fbpx B2B müügiprotsessi juhtimine. | Marketingi Instituut

B2B müügiprotsessi juhtimine.

Sissejuhatus

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Proaktiivne müügitöö on müügijuhtide üks olulisemaid töölõike, mille tulemuslikkusele pannakse järjest enam rõhku. Tulemusliku müügitöö jaoks on lisaks aktiivsusele vaja ka süsteemset ja oskuslikku lähenemist.

Koolituse eesmärk on tõsta Eesti müügijuhtide taset varustades neid praktiliste ja eluliste teadmistega müügi võtmevaldkondades. 

B2B müügiprotsessi juhtimine on üks moodul B2B strateegia- ja müügiprogrammist.

Sihtgrupp
 • müügijuhid, kes soovivad süsteemselt teadmisi omandada;
 • inimesed, kes naudivad müügitööd ning soovivad karjääri teha ning oma teadmisi müügivaldkonnas täiendada;
 • müügiassistendid, kes soovivad karjääriredelil edasi areneda.
Läbitavad teemad
 • müügiprotsess ja selle osad;
 • kontaktide loomine potentsiaalsete klientidega;
 • kultuuridevaheline kommunikatsioon;
 • klienditeeninduse alused;
 • kliendihalduse põhimõtted;
 • kliendihalduse tarkvara;
 • müügi- ja koostöövõrgustiku juhtimine;
 • müügijuhtimine;
 • meeskonnajuhtimise alused.
Koolituse läbinu teab
 • mis osadest koosneb B2B müügiprotsess;
 • erinevaid viise, kuidas luua kontakte potentsiaalsete klientidega ja alustada suhtlust;
 • kuidas erinev ärisuhtlus erinevates kultuurides ja millele tähelepanu pöörata;
 • missugused on klienditeeninduse põhialused;
 • kuidas ehitada üles tõhus kliendihaldus;
 • kuidas tõhustalt müügi- ja koostöövõrgustikku juhtida;
 • kuidas juhtida oma müügimeeskonda.
Koolituse läbinu oskab
 • luua oma ettevõttes toimiv müügisüsteem;
 • koostada plaan müügivõrgustiku juhtimiseks. 
Koolitusmeetodid

Koolituspäev (8 AT) sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituskeskkonnas https://marketingiinstituut.talentlms.com on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks. Koolitus sisaldab kodust tööd ja koolitaja tagasisidet sellele. Koolituse maht kokku on 32 akadeemilist tundi.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb ainult koolituspäeval, saab selle kinnituseks tõendi. Koolituse lõpetaja, kes lisaks koolituspäeval osalemisele esitab iseseisva töö ning saab sellele koolitaja tagasiside ja hinnangu, saab selle kinnituseks tunnistuse, kus on ära märgitud hinne. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10. 

Koolitaja

Katrin Maack on lõpetanud Tallinna Ülikooli kommunikatsioonijuhtimise erialal (MA) ja omandanud õpetajakutse (MA).

Katrini müügikogemus pärineb aastast 1996, mil töötas suhtekorralduse konsultandina. Töö osaks oli aktiivne teenuste müük olemasolevatele ja potentsiaalsetele klientidele. Tallinna Ülikooli suhtekorralduse osakonna juhataja ametis kuulus osakonna tegevuste alla haridusteenuse müük ja turundus noortele. Müügijuhtimise suurim kogemus pärineb rahvusvahelisest korporatsioonist SCA Hygiene Products OÜ töötades Eest müügijuhina ning Balti riikide turundusjuhina. Üheksa aasta jooksul juhtis ta ettevõtte Eesti, Läti ja Leedu turundusmeeskonda, vastutas turundusstrateegiate väljatöötamise ja elluviimise eest, koolitas Balti riikide müügimeeskondi, juhtis ettevõtte Põhjamaade digiturunduse ning suhtekorralduse projekte ja projektimeeskondi. Mõnda aega juhtis Eesti müügimeeskonda ning koordineeris müügiprotsesse. Katrini osalusel koostati iga-aastased müügi- ja turundusstrateegiad. Katrinil on viieaastane kogemus mikroettevõtte Pearlstory era- ja ärimüügi protsesside juhtimisel.

 

Koolitustingimused

Marketingi Instituudi koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://marketingiinstituut.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta. 

Täienduskoolituse õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Koolituste toimumise ajad
4. november 2021 a. B2B müügiprotsessi juhtimine
Koolituste hind

Koolituse hind 370€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist ning koolitusmaterjale koolituskeskkonnas.