Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

UUS! Müügiprotsessi juhtimine

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

ALGAB: 09/11/2023

Sissejuhatus

Proaktiivne müügitöö on müügijuhtide üks olulisemaid töölõike, mille tulemuslikkusele pannakse järjest enam rõhku. Tulemusliku müügitöö jaoks on lisaks aktiivsusele vaja ka süsteemset ja oskuslikku lähenemist. Koolituse eesmärk on tõsta Eesti müügijuhtide taset varustades neid praktiliste ja eluliste teadmistega müügi võtmevaldkondades.

 

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

 • Müügijuhid, kes soovivad süsteemselt teadmisi omandada;
 • Inimesed, kes naudivad müügitööd ning soovivad karjääri teha ning oma teadmisi müügivaldkonnas täiendada;
 • Müügiassistendid, kes soovivad karjääriredelil edasi areneda.

Läbitavad teemad

 • Müügiprotsess ja selle osad;
 • Kontaktide loomine potentsiaalsete klientidega;
 • Prospekt, kvalifitseerimine ja Info kogumine
 • Kliendihalduse põhimõtted;
 • Kliendihalduse tarkvara;
 • Müügi- ja koostöövõrgustiku juhtimine ja klientide kategoriseerimine;
 • Müügijuhtimine;
 • Andmete kasutamine müügitöös;
 • Meeskonnajuhtimise alused;
 • Juhtimise põhimõtted;
 • Müügimeeskonna kompetentsid;
 • Müügipsühholoogia komponendid;
 • Tõhusam müügijuhtimine läbi enda ja teiste emotsioonide juhtimisele. Emotsionaalse intelligentsuse eneseanalüüs ja tagasiside.

 

Koolituse läbinu oskab

 • kuidas luua oma ettevõttes toimiv müügisüsteem;
 • kuidas koostada plaan müügivõrgustiku juhtimiseks;
 • kuidas juhtida müügimeeskonda;
 • kuidas tegevusi planeerida ja tulemusteni jõuda;
 • kuidas tõhusalt müüki juhtida läbi enda ja teiste emotsioonide juhtimise.

Koolitusmeetodid

Koolituspäev 8 AT sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituskeskkonnas https://marketingiinstituut.talentlms.com on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks. Koolitus sisaldab kodust tööd ja koolitaja tagasisidet sellele. Koolituse maht kokku on 32 tundi.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb ainult koolituspäeval, saab selle kinnituseks tõendi. Koolituse lõpetaja, kes lisaks koolituspäeval osalemisele esitab iseseisva töö ning saab sellele koolitaja tagasiside ja hinnangu, saab selle kinnituseks tunnistuse, kus on ära märgitud hinne. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10.

Koolitustingimused

Visionest Institute (endine Marketingi Instituut) koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://marketingiinstituut.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on meil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. COVID-19 leviku tõkestamiseks ettenähtud ohutusnõuetega tutvu siin.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Koolituse Hind

Koolituse hind 390€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist ning  koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

390.00