduskoolitajaid ja turunduskonsultante, kellel on turunduskogemust üle 20 aasta. Ta on juhtinud turundus- ja müügimeeskondi Baltikas, Radiolinjas (praegune Elisa), Eesti Kindlustuses (praegune If Kindlustus) ning viinud läbi sadu erinevaid turunduskampaaniad ja võitnud muu hulgas Turundusteo auhinna 2012 aastal Lennusadama avamisturunduse eest, olnud turundusteo finaalis 2011 aastal Ekspordirevolutsiooni turunduskampaaniaga, mis tehti koostöös EAS-iga. Anu on Tallinn Marketing Weeki peakorraldaja. Ta on vastutanud muu hulgas otseturunduse, müügi- ja reklaammaterjalide eest.

Matis Metsala töötab rahvusvahelises digitaalmeedia ettevõttes Adform, Balti müügidirektorina. Varasemalt töötas Matis HTTPool Balticsi Eesti maajuhina, mis omab ka Balti riikides Twitteri ja LinkedIn’i sotsiaalvõrgustike reklaamimüügi eksklusiivõigust. Matis on töötanud turunduse ja turunduskommunikatsiooni alal alates 1996. aastast, olnud Delfi käivitanud meeskonna liikmena Eesti veebireklaami turu sünni juures, olnud nii agentuuri, meediakanali kui kliendi positsioonis. Viimased kümmekond aastat toimetanud ka koolitaja, konsultandi ja nõustajana turundusküsimustes. Vabal ajal kirjutab ja esitab muusikat ja tegeleb audioproduktsiooniga.

Katrin Nirk on õigusbüroo Martinson ja Partnerid asutaja, jurist ja tal on pikaajaline kogemus AS SEB Pangas. Katrini tegevusvaldkonnad on lepingu-, perekonna-, tööõigus ning äriõigus. Katrin Martinson esindab kliente ja omab suuri kogemusi nii läbirääkimistel kui ka kohtumenetlustes. 

Koolitaja Katrin Maack on lõpetanud Tallinna Ülikooli kommunikatsioonijuhtimise erialal (MA) ja omandanud õpetajakutse (MA). Katrini müügikogemus pärineb aastast 1996, mil töötas suhtekorralduse konsultandina. Töö osaks oli aktiivne teenuste müük olemasolevatele ja potentsiaalsetele klientidele. Tallinna Ülikooli suhtekorralduse osakonna juhataja ametis kuulus osakonna tegevuste alla haridusteenuse müük ja turundus noortele. Müügijuhtimise suurim kogemus pärineb rahvusvahelisest korporatsioonist SCA Hygiene Products OÜ töötades Eest müügijuhina ning Balti riikide turundusjuhina. Üheksa aasta jooksul juhtis ta ettevõtte Eesti, Läti ja Leedu turundusmeeskonda, vastutas turundusstrateegiate väljatöötamise ja elluviimise eest, koolitas Balti riikide müügimeeskondi, juhtis ettevõtte Põhjamaade digiturunduse ning suhtekorralduse projekte ja projektimeeskondi. Mõnda aega juhtis Eesti müügimeeskonda ning koordineeris müügiprotsesse. Katrini osalusel koostati iga-aastased müügi- ja turundusstrateegiad. Katrinil on viieaastane kogemus mikroettevõtte Pearlstory era- ja ärimüügi protsesside juhtimisel.

Nadja Huotari töötab Differos sisustrateegina ning on osa partnerlussuhete tiimist. Tema planeerib ja viib täide digiturunduse kampaaniad. Nadjal on laialdased turunduskogemused IT- ja finantssektoris. Tema suur kirg on digiturunduse mõõdikud ning uuenduslikud sisuformaadid nagu podcastid. Nadja põhikompetentsid on turunduse automatiseerimine, sotsiaalmeedia, turundusanalüütika, SEO ja sisuloome.

Koolitaja Jaan Järv on laia koolitamise ja juhendamise kogemusega, omab kogemust mitmetel välisturgudel ja on juhtinud erineva suurusega (kuni 1400 töötajat) rahvusvahelisi meeskondi. Viimase kümne aasta jooksul on ta olnud mentoriks umbes sajale ettevõtte- ja müügijuhile, keda on aidanud oma teadmiste ja kogemustega muuhulgas nii EAS-i poolt korraldatud Ekspordirevolutsiooni programmis kui Eksporditöötajate kvalifikatsiooni tõstmise programmis. Jaan on andnud tunde TTÜ majandusvaldkonna magistrantidele muuhulgas äriideede loomise ja arendamise teemadel. Jaan on koolitanud ja juhendanud aastate jooksul tuhandeid ekspordist huvitunud ettevõtete esindajaid, kes on soovinud oma ekspordi suurendamiseks siseneda süsteemselt uutele turgudele, koostades ekspordiplaani ning võttes koolitusel läbiviidud turu-uuringud ekspordiplaani aluseks. Koos ettevõtjatega on edukalt sisenetud näiteks Saksamaa, Inglismaa, Prantsuse, Ameerika Ühendriikide, Venemaa, Rootsi ja teistele turgudele.

Koolitustingimused

Marketingi Instituudi koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://marketingiinstituut.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta. 

Täienduskoolituse õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Koolituste hind

6-moodulilise koolitusprogrammi hind 2080€ + km sisaldab koolituspäevade läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist ning koolitusmaterjale koolituskeskkonnas https://marketingiinstituut.talentlms.com ning koolituspäevadel kahte kohvipausi ja lõunat.

Koolituste toimumise ajad