Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

B2B digiturundus

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

ALGAB: 20/10/2022

Sissejuhatus

B2B digiturundus erineb oluliselt tavaliselt lõpptarbijale suunatud digiturundusest ning põhineb tunduvalt suuremal müügiprotsessiga läbipõimitusel. Nii lähenemine, tehnikad kui ka kanalid on erinevad.

B2B digiturundus on üks moodul B2B strateegia- ja müügiprogrammist.

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

 • Ekspordimüügi spetsialistid ja müügijuhid;
 • Ärikliendimüügi spetsialistid ja müügijuhid;
 • Partnermüügi spetsialistid ja müügijuhid.

Läbitavad teemad

 • B2B digiturunduse seos B2B müügiprotsessiga;
 • Must have digiturunduse vahendid B2B turunduseks;
 • Search Engine Marketing (SEM);
 • Sotsiaalmeedia kasutamine B2B turunduses.

Koolituse läbinu teab

 • missugune on B2B digiturunduse protsess;
 • kuidas panna B2B digiturundus vedama müüki;
 • mis tingimustele peab vastama B2B koduleht;
 • mis on SEM;
 • kuidas kasutada SEM-i B2B turunduses;
 • kuidas kasutada LinkedIn-i B2B turunduses;
 • kuidas kasutada Twitterit mõjuliidriteni jõudmiseks.

Koolitusmeetodid

Koolituspäev 8 AT sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi, iseseisvat kodust tööd ning koolitaja tagasisidet. Koolituskeskkonnas https://marketingiinstituut.talentlms.com on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks. Koolituse kogumaht on 32 tundi koos iseseisva tööga.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb ainult koolituspäeval, saab selle kinnituseks tõendi. Koolituse lõpetaja, kes osaleb koolitusel ja esitab koduse töö ning saab sellele koolitaja tagasiside ja hinnangu, saab selle kinnituseks tunnistuse, kus on ära märgitud hinne. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10.

Koolitustingimused

Marketingi Instituudi koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://marketingiinstituut.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. COVID-19 leviku tõkestamiseks ettenähtud ohutusnõuetega tutvu siin.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm:Turundus ja reklaam

Koolituse ajakava

20.10.2022 – B2B digiturundus

Koolituse Hind

Koolituse hind 370€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduse töö hindamist ja tagasisidet koolitaja poolt, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

370.00